mobili versija | standartinė versija
main-image

2019 metų Skuodo krašto ir kraštiečių datų kalendorius

 
 
 
Kalendoriuje minimos Skuodui ir rajonui svarbios datos bei šiame krašte gimusių, augusių, gyvenusių, dirbusių ir savo gyvenimą paskyrusių miesto, rajono gerovei, asmenybių gimimo ir mirties sukaktys. Nurodomas ryšys su Skuodo kraštu.
 
 
Svarbių datų sukaktys
 
25 metai, kai 1994 m. atidaryta naujoji Skuodo miesto ligoninė.
 
80 metų, kai 1939 m. įkurta Skuodo viešoji biblioteka.
 
150 metų, kai gimė (1869) kunigas, rašytojas, literatūros istorikas, knygnešių rėmėjas Juozas Tumas-Vaižgantas. 1895-1898 m. kunigavo Mosėdyje.

405 metai, kai J. Karolis Chodkevičius Skuode įsteigė parapinę mokyklą.
 
760 metų Skuodo mūšiui, kai 1259 m. žemaičiai pasiekė pergalę prieš Livonijos ordiną.
 

 
Sausis

1 d. – 130 metų, kai Raseinių apskrities Kalnujų kaime gimė (1889) kompozitorius, vargonininkas, dirigentas ir muzikos pedagogas Juozas Tallat-Kelpša. Augo Skuodo rajone, Ylakiuose, čia 1900 m. baigė Ylakių liaudies mokyklą. Mirė 1949 m. vasario 5 d. Vilniuje.

2 d. – 80 metų, kai Brotykų kaime gimė (1939) matematikos mokytojas, tautodailininkas Feliksas Liaučys.

     – 80 metų, kai Lenkimuose gimė (1939) literatas Bronius Diliautas. Mirė 2007 m. liepos 28 d. Lenkimuose.

10 d. – 185 metai, kai Veitelių kaime, Ylakių parapijoje gimė (1834) kunigas, rašytojas, vertėjas ir 1863 m. sukilimo rėmėjas, tremtinys Matas Kiprijonas Veitas. Po dviejų tremčių, užtrukusių 46 metus, į Lietuvą grįžo 1909 m. Nuo 1913 metų iki mirties buvo Skuodo altarista. Mirė 1923 m. sausio 13 d., palaidotas Narvydžių kapinėse.

15 d. – 50 metų, kai Santa Monikoje (Los Andželas, JAV) mirė (1969) nepriklausomos Lietuvos karo lakūnas, eskadrilės vadas, majoras Juozas Vaičius. Gimė 1906 m. sausio 25 d. Skuodo rajono Milvydžių kaime.

19 d. – 110 metų, kai Skuodo rajono Kalnėnų kaime gimė (1909) Žemaičių botanikos parko įkūrėjas Izidorius Navidanskis. Mirė 1989 m. rugsėjo 17 d. Kalnėnų kaime.
 
        – 100 metų, kai Skuodo rajono Gedrimų kaime gimė (1919) geologas, politinis kalinys, literatas, Skuodo P. Žadeikio gimnazijos himno autorius Kazys Sadauskas. Mirė 2013 m. balandžio mėn. Zapyškyje.
 
28 d. – 10 metų, kai Vilniuje mirė (2009) pedagogė, etnografė, kraštotyrininkė Emilija Juzumaitė-Miltenienė.  Palaidota Skuodo rajono Ylakių kapinėse. Gimė 1925 m. rugsėjo 10 d. Židikų valsčiaus Šilų kaime. 1999 m. paskirta LR kultūros ministerijos premija. Nuo 1998-ųjų gyveno Vilniuje.
 
29 d. – 35 metai, kai Anykščiuose mirė (1984) poetė, prozininkė, pedagogė Bronislava Buivydaitė. Gimė 1895 m. gruodžio 8 d. Svėdasuose. Ką tik atidarytoje Skuodo gimnazijoje 1918-1925 metais visose klasėse dėstė lietuvių kalbą.

         – 90 metų, kai Skuodo rajone, Erslos kaime gimė (1929) muzikos pedagogas, choro dirigentas Adomas Šulcas.
 


Vasaris

26 d. – 85 metai, kai Krakių kaime gimė (1934) bibliotekininkė, Skuodo kultūros centro mišraus choro „Apuolė“ dalyvė Jadvyga Zubienė. 1964-1972 m. buvo Skuodo rajoninės bibliotekos vedėja.

