mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Rajono kraštotyra

908 Rajono kraštotyra

[1] „Išsaugokime savo senolių praeitį ateities kartoms – 4“: (Naujukų, Miesto Kalniškių, Palaukės, Paeiškūnės, Šilalės ir Šerkšnių kaimų istorijos)/ Surinktą medžiagą sutvarkė Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2010.- [285] p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. Nuotraukos iš asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, Skuodo muziejuje – originalas]

[2] „Išsaugokime savo senolių praeitį ateities kartoms – 4“: (Gondlaukės, Krakių ir Nevočių kaimų istorijos) / surinktą medžiagą sutvarkė Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2009.- [260] p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. Nuotraukos iš asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, originalas Skuodo muziejuje]

[3] Lenkimai. Istorija, kultūra, paveldas. Įvykiai ir žmonės. Žvilgsnis į dabartį / parengė Gražina Daukantienė, Romalda Bridikienė; Skuodo SVB Lenkimų filialas, Lenkimų S. Daukanto pagrindinės mokyklos biblioteka.- Lenkimai, 2008.- 56 p.: iliustr.- Įrištas.- Nuotraukų autoriai nenurodyti.- [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų filiale]

[4] Mirusiųjų knyga (1994 spalis – 2007 gruodis): katalogas / parengė Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2008.- 309 p.: iliustr. Virš.: B. Mockūnienės piešinys „Tautos atgimimas“.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[5] Skuodo rajono Aleksandrijos kaimo S. Daukanto gatvė: [nuotraukose gatvės namai ir gyventojai] / parengė Stanislava Šmaižienė; nuotraukos Sigitos Kniukštienės; Skuodo SVB Aleksandrijos filialas.- Aleksandrija, 2008.- 17 p.: iliustr.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos filiale]

[6] Vižančių kaimas prisiminimuose / parengė Nijolė Birkantienė; Skuodo SVB Vižančių filialas.- Vižančiai, 2008.- 31 p.: iliustr.+ priedas [3].- Nuotraukos iš D. Čižauskienės albumo ir N. Birkantienės, R. Šličiuvienės.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Vižančių filiale]

[7] Ylakių parapijos bajorai: archyviniai tyrinėjimai / parengė Rymantė Šmaižienė.- Skuodas, 2008.- 30 p.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[8] „Išsaugokime savo senolių praeitį ateities kartoms -2“: (Baksčių, Bobeliškių, Igarių, Mikulčių ir Kusų kaimų istorija) / surinktą medžiagą apiformino Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2008.- 236 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- Nuotraukos iš asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, originalas Skuodo muziejuje]

[9] „Išsaugokime savo senolių praeitį ateities kartoms (1)“: (Gaubių, Plaušinių, Simaičių, Tauzų ir Udralių kaimų praeitis ir šiandiena): projektas / surinko ir apiformino Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2007.- 161 p.: iliustr.- Neįrištas.- Nuotraukos iš asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, Skuodo muziejuje - originalas]

[10] Būdvietės, Tėvelių ir Virbalų kaimų praeitis ir dabartis: [projekto medžiaga] / surinko ir apiformino Valė Būdienė; Mosėdžio seniūnijos bendruomenė.- Mosėdis, 2006.- [70] p. – Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, Skuodo muziejuje]

[11] Mosėdis. Skuodo gatvė: [nuotraukose Mosėdžio Skuodo gatvės namai ir gyventojai] / parengė Nijolė Vyniautienė; Skuodo SVB Mosėdžio filialas.- Mosėdis, 2006.- 60 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- Kompiuteriu maketavo Emilija Bumbliauskienė.- Nuotraukų autorė N. Vyniautienė. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio filiale, Skuodo muziejuje]

[12] Skuodo Vytauto gatvė: [projektinis darbas] / J. Mockutė, R. Petrulytė, R. Staigvilaitė; Darbo vadovė B. Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2005.- 42 p.: iliustr.+ priedas.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo muziejuje, Skuodo VB]

[13] Gėsalų vietovės kaimai, juose esančios sodybos ir gyvenantys žmonės: albumai / Parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų filialas.- Gėsalai, 2004. [Saugomi Gėsalų filiale]

[14] Skuodo Laisvės gatvė: projektinis darbas / D. Venclauskaitė, D. Vaškytė; Darbo vadovė B. Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2002.- [8]p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[15] Juodkaičių dvaras: referatas / parašė Jurgita Karbauskaitė, vadovė Lidija Drukteinienė; Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2002.- 4 p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[16] Žydai Skuodo gyventojų atsiminimuose / parengė mokytoja Bronė Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2002.- p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB; originalas P. Žadeikio gimnazijoje, Skuodo muziejuje]

[17] Mano senelių ir prosenelių kaimynai žydai: kraštotyrinis rašinys / darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinės mokyklos Kraštotyros būrelis.- Ylakiai, 2001.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, Ylakių gimnazijoje]

[18] Lenkimai, Lenkimų girininkija, Lenkimuose rodė kinus; Lenkimuose esantys kapai ir kapinės : Moksleivių darbai / L. Martišauskas, R. Lukošius, J. Lukošiutė, D. Jazbutytė, D. Klipšaitė, S. Leliūnaitė; Lenkimų S. Daukanto pagrindinė mokykla.- Lenkimai, 2000.- [28] p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų S. Daukanto pagrindinės mokyklos bibliotekoje]

[19] Atsiminimai apie žydų gyvenimą Šatėse / Vanda Butkutė, VIII klasės mokinė; Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 1997.- 6 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija – [Saugomas Skuodo VB, Šačių mokykla]

[20] Pradingęs žydų pasaulis; Ką mena Mosėdis / Liudas Gikaras; Daukšių pagrindinė mokykla.- Daukšiai, 1997.- 20 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[21] Pakeliaukime po Gėsalų apylinkes: [kaimų istorijos, gyventojai, paminklai] / rinko kraštotyros būrelis, vadovė Vida Rušinskienė; Gėsalų pagrindinė mokykla.- Gėsalai, 1997.- 60 p.- Neįrištas, kopija- [Saugomas Gėsalų filiale, Skuodo VB]

[22] Giminių šventė Gėsaluose / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 1996. [Saugomi Gėsalų filiale]

[23] Kaunackio dvaras: istorinė apybraiža; istoriniai tyrimai / J. Valančiūtė, projekto vyr. architektas K. Andrijauskas; Klaipėdos valstybinis akcinis paminklų restauravimo projektavimo institutas.- Klaipėda, 1991.- 44 p.+ priedas [3] p.- Neįrištas, mašinraštis. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos pagrindinėje mokykloje, Aleksandrijos filiale, Skuodo muziejuje]

[24] Latviai Skuodo krašto gyvenime: medžiagą surinko Skuodo 2-osios vid. mokyklos jaunieji kraštotyrininkai, vadovaujami mokytojo V. Jokšo / Virginijus Jokšas; Skuodo 2-oji vidurinė mokykla.- Skuodas, 1991.- 7 p.- Mašinraštis, neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]