mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Balandis


Balandis

1 d. – 80 metų, kai Mažeikių rajono Kentaučių kaime gimė (1938) žurnalistas, publicistas, prozininkas Laimonas Inis. 1956-1970 metais gyveno ir dirbo Skuode. 1956-1958 buvo Skuodo rajoninės bibliotekos vedėjas.
     – 75 metai, kai Plungės rajono Pučkorių kaime gimė (1943) estrados dainininkas Benediktas Gadeikis. Su tėvais ištremtas į Krasnojarsko kraštą. Po dešimties tremties metų, grįžę į Lietuvą, apsistojo Skuodo rajone, netoli Aleksandrijos Kivylių kaime. 1967 m. pradėjo dainuoti vokaliniame instrumentiniame ansamblyje „Vilniaus aidai“, vėliau, „Nerijoje“, Klaipėdos „Meridiane“. Mirė 2000 m. birželio 22 d. Klaipėdoje. Palaidotas Skuodo rajono Aleksandrijos kapinėse.
 
3 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Užluobės kaime gimė (1938) gydytojas terapeutas, habil. biomedicinos m. daktaras, prof. Jurgis Algirdas Pliuškys.
        – 65 metai, kai Mažeikių rajone, Sedoje gimė (1953) tautodailininkas siuvinėtojas Antanas Petrauskas. Gyvena Skuodo rajone, Pašilėje.
      – 15 metų, kai Skuode mirė (2003) lituanistas, politikas, Skuodo rajono savivaldybės tarybos pirmininkas (1990-1994), Laisvės kovų sąjūdžio narys Vytautas Mačiulis. Gimė 1930 m. kovo 21 d. Šatėse. Mokėsi 1937-1941 Skuodo pradinėje, 1942-1950 m. Skuodo gimnazijoje. Studijavo VU. 1957-1990 metais dirbo Skuodo vidurinėje mokykloje lietuvių kalbos mokytoju.

8 d. – 60 metų, kai Kaune gimė (1958) pedagogė, Skuodo P. Žadeikio gimnazijos direktorė Gražina Skarienė. Užaugo Skuode. Mokėsi 1965-1976 Skuodo 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Nuo 1983-ųjų mokytojauja Skuode, nuo 2004-ųjų yra P. Žadeikio gimnazijos direktorė.

15 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Jedžiotų kaime gimė (1943) pedagogė, literatė, tremtinė Žirena Raštikytė-Pečiulienė. Mokėsi Ylakių vidurinėje mokykloje. 1949 su tėvais ištremta į Krasnojarsko kraštą. Į Lietuvą grįžo 1958 m.

17 d. – 95 metai, kai Kaltinėnų valsčiaus Pagrybės kaime gimė (1923) gydytojas mikrochirurgas, biomedicinos m. daktaras, 1941 m. birželio 22 d. sukilimo dalyvis, LDK Gedimino IV laipsnio ordino kavalierius Mečislovas Vitkus. 1951-1953 m. dirbo Skuodo rajoninės ligoninės vyr. gydytoju ir Chirurginio skyriaus vedėju. Mirė 2012 m. liepos 9 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Kairėnų kapinėse.
        – 80 metų, kai Skuodo rajono Stripinių kaime gimė (1938) pedagogė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė Stasė Valužienė. Mokėsi Ylakių vidurinėje mokykloje.

23 d. – 45 metai, Skuodo rajone, Mosėdyje gimė (1973) filologijos magistrė, žurnalistė ir poetė Dalia Tamošauskaitė-Zabitienė. Mokėsi Mosėdžio vidurinėje mokykloje, studijavo Šiaulių universitete. Nuo 1991 metų dirba Skuodo rajoninio laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje, nuo 2006 m. yra laikraščio redaktorė.

29 d. – 95 metai, kai Platelių parapijoje, Užpelkės kaime gimė (1923) kunigas, tremtinys, Skuodo dekanato dekanas (1975-1993), Skuodo klebonas Petras Pranas Palšis. Mirė 1993 m. balandžio 24 d. Skuode. Palaidotas Plungės rajono Beržoro bažnytkaimio kapinėse.
          – 85 metai, kai Kaune mirė (1933) kunigas, garbės kanauninkas, rašytojas, literatūros istorikas, knygnešių rėmėjas ir globėjas, publicistas Juozas Tumas – Vaižgantas. Gimė 1869 m. rugsėjo 20 d. Anykščių rajone, Svėdasų valsčiaus Maleišių kaime. 1895-1898 m. Skuodo rajone, Mosėdžio vikaras.