27 d. – 120 metų, kai Pašilėje gimė (1899) dirigentas, kapelmeisteris, kompozitorius, lietuviškų maršų pradininkas Bronius Jonušas. Mokėsi Ylakių pradinėje mokykloje, Skuodo gimnazijoje. Mirė 1976 m. vasario 12 d. Omahoje, JAV.

28 d. – 70 metų, kai Laumių kaime gimė (1949) gydytoja stomatologė, hab. biomedicinos m. daktarė Simona Milčiuvienė. 1955-1966 m. mokėsi Barstyčių vidurinėje mokykloje.
 


Kovas

1 d. – 15 metų, kai Skuode mirė (2004) poetė Danutė Paulauskaitė. Palaidota Kulų kapinėse. Gimė 1945 m. rugpjūčio 11 d. Luknių kaime.

2 d. – 135 metai, kai Skuodo rajone, Erkšvos kaime gimė (1884) rašytojas Juozas Gurauskis. Mirė 1911 m. gegužės 31 d. Jaltoje.

3 d. – 90 metų, kai Ylakiuose gimė (1929) redaktorė, tekstologė, vertėja Zita Rūta Saukienė.

20 d. – 90 metų, kai Radviliškio rajone, Mikailiškių kaime gimė (1929) tautodailininkas, medžio drožėjas, melioratorius, fotografas mėgėjas Petras Brazauskas. Mirė 2003 m. lapkričio 15 d. Skuode, palaidotas Narvydžių kapinėse.

31 d. – 95 metai, kai Lenkimuose gimė (1924) dailininkas Viktoras Bričkus. 1941 m. baigė Skuodo gimnaziją, 1944 m. emigravo. Gyveno Danijoje, Meksikoje, Kanadoje. Mirė 1972 m. gegužės 10 d. Meksikoje.
 


Balandis

1 d. – 10 metų, kai Vilniuje mirė (2009) gydytojas chirurgas, hab. biomedicinos m. daktaras Augustas Pronckus. Gimė 1922 m. gegužės 22 d. Skuodo rajono Gedrimų kaime. Mokėsi Ylakių pradinėje, 1937-1940 m. Skuodo gimnazijoje.
 
      – 70 metų, kai Krasnojarsko krašte gimė (1949) matematikas, informatikas, LR Seimo kanceliarijos Informacinių technologijų departamento direktorius, Seimo kanceliarijos kancleris Jonas Milerius. Po tremties su tėvais grįžo į Lietuvą, apsigyveno Skuodo rajono Geldėnų kaime. 1958-1969 m. mokėsi Barstyčių vidurinėje mokykloje.

      – 80 metų, kai Kretingos rajono Tuzų kaime gimė (1939) literatė, žurnalistė Bronė Diekontienė. Dirbo Salantų knygyne, Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje, Skuodo rajono Knygos bičiulių draugijos atsakingaja sekretore.

5 d. – 70 metų, kai Udralių kaime gimė (1949) literatė Sigita Prialgauskienė.

13 d. – 75 metai, kai Klauseikių kaime gimė (1944) žurnalistas, tautodailininkas, kraštotyrininkas Juozas Vyšniauskas.

18 d. – 130 metų, kai Mikytų kaime gimė (1889) kunigas, bažnytinės teisės m. daktaras, docentas, publicistas Petras Malakauskas. Mirė 1948 m.

        – 80 metų, kai Mažeikiuose gimė (1939) rašytojas, dramaturgas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Romualdas Granauskas. Vaikystėje gyveno Skuodo rajono Šauklių kaime. Mokėsi, vėliau mokytojavo Mosėdžio vidurinėje mokykloje. Keletą metų dirbo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje. Mirė 2014 m. spalio 28 d. Vilniuje.
 


Gegužė

2 d. – 65 metai, kai Klauseikių kaime gimė (1954) biologė, literatė, Salantų regioninio parko darbuotoja Marija Vyšniauskaitė-Jankauskienė.

4 d. – 75 metai, kai Skuodo rajone, Lenkimuose gimė (1944) istorikė, archeologė, Mažeikių kraštotyros muziejaus direktorė Adelė Pušinskaitė-Cholodinskienė. 1963 m. baigė Lenkimų vidurinę mokyklą. 2002 metais apdovanota LDK Gedimino ordino medaliu bei rašytojos Marijos Pečkauskaitės premija.

7 d. – 70 metų, kai Ylakiuose gimė (1949) dailininkas, tapytojas Romanas Vilkauskas.

      – 55 metai, kai Skuode gimė (1964) dailininkė Indra Grušaitė. Baigė Klaipėdos vaikų dailės mokyklą, 1989 m. – VDA. Nuo 1990-ųjų aktyviai dalyvauja kūrybinėje veikloje. Gyvena ir dirba Vilniuje.

