mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Liepa

 
Liepa

1 d. – 85 metai, kai Šiaulių rajono Raudėnų kaime mirė (1933) kunigas kanauninkas, publicistas, knygnešių rėmėjas Kazimieras Pakalniškis. Slapyvardis – Dėdė Atanazas. Gimė 1866 m. vasario 22 d. Kretingos rajone, Salantų valsčiaus Gedgaudžių kaime. Mokėsi Skuodo rajono Mosėdžio pradžios mokykloje. 1890-1893 metais buvo Mosėdžio vikaras.

7 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Šliktinės kaime gimė (1933) nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas, ilgametis Mosėdžio kolūkio pirmininkas (1971-1993) Apolinaras Kvietkauskas. Mirė 2007 m. sausio 4 d. Mosėdyje.

13 d. – 50 metų, kai Skuodo rajone, Lenkimuose gimė (1968) žurnalistas Arūnas Jonušas.
        – 65 metai, kai Irkutsko srities Šamankoje mirė (1953) Skuodo krašto knygnešys, tremtinys, spaudos bendradarbis Antanas Šilgalis. Gimė 1885 m. spalio 17 d. Skuodo rajono Kulų II kaime.

14 d. – 75 metai, kai Skuodo rajono Paluknės kaime gimė (1943) choro dirigentė, muzikos pedagogė Joana Kervytė-Jablonskienė.

15 d. – 55 metai, kai Skuodo rajono Baksčių kaime gimė (1963) žurnalistė, lituanistė Aldona Jasienė.

17 d. – 15 metų, kai mirė (2003) aktorė Emilija Danilevičiūtė-Dapšienė. Gimė 1922 m. kovo 26 d. Skuode.

18 d. – 120 metų, kai Skuode gimė (1898) agronomas, spaudos bendradarbis Jonas Bertašius. Mirė 1975 m. spalio 20 d. Čikagoje.

19 d. – 35 metai, kai Skuodo rajone, Kaukolikuose gimė (1983) lietuvių estrados dainininkė Mia – Vilija Pilibaitytė.

21 d. – 90 metų, kai Skuodo rajono Miesto Kalniškių kaime gimė (1928) Skuodo rajoninės bibliotekos vedėjas (1958-1961), kolekcininkas Aleksandras Kubilas.