mobili versija | standartinė versija
main-image

2018 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Rugpjūtis

 
Rugpjūtis

1 d. – 25 metai, kai Skuode mirė (1993) tautodailininkė, literatė, tremtinė Adolfina Karalienė. Gimė 1909 m. lapkričio 20 d. Skuodo rajono Luknių kaime. Mokėsi Paluknės, Skuodo mokyklose. 1941 m. ištremta į Sibirą.

2 d. – 70 metų, kai Skuodo rajone, Aleksandrijoje gimė (1948) choro dirigentė, muzikos pedagogė Violeta Zališauskaitė-Tursienė.

5 d. – 95 metai, kai Skuodo rajono Užluobės kaime gimė (1923) tautodailininkas, medžio drožėjas Folgentas Pučkorius. 1932-1938 m. mokėsi Skuodo gimnazijoje.

6 d. – 10 metų, kai JAV, Čikagos priemiestyje Westchester, Ilinojaus valstijoje mirė (2008) gydytojas, visuomenės veikėjas, JAV kariuomenės majoras Ferdinandas Vytautas Kaunas Kaunackis. Gimė 1921 m. gegužės 9 d. Skuodo rajono Kivylių dvare.

7 d. – 75 metai, kai Skuode gimė (1943) advokatė, teisės m. habil. daktarė, Lietuvos Sąjūdžio narė Zita Šličytė.

11 d. – 70 metų, kai Skuodo rajone, Ylakiuose gimė (1948) kultūros darbuotoja, Ylakių kultūros namų direktorė Ieva Gineitytė-Draukšienė. Mirė 2011 m. sausio 17 d. Ylakiuose.

13 d. – 65 metai, kai Skuodo rajono Juodeikių kaime gimė (1953) tautodailininkas, restauratorius Vytautas Narmontas. Mirė 1998 m. lapkričio 18 d. Klaipėdoje.

15 d. – 120 metų, kai Švėkšnos seniūnijoje, Šilutės rajone gimė (1898 m.) pedagogas, istorikas, publicistas, kultūrologas Petras Sūdžius. 1925 m., 1935-1938 m. mokytojavo Skuodo gimnazijoje. Žuvo 1941 m. birželio 25 d. Džiuginėnuose. Palaidotas Beržoro kapinėse.

18 d. – 105 metai, kai Skuodo rajono Ylakaičių kaime gimė (1913) tremtinys, Šaulių sąjungos narys, literatas Steponas Mickus-Mickevičius. Baigė Ylakių progimnaziją. Dar prieš karą įsijungė į Šaulių sąjungos veiklą. 1941 m. birželio 22 d. sukilimo Kaune dalyvis. 1944-1956 kalėjo Sibiro lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1986 m. Apsigyveno Skuode. 2003 m. gruodžio 4 d. įteiktas Vyčio Kryžiaus ordino medalis. Mirė 2011 m. rugpjūčio 16 d. Skuode.

25 d. – 85 metai, kai Skuodo rajono Pakalniškių kaime gimė (1933) inžinierius, medienos technologas, technologijos m. daktaras, docentas Bronislovas Papreckis.

29 d. – 55 metai, kai Skuodo rajono Laumių kaime gimė (1963) juvelyras, profesionalus menininkas Juozas Bertašauskis.