mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Be tikslios datos

 

Be tikslios datos

145 metai, kai Mosėdyje gimė (1873) milo spaudėjas, knygnešys Petras Vaškys. Skulptoriaus Petro Vaškio tėvas. Mirė 1952 m.

120 metų, kai Skuodo rajono Luknių kaime gimė (1898) tautodailininkas, medžio drožėjas, tremtinys, Paryžiaus pasaulinio meno parodos sidabro medalininkas (1937) Alfonsas Girdžiūnas. Mirė 1966 m. Kalėdų savaitėje Žirnikų kaime. Palaidotas Lenkimų kapinėse.

110 metų, kai Raudonių kaime gimė (1908) Žemaitijos partizanų vadas Fortunatas Ašoklis. 1942-1944 buvo Ylakių valsčiaus viršaitis, Lietuvos pasipriešinimo nacių okupacijai dalyvis, LLA narys. Nukankintas kalėjime 1946 m. rugsėjo 24 d. Telšiuose. Jo slapyvardžiai: Pelėda, Silkoša, Jonas Vilkas.

110 metų, kai gimė (1908) pirmasis valstybinės Skuodo viešosios bibliotekos vedėjas Jeronimas Jankauskas. Bibliotekai vadovavo 1939-1944 m. 1944-ųjų spalį iš Narvydžių kaimo per Liepoją (Latvija) pasitraukė į Vokietiją. Tolimesnis gyvenimas nei mirties data nežinoma.

100 metų, kai Ukrainoje, Nikolajeve gimė (1918) laivų statybos inžinierius Leopoldas Balsys. Kompozitoriaus Eduardo Balsio brolis. Skuode su tėvais ir broliais gyveno dešimt metų. Čia lankė pradžios mokyklą. 1931-aisiais išsikėlė į Klaipėdą. Mirė 1987 m. Kanadoje.

100 metų, kai Skuodo rajono Pašilės kaime mirė (1918) valstietis, siuvėjas, knygnešys Viktoras Norkus. Gimė 1865 metais Luobos kaime. Palaidotas Ylakių kapinėse.

95 metai, kai Mažeikių rajono Butikių kaime gimė (1923) dainininkas, tenoras, vokalo dėstytojas Vladas Usinas. Mokėsi Skuodo rajone: Luoboje lankė pradinę, Ylakiuose progimnaziją. 1945 m. išvyko į Klaipėdą.
 
80 metų, kai Skuodo rajono Kriaunų kaime mirė (1938) dievdirbys, koplyčių, bažnyčios altorių statytojas, vargonų meistras, kaimo muzikantas, giedotojas Domas Malakauskas. Gimė 1861 m. Drupių kaime.

70 metų, kai Joniškio rajono Rukuižių kaime gimė (1948) teisininkas Algirdas Gailiūnas. 1978-1987 metais dirbo teisėju Skuode.