      – 55 metai, kai Kernų kaime gimė (1964) pedagogas (fizikas), tautodailininkas, buvęs Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktorius Tomas Kubilius. Mirė 2018 m. gegužės 21 d. Skuode.
 
12 d. – 25 metai, kai Vilniuje mirė (1994) lietuvių literatūros tyrinėtojas, kritikas, humanitarinių m. daktaras Ričardas Pakalniškis. Gimė 1935 m. rugsėjo 3 d. Skuodo rajone, Rukų kaime. 1965 m. baigė Mosėdžio vidurinę mokyklą.

         – 65 metai, kai Kaukolikų kaime gimė (1954) prozininkas Kazys Jonušas.

13 d. – 60 metų, kai Ylakiuose gimė (1959) bibliotekininkė, LNB vokiečių leidinių skaityklos vedėja Asta Miltenytė.

21 d. – 35 metai, kai Winnipege, Kanadoje mirė (1984) rašytojas, vertėjas, žurnalistas ir vaistininkas Juozas Pronskus, slapyvardžiu Aklasmatė. Gimė 1893 m. kovo 20 d. Skuodo rajone, Rumšaičių kaime.
 


Birželis

5 d. – 40 metų, kai Skuode gimė (1979) tautodailininkė Ramutė Paulikaitė-Ulbinskienė.

13 d. – vieneri metai, kai Gėsalų kaime mirė (2018) poetas, žurnalistas, LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas, Skuodo garbės pilietis Stasys Jonauskas. Gimė 1948 m. kovo 28 d. Gėsaluose.
 


Liepa

1 d. – 65 metai, kai Skuode gimė (1954) etnografas, muziejininkas Stasys Gutautas.

15 d. – 105 metai, kai Barstyčiuose gimė (1914) kunigas, pranciškonas, poetas Kazimieras Leonardas Andriekus. Mirė 2003 m. gegužės 19 d. JAV, Niujorke.

22 d. – 20 metų, kai mirė (1999) filologė, žurnalistė, tautodailininkė Alma Skruibytė-Granauskienė. Palaidota Mosėdžio kapinėse. Gimė 1937 m. gruodžio 23 d. Mosėdyje.

27 d. – 90 metų, kai Ukmergės rajone, Pabaisko valsčiuje, Jačkonių kaime gimė (1929) kunigas monsinjoras, hab. teologijos m. daktaras Petras Puzaras. 1962-1975 m. buvo Skuodo klebonas ir dekanato dekanas. Mirė 2006 m. vasario 28 d. Šventojoje.

28 d. – 10 metų, kai Akmenės rajone, Papilėje mirė (2009) tautodailininkas, kaukių drožėjas Pranciškus Veisas. Gimė 1937 m. gegužės 21 d. Skuodo rajono Derkinčių kaime.
 


Rugpjūtis

5 d. – 440 metų, kai mirė (1579) grafas, LDK Didysis maršalka, Vilniaus kaštelionas, žemaičių seniūnas ir Skuodo miesto įkūrėjas Jonas Jeronimas Chodkevičius. Gimė 1525 m.

8 d. – 45 metai, kai Mažeikiuose mirė (1974) kunigas, tremtinys, poetas, prozininkas Juozas Stasiulis, slapyvardžiu Džiugas. Gimė 1895 m. rugsėjo 25 d. Skuodo rajone, Ivoniškės kaime. Parašė poemą „Danutė Rimgaudaitė – Apuolės pilies kunigaikštytė – karžygė“.

18 d. – 105 metai, kai Gedrimų kaime, Ylakių valsčiuje gimė [1914] pedagogė Ona Birutė Vindašiūtė, dirbusi Nausėdų pradinės mokyklos vedėja, mokyklose Gėsaluose, Ylakiuose. Mirė 1980 m. gegužės 9 d. Ylakiuose, palaidota Ylakių kapinėse.

29 d. – 105 metai, kai Liepojoje gimė (1914) dainininkė (sopranas), vokalo pedagogė Elena Mažrimaitė-Dirsienė. 1918 m. su šeima grįžo į Lietuvą, į Šarkės kaimą Skuodo rajone. Mirė 1993 m. rugsėjo 19 d. Vilniuje.
 


Rugsėjis

2 d. – 80 metų, kai Skuodo rajono Girdenių kaime gimė (1939) matematikos mokytojas, literatas Steponas Miltenis. 1957 m. baigė Ylakių vidurinę mokyklą. Mirė 2013 m. birželio 17 d. Raseiniuose.

