mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Rajono žemės ūkis

63 Rajono žemės ūkis

[1] Skuodo rajono gyvulių ligos ir pasiutligė: projektas / parengė Mindaugas Tamoševičius; vadovė Irena Kondrotienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2000.- 9 p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[2] Mosėdžio kolūkio istorijos fragmentai / parengė Povilas Stankus; Skuodo rajono paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, Mosėdžio KP pirminė organizacija.- Mosėdis, 1981.- 176 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas.- Nuotraukų autoriai: P. Stankus, D. Rubys, B. Aleknavičius ir kiti. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[3] Skuodo rajono “Pabaltijo” kolūkio istorija: [kraštotyrinės ekspedicijos medžiaga] / [paruošė R. Šmaižienė, O. Naujokaitė, I. Šteinienė, E. Vaškienė; darbo vadovė Rimantė Šmaižienė].- Skuodas, 1979.- 165 p.: lentelės, diagramos.- Mašinraštis, neįrištas.- Bibliogr.: išnašose, p. 148-165 (151 pavad.). [Saugomas Skuodo VB]

[4] Socialistinio darbo didvyris Kostas Gvazdžiauskas / Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1978.- 14 p.: portr.- Mašinraštis.- Bibliogr.: išnašose, p.10-13 (36 pavad.).