mobili versija | standartinė versija
main-image

2019 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius - Rugpjūtis


Rugpjūtis

5 d. – 440 metų, kai mirė (1579) grafas, LDK Didysis maršalka, Vilniaus kaštelionas, žemaičių seniūnas ir Skuodo miesto įkūrėjas Jonas Jeronimas Chodkevičius. Gimė 1525 m.

8 d. – 45 metai, kai Mažeikiuose mirė (1974) kunigas, tremtinys, poetas, prozininkas Juozas Stasiulis, slapyvardžiu Džiugas. Gimė 1895 m. rugsėjo 25 d. Skuodo rajone, Ivoniškės kaime. Parašė poemą „Danutė Rimgaudaitė – Apuolės pilies kunigaikštytė – karžygė“.

18 d. – 105 metai, kai Gedrimų kaime, Ylakių valsčiuje gimė [1914] pedagogė Ona Birutė Vindašiūtė, dirbusi Nausėdų pradinės mokyklos vedėja, mokyklose Gėsaluose, Ylakiuose. Mirė 1980 m. gegužės 9 d. Ylakiuose, palaidota Ylakių kapinėse.

29 d. – 105 metai, kai Liepojoje gimė (1914) dainininkė (sopranas), vokalo pedagogė Elena Mažrimaitė-Dirsienė. 1918 m. su šeima grįžo į Lietuvą, į Šarkės kaimą Skuodo rajone. Mirė 1993 m. rugsėjo 19 d. Vilniuje.