5 d. – 60 metų, kai Sedoje gimė (1959) režisierius, dramaturgas, rašytojas, vertėjas, kultūros darbuotojas Edmundas Untulis. Nuo 1984 m. gyvena Skuode.

6 d. – 100 metų, kai Girdenių kaime gimė (1919) Ylakių krašto audėja Rozalija Lepaitė-Kaupienė. Mirė 2013 m. vasario 24 d. Ylakiuose.

      – 60 metų, kai Skuode gimė (1959) biologas ekologas, genetikas, parazitologas, hab. biomedicinos m. daktaras Algimantas Paulauskas. 1977 m. baigė Skuodo 2-ąją vidurinę mokyklą.

12 d. – 240 metų, kai Baidotų kaime gimė (1779) kunigas, poetas, vertėjas ir visuomenės veikėjas Kiprijonas Juozapas Nezabitauskis-Zabitis. Mirė 1837 m. liepos 10 d. Prancūzijoje, Nansyje.

13 d. – 25 metai, kai Mažeikiuose mirė (1994) poetas Antanas Daščioras. Gimė 1950 m. Salantuose. 1973-1978 m. gyveno Skuode.

20 d. – 150 metų, kai Svėdasų valsčiuje, Maleišių kaime gimė (1869) kunigas, rašytojas, literatūros istorikas, knygnešių rėmėjas Juozas Tumas-Vaižgantas. 1895-1898 m. kunigavo Mosėdyje. Mirė 1933 m. balandžio 29 d. Kaune.

21 d. – 130 metų, kai Rumšaičių kaime gimė (1889) pedagogas, tautosakos rinkėjas, publicistas, kraštotyrininkas, Matas Untulis. Mirė 1952 m. rugsėjo mėn. Lelėnuose, Klaipėdos rajone.
 


Spalis

1 d. – 95 metai, kai Užluobės kaime gimė (1924) operos dainininkė (kontraltas) Vaclava Žiemelytė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į Kanadą. Mirė 2009 m. rugsėjo 6 d. Toronte.

4 d. – 75 metai, kai Tirkšliuose gimė (1944) žurnalistas Juozas Lengvenis. 1972-1991 m. dirbo Skuodo rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redaktoriumi. Mirė 1998 m. lapkričio 9 d. Mažeikiuose.

7 d. – 95 metai, kai Skuode gimė (1924) gydytojas, lietuvių kilmės JAV radiologas ir visuomenės veikėjas Eugenijus Gedgaudas. Mirė 2006 m. rugpjūčio mėnesį Minesotoje, JAV.

9 d. – 10 metų, kai Prialgavos kaime mirė (2009) pynėja iš šiaudelių Vladislava Untulytė-Mockevičienė. Gimė 1931 m. gegužės 23 d. Brotykų kaime.

10 d. – 150 metų, kai Varnių valsčiuje, Parešketės kaime gimė (1869) kunigas kanauninkas, memuaristas, vertėjas, lietuviškos spaudos platintojas, knygnešių rėmėjas, Skuodo gimnazijos įkūrėjas Pranciškus Žadeikis. Mirė 1933 m. gruodžio 6 d. Skuode, palaidotas Narvydžių kapinėse.

14 d. – 65 metai, kai Žebrokų kaime gimė (1954) filologas, žurnalistas, rašytojas Liudvikas Gadeikis. Mokėsi Žebrokų pradinėje, Rukų aštuonmetėje, Mosėdžio vidurinėje mokyklose.

24 d. – 75 metai, kai Skuodo rajone, Tėvelių kaime gimė (1944) choro dirigentė ir muzikos pedagogė Audronė Piekutė-Purlienė. Nuo 1983 m. dėstytojavo Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, yra Klaipėdos chorinės bendrijos „Aukuras" narė.

 25 d. – 430 metų, kai Baltarusijoje gimė (1589) LDK valstybės veikėjas, Lietuvos Didysis maršalka, Skuodo dvaro valdytojas, Scholastikos Chodkevičiūtės vyras Jonas Stanislovas Sapiega. Mirė 1635 m. balandžio 10 d. Liachavičiuje, dabartinėje Baltarusijoje.
       – 80 metų, kai Telšiuose gimė (1939) rašytojas, pedagogas, kino ir teatro režisierius Vladislovas Algimantas Blinstrubas. 1964-1965 m. dirbo Skuodo kultūros namų meno vadovu, režisieriumi. Mirė 2005 m. liepos 28 d. Vilniuje.

