mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Įžymios datos

 
Įžymios datos

1165 metai, kai istoriniuose šaltiniuose pirmąkart minima (853) Apuolė.

765 metai, kai Pietų Kuršo žemių padalijimo akte minimi (1253.04.05) Apušėnų dvaras (Prialgavos vietovė), Gėsalai, Luoba, Mosėdis, Notėnai, Skuodas, Šakalių ir Veitelių kaimai.

670 metų, kai Livonijos ordino kariuomenė nusiaubia (1348) šiaurinę Žemaitiją.

640 metų, kai Apuolės kunigaikštytė Danutė Rimgaudaitė apgynė (1378) Apuolės pilį nuo Kardininkų ordino.

600 metų, kai istoriniuose šaltiniuose pirmąkart paminėtas (1418) Krakių kaimas.

460 metų, kai istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą minimas (1558) Barstyčių kaimas (18 valakų).

450 metų, kaip istoriniuose šaltiniuose minimas (1568) Bareikių miestas, kurį įkūrė grafas Jonas Chodkevičius.

450 metų, kai Erkšvos kalno viršūnėje pastatyta (1568) medinė koplyčia. Ji 1922 m. perstatyta jau su varpine, kuri 1955 m. sudegė.

450 metų, kai LDK Žygimantas Augustas Žemaitijos žemes – Skuodo miestelį ir dvarą, Ylakius, Narvydžius, Šates, Truikinus padovanojo (1568.08.08) Žemaičių seniūnui Jonui Chodkevičiui. Per Skuodą ėjo didysis Rytprūsių kelias.

430 metų, kai Barstyčiams suteiktos (1588) savivaldos teisės.

420 metų, kai pirmąkart istoriniuose šaltiniuose minima (1598) Šarkė.

390 metų, kai istoriniuose šaltiniuose minima (1628) Skuodo muitinė.

310 metų, pirmąkart istoriniuose šaltiniuose minimas (1708) Gedrimų kaimas.

310 metų, kai istoriniuose šaltiniuose minima (1708) Ylakių plytinė.

240 metų, kai Lietuvos kunigaikštis Aleksandras Sapiega (m.1795) Skuodo rajono Truikinų kaime pastatė (1778) medinę koplyčią.

230 metų, kai bajoras Tadas Jagminas Barstyčiuose pastatė (1788) pirmąją medinę bažnyčią.

200 metų, kai Vaičaičiuose pastatyta (1818) pirmoji medinė Šv. Onos koplyčia.

175 metai, kai įsteigta (1843) Ylakių parapija, iki tol buvusi Skuodo parapijos filija.

170 metų, kai pastatyta (1848) Daukšių koplytėlė.

155 metai, kai 1863 m. sausio 22 d. prasidėjo sukilimas Varšuvoje, vadinamas Sausio sukilimu. Lietuvoje sukilimas prasidėjo 1863 m. vasario 1 d. Žemaitijoje sukilėliai reikalavo iš Skuodo išvesti carinę kariuomenę.

135 metai, kai Ylakiuose Vindašių sodyboje lankėsi (1883) Vincas Kudirka.

125 metai, kai Luknių kaimo ūkininkų lėšomis nukaldintas ir į Skuodo varpinę įkeltas (1893) antrasis Skuodo varpas.

125 metai, kai Šliktinėje veikė (1893-1949) Mačiūkių pradinė mokykla.

110 metų, kai įkuriama (1908) Barstyčių parapija, iki tol buvusi Žemaičių Kalvarijos filija.

110 metų, kai pradėjo veikti (1908) Barstyčių valdinė pradinė mokykla.

110 metų, kai suorganizuoti pirmieji lietuviški vakarai Ylakiuose, Mosėdyje, Skuode.

100 metų, kai JE Žemaičių vyskupijos vyskupas Pranciškus Karevičius koncekravo naują mūrinę Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčią.

100 metų, kai atidaryta (1918.11.07) Skuodo gimnazija.

100 metų, kai atidarytos (1918) valdinės pradinės mokyklos Gėsaluose, Vižančiuose.

90 metų, kai Skuode įkurta (1928) Simono Daukanto draugija, kurios žinioje buvo knygynas ir skaitykla.

90 metų, kai atidaryta (1928) Narvydžių pradinė mokykla.

90 metų, kai pastatytas (1928) Truikinų Nepriklausomybės paminklas – Mūro kryžius, prie Aleksandrijos bažnyčios.

80 metų, kai Luobos upės skardyje, Užluobės kaimo ūkininko Juozapo Žadausko lėšomis, baigtas statyti (1938) Užluobės Lurdas.

80 metų, atidaryta (1938) Luobos pradinė mokykla.

85 metai, kai Skuode pastatyta (1933) sviesto gamykla.

70 metų, kai atidaryta (1948) Gėsalų viešoji biblioteka.

65 metai, kai atidarytos (1953) Aleksandrijos, Lenkimų, Notėnų, Barstyčių Daukšių viešosios bibliotekos.

60 metų, kai atkastas (1958) didžiausias Lietuvoje Barstyčių (Puokės) akmuo.

55 metai, kai įkurta (1963) Didžiųjų Rūšupių viešoji biblioteka.

30 metų, kai atidengtas (1988) Gėsalų medžio skulptūrų ansamblis, simbolizuojantis aplinkinių kaimų upelius.

25 metai, kai užbaigta (1993) naujos 200 vietų Skuodo ligoninės statyba.

25 metai, kai Lenkimuose atidengtas (1993.10.28) paminklas Simonui Daukantui.

20 metų, kai pradėjo veikti (1998) Skuodo televizijos retransliacijos bokštas. Aukščiausias statinys rajone.

15 metų, kai Skuodo dekano Stanislovo Anužio rūpesčiu, įsteigtai (1996) Kaukolikų koplyčiai, suteiktas (2003) Šv. Ansgaro vardas.

15 metų, kai Skuodo mieste pastatytas (2003.06.20) paminklas miesto įkūrėjui Jonui Jeronimui Chodkevičiui.

10 metų, kai atidengtas (2008.10.19) atminimo ženklas žuvusiems partizanams Gėsaluose.