mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Rajono rašytojų ir literatų kūryba

888.2 Rajono rašytojų ir literatų kūryba

[1] Aš žydinčių laukų poetas...: Vaclovo Pociaus eilės, prozos bandymai publikuoti periodikoje; Fragmentai apie jo kūrybą / Surinko Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2012.- 80 p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[2] Romas Daujotas – mažo kaimo didelis žmogus: kraštotyrinis darbas / parengė Rasa Paulauskienė; Skuodo SVB Pašilės filialas.- Pašilė, 2008.- 28 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Bibliogr.: p. 28 (33), Romo Daujoto darbai spausdinti rajoniniame laikraštyje „Mūsų žodis“ p. 18-21(114).- Rinktas kompiuteriu, įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Pašilės filiale]

[3] Stasė Jurgilevičienė: [prisiminimai, kūryba spaudoje] / parengė Silvija Puškorienė; Skuodo SVB senamiesčio filialas.- Skuodas, 2008.- 72 p.: iliustr.- Nuotraukos iš asmeninio albumo.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo senamiesčio filiale]

[4] Mano gyvenimo valtelėj: apie literatę, Daukšių kaimo šviesuolę, mąstytoją, kultūros darbo aktyvistę Jadvygą Ruginienę / paruošė Birutė Strakšytė; Skuodo SVB Daukšių filialas.- Daukšiai, 2008.- 18 p.: iliustr.- Nuotraukos iš asmeninio albumo.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Daukšių filiale]

[5] „Šačių mokyklai 200: kūrę ir kuriantys mokytojai ir mokiniai“: modulio pamokų panaudojimas ruošiant edukacinį projektą / parengė lietuvių k. mokytoja Jūratė Bagočienė; Šačių pagrindinė mokykla.- Skuodas-Šatės, 2007.- 34 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[6] Dagelis, Vidmantas. Amžiaus maniakas: eilėraščiai.- Gėsalai: Skuodo SVB Gėsalų filialas, 2006.- 64 p.: iliustr.- Iliustracijų autorius nenurodytas.- Spausdintas leidinys. [Saugomas Skuodo VB, Gėsalų filiale]

[7] Egzistencinė neviltis D. Paulauskaitės eilėraščių rinkinyje „Sezono uždarymas“ / Parašė Toma Pranytė; darbo vadovė mokyt. L. Ronkaitienė; Skuodo Bartuvos vidurinė mokykla.- Skuodas, 2005.- 20 p.- Rinktas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[8] Skuodo rajono literatai: projektinis darbas / parengė Tadas Minelga; vadovė Bronislava Tamošauskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2004.- 27 p.: iliustr. – Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[9] Poezijos pavasariai Gėsaluose / Parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 1996. [Saugomas Gėsalų filiale]