mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Lapkritis

 
Lapkritis

4 d. – 60 metų, kai Plungės rajono Mačiūkių kaime gimė (1958) literatė Marytė Lenkšienė. Gyvena Skuodo rajono Puokės kaime.

9 d. – 30 metų, kai Skuode gimė (1988) klarnetininkas Rimvydas Savickas. Skuode lankė meno mokyklą. Mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio menų mokykloje, Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje, Fullertono Kalifornijos valstijos universitete Los Andžele.

15 d. – 15 metų, kai Skuode mirė (2003) tautodailininkas, medžio drožėjas, melioratorius Petras Brazauskas. Palaidotas Narvydžių kapinėse. Gimė 1929 m. kovo 20 d. Radviliškio rajono Mikailiškių kaime. Į Skuodą 1953-aisiais atvyko iš Šilutės rajono Rusnės gyvenvietės, kur dirbo žemėtvarkininku.

16 d. – 5 metai, kai Vilniuje mirė (2013) dailininkas vitražistas Bronius Grušas. Gimė 1932 m. rugpjūčio 20 d. Skuodo rajono Gailiškių kaime, prie nedidelio Gaivenio upelio. Nuo 2001-ųjų vasaros vadovavo Ylakių vaikų dailės vasaros stovyklai.

18 d. – 70 metų, kai Lazdijų rajone gimė (1948) kraštotyrininkė, Skuodo rajono Mosėdžio seniūnijos seniūnė (1995-2009) Valė Šaudytė-Būdienė.

25 d. – 10 metų, kai Telšiuose mirė (2008) JE Telšių vyskupas, KU garbės daktaras, LDK Gedimino III laipsnio ordino kavalierius, Skuodo garbės pilietis Antanas Vaičius. Palaidotas Telšių katedros šventoriuje prie savo paties pastatyto akmeninio Rūpintojėlio, šalia vyskupų P. Maželio ir J. Pletkaus kapų. Gimė 1926 m. balandžio 5 d. Skuodo rajono Geidučių kaime. Mokėsi Šačių, Mosėdžio mokyklose, Skuodo gimnazijoje. 1946-1951 studijavo Telšių, Kauno kunigų seminarijose. 1982 m. vasarą nominuotas Telšių vyskupijos vyskupu.

27 d. – 65 metai, kai Skuode gimė (1953) tautodailininkas Liudas Brazauskas.