mobili versija | standartinė versija
main-image

2019 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Sausis

 
Sausis

1 d. – 130 metų, kai Raseinių apskrities Kalnujų kaime gimė (1889) kompozitorius, vargonininkas, dirigentas ir muzikos pedagogas Juozas Tallat-Kelpša. Augo Skuodo rajone, Ylakiuose, čia 1900 m. baigė Ylakių liaudies mokyklą. Mirė 1949 m. vasario 5 d. Vilniuje.

2 d. – 80 metų, kai Brotykų kaime gimė (1939) matematikos mokytojas, tautodailininkas Feliksas Liaučys.

     – 80 metų, kai Lenkimuose gimė (1939) literatas Bronius Diliautas. Mirė 2007 m. liepos 28 d. Lenkimuose.

10 d. – 185 metai, kai Veitelių kaime, Ylakių parapijoje gimė (1834) kunigas, rašytojas, vertėjas ir 1863 m. sukilimo rėmėjas, tremtinys Matas Kiprijonas Veitas. Po dviejų tremčių, užtrukusių 46 metus, į Lietuvą grįžo 1909 m. Nuo 1913 metų iki mirties buvo Skuodo altarista. Mirė 1923 m. sausio 13 d., palaidotas Narvydžių kapinėse.

15 d. – 50 metų, kai Santa Monikoje (Los Andželas, JAV) mirė (1969) nepriklausomos Lietuvos karo lakūnas, eskadrilės vadas, majoras Juozas Vaičius. Gimė 1906 m. sausio 25 d. Skuodo rajono Milvydžių kaime.

19 d. – 110 metų, kai Skuodo rajono Kalnėnų kaime gimė (1909) Žemaičių botanikos parko įkūrėjas Izidorius Navidanskis. Mirė 1989 m. rugsėjo 17 d. Kalnėnų kaime.
 
        – 100 metų, kai Skuodo rajono Gedrimų kaime gimė (1919) geologas, politinis kalinys, literatas, Skuodo P. Žadeikio gimnazijos himno autorius Kazys Sadauskas. Mirė 2013 m. balandžio mėn. Zapyškyje.
 
28 d. – 10 metų, kai Vilniuje mirė (2009) pedagogė, etnografė, kraštotyrininkė Emilija Juzumaitė-Miltenienė.  Palaidota Skuodo rajono Ylakių kapinėse. Gimė 1925 m. rugsėjo 10 d. Židikų valsčiaus Šilų kaime. 1999 m. paskirta LR kultūros ministerijos premija. Nuo 1998-ųjų gyveno Vilniuje.
 
29 d. – 35 metai, kai Anykščiuose mirė (1984) poetė, prozininkė, pedagogė Bronislava Buivydaitė. Gimė 1895 m. gruodžio 8 d. Svėdasuose. Ką tik atidarytoje Skuodo gimnazijoje 1918-1925 metais visose klasėse dėstė lietuvių kalbą.

         – 90 metų, kai Skuodo rajone, Erslos kaime gimė (1929) muzikos pedagogas, choro dirigentas Adomas Šulcas.