mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Rajono bibliotekos

02 Rajono bibliotekos

[1] Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių metraštis (2003–2013): albumas / parengė Daiva Gedrimienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 2013.- [Saugomas Skuodo VB]

[2] Jaunųjų ūkininkų ratelių knygynėliai ir seklyčios Skuodo rajone 1930-1940, 1941-1944 m. / parengė J. Galdikienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 2010.- 4 p. – Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[3] Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių metraštis (2003-2010): albumas / parengė Daiva Gedrimienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 2003-2010. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Skuodo viešoji biblioteka 1939-2008: (istorija): 2-jų dalių / parengė Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2009
D.1: 1939-1998 metai.- 2009.- 91 p.: iliustr.+ priedai [4].- Nuotraukų autoriai nenurodyti ir nežinomi.- Bibliogr.: p. 87-91 (147).- Įrištas. [Saugomas SVB]
D.2: 1999-2004 metai; 2005 - 2008 metai.- 2009.- 310 p.: iliustr.+ priedai [15]- Nuotraukų autoriai nenurodyti.- Bibliogr.: p. 303-310 (262).- Įrištas [Saugomas Skuodo VB]

[5] Ylakių kaimo bibliotekos metraštis: 1980- 2006 / parengė Regina Kaupienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ylakių filialas.- Ylakiai, [ 2000- 2006].- 44 p.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Ylakių filiale]

[6] Šauklių kaimo bibliotekos istorija: [biblioteka darbuotojų atsiminimuose] / parengė Onutė Čeponienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šauklių filialas.- Šaukliai, 2006.- 31 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [Kompiuteriu maketavo E. Bumblauskienė]. [Saugomas Skuodo VB, Šauklių filiale]

[7] Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos renginių metraštis (1996-2002): albumas / parengė Daiva Gedrimienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 1996-2002. [Saugomas Skuodo VB]

[8] Dienos tarp knygų: bibliotekininkų prisiminimai / parengė Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 1999.- 44 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[9] Skuodo viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus metraštis: (1955-1999)/ Skuodo viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius.- Skuodas, 1959-1999.- Albumas. [Saugomas Skuodo VB vaikų literatūros skyriuje]

[10] Bibliotekos istorija: (1964-1971 m.): [Vindeikiai] / parengė Romualda Bridikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vindeikių filialas.- Vindeikiai, 1991. [Saugomas Šliktinės filiale]

[11] Lenkimų bibliotekos istorija: [1953-1990 m]: bibliotekininkystės kursų baigiamasis darbas / Gražina Daukantienė; Vadovas prof. Klemensas Sinkevičius, recenzentas P. Saudargas; Skuodo CB Lenkimų filialas.- Vilnius, 1991.- 27 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Lenkimų filiale ir Skuodo VB]

[12] Skuodo rajono bibliotekų veikla: 1974-1984 metais / Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1987.- 26 p.: lentelės.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[13] Skuodo rajono bibliotekinio darbo veteranai: [prisiminimai] / Parengė Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1985.- 46 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[14] Skuodo centrinės bibliotekos metraštis: (1972-1978) / parengė Stanislava Minelgienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1980.- 63 p.- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[15] Skuodo rajoninės bibliotekos istorija / parengė Irena Abrutytė; Skuodo rajoninė biblioteka.- Skuodas, 1972.- 81 p..- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]