mobili versija | standartinė versija
main-image

2019 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Balandis


Balandis

1 d. – 10 metų, kai Vilniuje mirė (2009) gydytojas chirurgas, hab. biomedicinos m. daktaras Augustas Pronckus. Gimė 1922 m. gegužės 22 d. Skuodo rajono Gedrimų kaime. Mokėsi Ylakių pradinėje, 1937-1940 m. Skuodo gimnazijoje.
 
      – 70 metų, kai Krasnojarsko krašte gimė (1949) matematikas, informatikas, LR Seimo kanceliarijos Informacinių technologijų departamento direktorius, Seimo kanceliarijos kancleris Jonas Milerius. Po tremties su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno Skuodo rajono Geldėnų kaime. 1958-1969 m. mokėsi Barstyčių vidurinėje mokykloje.

      – 80 metų, kai Kretingos rajono Tuzų kaime gimė (1939) literatė, žurnalistė Bronė Diekontienė. Dirbo Salantų knygyne, Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje, Skuodo rajono Knygos bičiulių draugijos atsakingaja sekretore.

5 d. – 70 metų, kai Udralių kaime gimė (1949) literatė Sigita Prialgauskienė.

13 d. – 75 metai, kai Klauseikių kaime gimė (1944) žurnalistas, tautodailininkas, kraštotyrininkas Juozas Vyšniauskas.

18 d. – 130 metų, kai Mikytų kaime gimė (1889) kunigas, bažnytinės teisės m. daktaras, docentas, publicistas Petras Malakauskas. Mirė 1948 m.

        – 80 metų, kai Mažeikiuose gimė (1939) rašytojas, dramaturgas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Romualdas Granauskas. Vaikystėje gyveno Skuodo rajono Šauklių kaime. Mokėsi, vėliau mokytojavo Mosėdžio vidurinėje mokykloje. Keletą metų dirbo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje. Mirė 2014 m. spalio 28 d. Vilniuje.