mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Spalis


Spalis

3 d. – 70 metų, kai Skuodo rajono Truikinų kaime gimė (1948) pedagogė, istorijos ir visuomenės mokslų specialistė, kraštotyrininkė Irena Kontenienė. Baigė Skuodo vidurinę mokyklą ir VU Istorijos fakultetą. Nuo 1976-ųjų mokytojavo Šatėse. 1999 m. Istorikų draugijos konkurse už darbą „Šačių vidurinės mokyklos istorija“ paskirta pirmoji vieta ir premija.

4 d. – 135 metai, kai Rumšaičių kaime gimė (1883) istorikas, kultūros veikėjas, knygelių autorius, knygnešys Bronius Untulis. Mirė 1977 m. sausio 28 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.
      – 110 metų, kai Lenkimuose, Skuodo rajone gimė (1908) Lietuvos kariuomenės puskarininkas, vachmistras, Pagėgių pasienio užkardos darbuotojas, šaulys Pranas Černeckis. Mirė 1946 m. rugsėjo 16 d. Rusijos tolimuosiuose rytuose, prie Ochotsko jūros, Nagajevo įlankos, Magadano srities Nagajevo gyvenvietėje.

6 d. – 55 metai, kai Anykščiuose gimė (1963) Mosėdžio gimnazijos geografijos mokytojas, literatas Virgilijus Pajarskas.

9 d. – 110 metų, kai Liepojoje gimė (1908) kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, trombonininkas, kultūros ir meno veikėjas Jonas Švedas. Augo Skuodo rajone, Ylakiuose. 1918-1919 m. lankė Ylakių pradinę, 1921-1924 – Ylakių progimnaziją. Mirė 1971 m. spalio 15 d. Vilniuje.

15 d. – 75 metai, kai Skuodo rajone, Lenkimuose gimė (1943) literatė, pedagogė Aldona Mončienė.

16 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Erkšvos kaime gimė (1933) Lietuvos nacionalinės bibliotekos bibliotekininkė Juzefa Zonytė. Mirė 2003 m. sausio 7 d. Vilniuje. Palaidota Skuodo rajone, Ylakių kapinėse.

18 d. – 125 metai, kai Skuodo rajono Giršinų kaime gimė (1893) žymus lietuvių dailininkas, grafikas, scenografas Adomas Galdikas. Mirė 1969 m. gruodžio 7 d. Niujorke, JAV. Palaidotas Brukline, Cypress Hill kapinėse.

26 d. – 60 metų, kai Kaune gimė (1958) kompozitorius, muzikantas, etnomuzikologas Algirdas Klova. Skuodas jam yra jo senelio, farmacininko Julijono Klovos tėviškė.

27 d. – 75 metai, kai Skuode gimė (1943) Skuodo motokroso komandos įkūrėjas, motobolo komandos Skuode pradininkas, LDAALR RK pirmininkas Petras Kocius.

28 d. – 225 metai, kai Skuodo rajono Kalvių kaime gimė (1793) Lietuvos istorikas, folkloristas, vertėjas Simonas Daukantas. Pasirašinėjo Jokūbo Laukio, A. Dagio, M. Šauklio, J. Girdenio, J. Einoro, K. V. Mylės, Jokūbo, Jono Davynakio, Jono Raganiaus, A. Žeimio, J. Purvio, A. Vareikio slapyvardžiais. Mokėsi Kretingos pradinėje, Žemaičių Kalvarijos domininkonų mokykloje, Vilniaus gimnazijoje. 1822 baigė VU. Dirbo Rygoje, Sankt Peterburge. 1841 m. iš carinės valdžios gautas leidimas steigti parapines lietuviškas mokyklas Lietuvoje. 1850-aisiais grįžo į Žemaitiją. Mirė 1864 m. gruodžio 6 d. Akmenės rajone, Papilėje. Ten, ant piliakalnio ir palaidotas.