mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Rajono kulto pastatai ir statiniai

726 Rajono kulto pastatai ir statiniai

[1] Koplytėlės ir kryžiai Didžiųjų Rūšupių, Pakalniškių ir Būdvietės kaimuose: [kraštotyros darbas] / parengė Bronislava Domarkienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Didžiųjų Rūšupių filialas.- Didieji Rūšupiai, 2006.- [20] p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukų autorė B. Domarkienė. [Saugomas Skuodo VB, Didžiųjų Rūšupių filiale]

[2] Ylakių bažnyčios: kraštotyros darbas: [katalikų, baptistų bažnyčios ir žydų sinagoga] / parengė kraštotyros būrelis; darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2002.- [6] p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Ylakių gimnazijoje]

[3] Skuodo rajono bažnyčios: projektinis darbas 2000/2001 m.m.; darbo vadovas Edmundas Bertulis; Skuodo rajono P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2000/2001.- [57] p.: iliustr.- Nuotraukų autoriai nenurodyti.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Lenkimų Šv. Onos bažnyčia: projektinis darbas / parengė V. Petkutė, S. Donielaitė; Skuodo rajono Lenkimų pagrindinė mokykla.- Lenkimai, 2000.- 3 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų pagrindinėje mokykloje]

[5] Mosėdžio Šv. Mykolo archangelo Romos katalikų bažnyčios ir parapijos kronika / parašė kun. L. Šarkauskas.- Mosėdis, 1976.- [20] p.- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje, Mosėdžio gimnazijoje]