mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Kovas

 
Kovas

1 d. – 50 metų, kai Skuode gimė (1968) senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja, filologijos m. daktarė Žavinta Sidabraitė.
 
6 d. – 90 metų, kai Skuodo rajone, Daukšiuose gimė (1928) partizanų ryšininkė, laisvės kovų dalyvė, tremtinė, Sausio 13-osios brolijos narė Jadvyga Malūkaitė-Petkevičienė. Mokėsi Daukšių pradinėje, Mosėdyje ir Skuodo gimnazijoje. Baigusi medicinos kursus, 1944-ais dirbo karo ligoninėje Mosėdyje. Nuo 1945-ųjų buvo Žalgirio ir Šekų miškuose veikiančių partizanų ryšininkė. 1951 metų rudenį ištremta į Sibirą. 2002 m. Lietuvos Prezidento apdovanota Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. Mirė 2015 m. vasario 22 d. Šiauliuose.
 
15 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Pagramontės kaime gimė (1923) choro dirigentas, vargonininkas, dainų kūrėjas, kompozitorius Jonas Statkus. Mirė 2003 m. kovo 14 d. Klaipėdoje. Palaidotas Skuodo rajono Šačių kaimo kapinėse.
 
20 d. – 125 metai, kai Skuodo rajono Rumšaičių kaime gimė (1893) žurnalistas, rašytojas, vaistininkas Juozas Pronskus. Slapyvardis Aklasmatė. Baigė Barstyčių pradžios mokyklą, savo jėgomis 1913 m. Vilniuje ir Petrapilyje vaistinės mokinio kursą. Mirė 1984 m. gegužės 21 d. Kanadoje, Winnipege.
      – 95 metai, kai Radviliškio rajone gimė (1923) poetė, Kretingos rajono garbės pilietė Bronė Rimkevičiūtė-Liniauskienė. 1955-1957 m. mokytojavo Skuode. Mirė 2017 m. gegužės 28 d. Kretingoje. Palaidota Kretingos senosiose kapinėse.
 
25 d. – 110 metų, kai Skuodo rajone, Barstyčiuose gimė (1908) vargonininkas, liaudies menininkas, drožėjas, poetas ir savamokslis žemaičių kanklininkas bei dramos ratelio režisierius Pranas Dargis. Mirė 1990 m. sausio 8 d. Barstyčiuose.
 
28 d. – 70 metų, kai Skuodo rajone, Gėsaluose gimė (1948) agronomas, žurnalistas ir poetas, Lietuvos vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas Stasys Jonauskas. Mokėsi Gėsalų aštuonmetėje, Skuodo vidurinėje, 1965-1970 studijavo LŽŪA Agronomijos fakultete, 1979-1981 lankė Maskvos M. Gorkio literatūros institute aukštuosius literatūros kursus. 1967-1979 ir 1981-2005 m. dirbo Skuodo rajoninio laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje.