mobili versija | standartinė versija
main-image

2019 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Lapkritis


Lapkritis

2 d. – 65 metai, kai Kernų kaime gimė (1954) poetas, literatūros kritikas Justinas Kubilius.

9 d. – 85 metai, kai Mosėdyje gimė (1934) lietuvių kalbos istorikė, dialektologė ir tekstologė Birutė Rokaitė-Vanagienė. Mirė 2011 m. gruodžio 31 d. Vilniuje.

17 d. – 80 metų, kai Kaune gimė (1939) gydytojas Saulius Maceina. 1970-1980 m. dirbo gydytoju Skuode.

20 d. – 85 metai, kai Šiauliuose gimė (1934) kultūros darbuotoja, literatė, tremtinė, Kretingos ansamblio „Atmintis“ vadovė Nijolė Markauskaitė-Rimkienė. Karo metais ir pokaryje mokėsi Erslos kaime, Mosėdžio gimnazijoje.

         – 110 metų, kai Luknių kaime gimė (1909) tautodailininkė, literatė ir tremtinė Adolfina Karalienė. Mirė 1993 m. rugpjūčio 1 d. Skuode.

27 d. – 75 metai, kai Šiluvos valsčiuje, Leonavos kaime gimė (1944) poetė, žurnalistė, tremtinė Dalia Teišerskytė. 1962-1963 m. dirbo Skuodo rajono Mosėdžio kolūkio daržininkystėje.

       – 75 metai, kai Barstyčių kaime gimė (1944) literatė, tautodailininkė, tremtinė Antanina Regina Danienė.

        – 100 metų, kai Anykščių rajono Viešintų kaime gimė (1919) gydytoja stomatologė Valerija Senvaitytė. Nuo 1958-ųjų iki 1997-ųjų dirbo stomatologe Mosėdyje, vėliau Skuode. Mirė 2015 m. birželio 11 d. Skuode. Palaidota Anykščiuose.