30 d. – 170 metų, kai Kretingoje mirė (1849) religinės literatūros rengėjas, botanikas, augalų lietuviškos terminijos kūrėjas, kunigas, vienuolis, pamokslininkas Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Palaidotas senosiose Kretingos miesto kapinėse. Gimė 1771 m. sausio 15 d. Skuodo rajono Večių kaime. Mokėsi Lenkimų parapijinėje mokykloje.
 


Lapkritis

2 d. – 65 metai, kai Kernų kaime gimė (1954) poetas, literatūros kritikas Justinas Kubilius.

9 d. – 85 metai, kai Mosėdyje gimė (1934) lietuvių kalbos istorikė, dialektologė ir tekstologė Birutė Rokaitė-Vanagienė. Mirė 2011 m. gruodžio 31 d. Vilniuje.

17 d. – 80 metų, kai Kaune gimė (1939) gydytojas Saulius Maceina. 1970-1980 m. dirbo gydytoju Skuode.

20 d. – 85 metai, kai Šiauliuose gimė (1934) kultūros darbuotoja, literatė, tremtinė, Kretingos ansamblio „Atmintis“ vadovė Nijolė Markauskaitė-Rimkienė. Karo metais ir pokaryje mokėsi Erslos kaime, Mosėdžio gimnazijoje.

         – 110 metų, kai Luknių kaime gimė (1909) tautodailininkė, literatė ir tremtinė Adolfina Karalienė. Mirė 1993 m. rugpjūčio 1 d. Skuode.

27 d. – 75 metai, kai Šiluvos valsčiuje, Leonavos kaime gimė (1944) poetė, žurnalistė, tremtinė Dalia Teišerskytė. 1962-1963 m. dirbo Skuodo rajono Mosėdžio kolūkio daržininkystėje.

       – 75 metai, kai Barstyčių kaime gimė (1944) literatė, tautodailininkė, tremtinė Antanina Regina Danienė.

        – 100 metų, kai Anykščių rajono Viešintų kaime gimė (1919) gydytoja stomatologė Valerija Senvaitytė. Nuo 1958-ųjų iki 1997-ųjų dirbo stomatologe Mosėdyje, vėliau Skuode. Mirė 2015 m. birželio 11 d. Skuode. Palaidota Anykščiuose.
 


Gruodis

3 d. – 100 metų, kai Ylakiuose gimė (1919) muzikos pedagogas, choro dirigentas Rapolas Vindašius. 1940 m. baigė Skuodo gimnaziją. 1950-1957 m. buvo Ylakių vidurinės mokyklos muzikos mokytojas bei Ylakių miestelio meno kolektyvų vadovas. Mirė 1996 m. spalio 12 d. Kaune.

6 d. – 155 metai, kai Akmenės rajone, Papilėje mirė (1864) Lietuvos istorikas, švietėjas, folkloristas, vertėjas Simonas Daukantas, palaidotas Papilės kapinėse. Gimė 1793 m. spalio 28 d. Skuodo rajone, Kalvių kaime.

7 d. – 50 metų, kai JAV, Niujorke mirė (1969) lietuvių dailininkas, grafikas, scenografas Adomas Galdikas. Gimė 1893 m. spalio 18 d. Skuodo rajono Giršinų kaime.

16 d. – 55 metai, kai Skuode gimė (1964) LR valstybės veikėjas, diplomatas, Skuodo garbės pilietis Vygaudas Ušackas. 1971-1982 m. mokėsi Skuodo 2-ojoje vidurinėje mokykloje. V. Ušackas – Kauno technologijos universiteto Europos instituto direktorius, buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras, Lietuvos ambasadorius JAV, Didžiojoje Britanijoje, ES ambasadorius Rusijoje.

17 d. – 55 metai, kai Daukšių kaime gimė (1964) literatė Irena Drungilienė.

20 d. – 100 metų, kai Ukrainoje, Nikolajeve gimė (1919) kompozitorius Eduardas Balsys. 1921 m. su šeima atvyko į Skuodą, čia lankė pradinę mokyklą (1926-1928). 1928 m. su šeima išsikėlė gyventi į Klaipėdą. Mirė 1984 m. lapkričio 3 d. Druskininkuose.

         – 35 metai, kai Skuode gimė (1984) lengvaatletė, disko metikė Zinaida Sendriūtė.

26 d. – 85 metai, kai Ylakiuose gimė (1934) pedagogė, Papilės S. Daukanto muziejaus vadovė, eksponatų prižiūrėtoja Danutė Jadvyga Stripinytė-Veisienė.

30 d. – 115 metų, kai Šatraminių kaime gimė (1904) liaudies skulptorius Petras Kalendra. Mirė 1986 m. Salantuose.