mobili versija | standartinė versija
main-image

2019 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Spalis


Spalis

1 d. – 95 metai, kai Užluobės kaime gimė (1924) operos dainininkė (kontraltas) Vaclava Žiemelytė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Kanadą. Mirė 2009 m. rugsėjo 6 d. Toronte.

4 d. – 75 metai, kai Tirkšliuose gimė (1944) žurnalistas Juozas Lengvenis. 1972-1991 m. dirbo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktoriumi. Mirė 1998 m. lapkričio 9 d. Mažeikiuose.

7 d. – 95 metai, kai Skuode gimė (1924) gydytojas, lietuvių kilmės JAV radiologas ir visuomenės veikėjas Eugenijus Gedgaudas. Mirė 2006 m. rugpjūčio mėnesį Minesotoje, JAV.

9 d. – 10 metų, kai Prialgavos kaime mirė (2009) pynėja iš šiaudelių Vladislava Untulytė-Mockevičienė. Gimė 1931 m. gegužės 23 d. Brotykų kaime.

10 d. – 150 metų, kai Varnių valsčiuje, Parešketės kaime gimė (1869) kunigas kanauninkas, memuaristas, vertėjas, lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių rėmėjas, Skuodo gimnazijos įkūrėjas Pranciškus Žadeikis. Mirė 1933 m. gruodžio 6 d. Skuode, palaidotas Narvydžių kapinėse.

14 d. – 65 metai, kai Žebrokų kaime gimė (1954) filologas, žurnalistas, rašytojas Liudvikas Gadeikis. Mokėsi Žebrokų pradinėje, Rukų aštuonmetėje, Mosėdžio vidurinėje mokyklose.

24 d. – 75 metai, kai Skuodo rajone, Tėvelių kaime gimė (1944) choro dirigentė ir muzikos pedagogė Audronė Piekutė-Purlienė. Nuo 1983 m. dėstytojavo Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, yra Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras" narė.

 25 d. – 430 metų, kai Baltarusijoje gimė (1589) LDK valstybės veikėjas, Lietuvos Didysis maršalka, Skuodo dvaro valdytojas, Scholastikos Chodkevičiūtės vyras Jonas Stanislovas Sapiega. Mirė 1635 m. balandžio 10 d. Liachavičiuje, dabartinėje Baltarusijoje.
       – 80 metų, kai Telšiuose gimė (1939) rašytojas, pedagogas, kino ir teatro režisierius Vladislovas Algimantas Blinstrubas. 1964-1965 m. dirbo Skuodo kultūros namų meno vadovu, režisieriumi. Mirė 2005 m. liepos 28 d. Vilniuje.

30 d. – 170 metų, kai Kretingoje mirė (1849) religinės literatūros rengėjas, botanikas, augalų lietuviškos terminijos kūrėjas, kunigas, vienuolis, pamokslininkas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Palaidotas senosiose Kretingos miesto kapinėse. Gimė 1771 m. sausio 15 d. Skuodo rajono Večių kaime. Mokėsi Lenkimų parapijinėje mokykloje.