mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Kapinių priežiūra, kapinės rajone

718 Kapinių priežiūra, kapinės rajone

[1] Trumplaukės kaimas ir jame esantys maro kapeliai / parengė Virginija Vitkauskienė; Skuodo VB Nausėdų filialas.- Nausėdai, 2008.- 17 p.: iliustr.+ priedas [7].- Nuotraukos Vytauto Vitkausko.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Nausėdų filiale]

[2] Liudija tik prisiminimai: sunaikintų Augzelių kaimo kapelių istorija / parengė Janina Dobrovolskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Augzelių filialas.- Augzeliai, 2006.- 25 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukų autorė J. Dobrovolskienė.- [Saugomas Skuodo VB, Ylakių filiale]

[3] Daukšių kapinės: [kraštotyros darbas] / paruošė Birutė Strakšytė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka– filialas.- Daukšiai, 2003.- 12 [2] p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukų autorė B. Strakšytė. [Saugomas Skuodo VB, Daukšių filiale, Skuodo muziejuje]

[4] Mosėdžio apylinkės kapinės: kraštotyrinis darbas / parengė Sandra Latišaitė; vadovė mokyt. B. Lukošienė; Skuodo rajono Mosėdžio vidurinė mokykla.- Mosėdis, 2002.- 26 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio gimnazijoje, Skuodo muziejuje]

[5] Rukų laisvamanių kapinės / parengė Janina Jucienė; Skuodo rajono savivaldybės Rukų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Rukai, 2000.- 8 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Bibliogr. išnašose. [Saugomas Skuodo VB, Rukų filiale]