mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Gamtos mokslai

5 Gamtos mokslai

[1] Skuodo parko ir tvenkinio teritorijos kompleksinis tyrimas: rekreaciniai tyrimai-2: referatas / parengė Indrė Leonavičiūtė; darbą tikrino dėst. A. Urbis; KU, Sveikatos mokslų fakultetas, Rekreacijos ir turizmo katedra.- Klaipėda, 2003.- 19 p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[2] Skuodo rajono vandens telkinių tvarkymo programa 1996-1999 m.: tyrimo darbą pagal ūkiskaitinę sutartį su AAM Žuvų išteklių departamentu ir ŽŪM Žuvų ūkio departamentu ataskaita / užduoties vadovas dr. V. Kesminas; Lietuvos Hidrobiologų draugija.- Vilnius, 1996.- 65 p.+ priedas [1].- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[3] Akmenų muziejaus įkūrėjo Vaclovo Into pristatymas Valdo Adamkaus premijai / tekstas – biologės M. Jankauskienės ir žurnalisto J. Vyšniausko; nuotraukos – V. Šverio, A. Bernoto, A. Zavadskio, D. Jaso, V. Klovos.- Skuodas-Mosėdis, 1994.- 12p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Prisiminimai: [parašyti 1978, 1980 m.] / Vaclovas Intas.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[5] Skuodo rajono vandens, pelkių ir pievų paukščiai: diplominis darbas / parengė Marija Vyšniauskaitė; vadovas A. Levickas; Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir tautų draugystės ordinų V. Kapsuko universitetas Gamtos mokslų fakultetas Zoologijos katedra.- Vilnius, 1979.- 52 p.: Bibliogr.: p. 51-52 (29).- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[6] Žemaitijos botanikos parko flora ir jo apsauga: [diplominis darbas] / parašė Vanda Balandienė; vadovas doc. E. Šapokienė; VVPI Botanikos katedra.- Vilnius, 1975.- 41 p.: Bibliogr. išnašose.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]