mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Gruodis

 
Gruodis

3 d. – 110 metų, kai Skuodo rajono Būdvietės kaime gimė (1908) feljetonistas, žurnalistas Albinas Valentinas. Redagavo humoristinį žurnalą „Aitvaras“. Mirė 1967 m. kovo 6 d. JAV, Čikagoje.

6 d. – 85 metai, kai Skuode mirė (1933) kunigas kanauninkas, vertėjas, memuaristas ir visuomenės veikėjas Pranciškus Žadeikis. Palaidotas Narvydžių kapinėse. Gimė 1869 m. spalio 23 d. Varnių valsčiaus Parešketės kaime. 1915 – 1933-ųjų, iki mirties buvo Skuodo parapijos klebonas ir Skuodo dekanato dekanas. 1918 metų rudenį, kartu su kitais, įsteigė Skuode gimnaziją. Skuodo krašto įvykius aprašė memuarų dviejų dalių knygoje „Didžiojo karo užrašai“ (1921, 1925).

10 d. – 80 metų, kai Prienų rajono Remonos kaime gimė (1938) gydytojas, tremtinys Juozas Šalčius. Nuo 1962-ųjų iki 2001 m. pabaigos dirbo Skuodo centrinės ligoninės Ylakių ambulatorijos gydytoju terapeutu. Mirė 2006 m. spalio 26 d. Ylakiuose.

12 d. – 65 metai, kai Rietave gimė (1953) technologijos m. habil. daktaras Rimvydas Simutis. Augo Skuodo rajone, Ylakiuose. 1960-1971 mokėsi Ylakių vidurinėje mokykloje.

15 d. – 155 metai, kai Kėdainių rajono Ramygalos valsčiaus Suradgalio kaime gimė (1863) kunigas, religinės literatūros rengėjas, publicistas, knygnešių globėjas Antanas Vytartas. 1886-1888 m. kunigavo Mosėdyje. Mirė 1932 m. vasario 8 d. Marijampolės rajono Kalvarijos miestelyje.
        – 120 metų, kai Šiaulių rajone gimė (1898) prozininkė, kritikė ir vertėja Barbora Mejeraitė. 1936-1939 m. mokytojavo Skuode. Mirė 1982 m. sausio 3 d. Šiaulių rajone, Kurtuvėnuose.
        – 50 metų, kai Telšiuose mirė (1968) pedagogas, žurnalistas, kraštotyrininkas, istorikas muziejininkas Adolfas Nezabitauskis. Palaidotas prie Salantų Gargždelės kapinėse. Gimė 1901 m. liepos 6 d. Skuodo rajono Baidotų kaime. 1918-1921 m. mokėsi Skuodo gimnazijoje. 1946-1949 metais buvo Mosėdžio mokyklos direktorius. 1949 m. suimtas. Kalėjo Vorkutoje, Abezėje. Grįžo į Lietuvą 1956 m. Dirbo Šiaulių „Aušros“, 1968 m. perėjo dirbti į Žemaičių muziejų „Alka”.

19 d. – 125 metai, kai Skuodo rajone, Ylakiuose gimė (1893) operos solistė ir režisierė Julija Dvarionaitė-Montvydienė. Kompozitoriaus Balio Dvariono sesuo. Mirė 1947 m. rugsėjo 24 d. Kaune.
         – 45 metai, kai JAV, Čikagoje mirė (1973) lietuvių karininkas, generolas leitenantas Povilas Plechavičius. Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. Gimė 1890 m. vasario 1 d. Židikų valsčiaus Bukončių vienkiemyje. 1918-1919 m. Skuode veikė Povilo Plechavičiaus apsaugos būrio štabas. 1938-1939 m. pastatytuose rūmuose įsteigė Skuode kiną, perstatė Skuode vokiečio H. Elerio malūną. Dalyvavo kovose su bolševikais, bermontininkais lenkais.

21 d. – 90 metų, kai Skuodo rajono Luknių kaime gimė (1928) kultūros darbuotojas, visuomenininkas, kraštotyrininkas, Lietuvos Sąjūdžio narys, žymus Lietuvoje balandininkas Kazys Girdžiūnas. Mokėsi Skuodo gimnazijoje. Mirė 2011 m. gegužės 12 d. Vilniuje. Palaidotas Skuodo rajono Narvydžių kapinėse.
     – 60 metų, kai Skuodo rajono Viršilų kaime gimė (1958) žurnalistas, Šilutės rajoninio laikraščio „Pamarys“ redaktorius, UAB „Litera“ direktorius Petras Skutulas.

24 d. – 145 metai, kai Skuodo rajono Prialgavos kaime gimė (1873) Evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas Frydrichas Megnis. Mirė 1950 m. spalio 9 d. Žemaičių Naumiestyje, ten ir palaidotas.

27 d. – 100 metų, kai Raudonių kaime gimė (1918) šaulys, Antrojo pasaulinio karo dalyvis Augustinas Ašoklis. Emigravo į JAV. Mirė 1993 m. gegužės 6 d. JAV, Cicero mieste. Šio miesto Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse palaidotas šalia motinos ir sesers.

30 d. – 115 metų, kai Skuodo rajone, Ylakiuose gimė (1903) tautodailininkas Valerijonas Jonušas. Nuo 1909-ųjų su tėvais atsikėlė gyventi į Kaukolikų kaimą. Tiksli mirties data nežinoma.