mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Skuodo krašto įžymūs žmonės

929 Skuodo krašto įžymūs žmonės

[1] Kraštietis Vaclovas Intas / sudarė mokytoja Irma Baužienė; Aleksandrijos pagrindinė mokykla.- Skuodas-Aleksandrija, 2007.- [nenurodytas].- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[2] Daukšių kaimo apylinkės ir žymiausi žmonės / paruošė Birutė Strakšytė; Skuodo SVB Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka- filialas.- Daukšiai, 2006.- 29 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [Kompiuteriu maketavo E. Bumbliauskienė]. [Saugomas Skuodo VB, Daukšių filiale, Skuodo muziejuje]

[3] Lenkimų krašto tautodailininkai / paruošė Gražina Daukantienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lenkimų filialas.- Lenkimai, 2006.- 25 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- [Kompiuteriu maketavo E. Bumbliauskienė].- Nuotraukos iš tautodailininkų asmeninių albumų. [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų filiale, Skuodo muziejuje]

[4] Mosėdžio seniūnijos iškilūs žmonės / parengė Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2005.- 15 p.-Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[5] Prialgavos kaimo žvaigždė: [Aleksandra Dirvianskaitė 1886-1981] / parengė Irena Kontenienė; Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 2005.- 25 [2] p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[6] Matas Untulis (1889-1952) / Literatūrinės kraštotyros būrelis; darbo vadovė M. Taurinskienė; Skuodo rajono Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 2004.- 143 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Spausdintas, įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[7] P. Brazauskas – tautodailininkas, skulptorius: projektinis darbas / parengė R. Beniušytė, S. Bernotaitė, G. Žilinskaitė; darbo vadovė Stefanija Anužienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2001.- 109 p.: iliustr.- Nuotraukos ir asmeninio albumo.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas – Skuodo P. Žadeikio gimnazijoje]

[8] Simono Daukanto atminimo saugojimo Kalviuose, Lenkimuose istorija / parašė Adelija Drukteinienė; Skuodo rajono Lenkimų seniūnija.- Lenkimai, 2000.- 103 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas – Lenkimų seniūnijoje, Lenkimų S. Daukanto pagrindinėje mokykloje]

[9] Kūryboje įprasmintas gyvenimas: apie pynėjus N. V. Kumpius / paruošė Gražina Daukantienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lenkimų filialas.- Lenkimai, 2000.- 8 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas.- Nuotraukos iš asmeninio albumo.- [Saugomas Lenkimų filiale]

[10] Pažintis su S. Daukantu: [S. Daukanto atminimas Lenkimuose] / Parengė Gražina Daukantienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lenkimų filialas.- Lenkimai, 1999.- 13 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Lenkimų filiale]

[11] Izidorius Navidanskis: kraštotyros darbas / parengė Laura Navidanskytė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 1998.- 34 p.: iliustr.- Nuotraukos iš asmeninio albumo.- Rankraštis, neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB]

[12] Julija Dvarionaitė – Montvydienė: kraštotyros darbelis / Darbo vadovė mokytoja L. Drukteinienė; Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 1997-1998.- 8 p.: portr. – Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[13] Medžiaga apie muziką Bronių Jonušą: [prisiminimai, fotografijos, straipsniai skelbti periodikoje] / sudarė mokytoja Emilija Miltenienė; Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, [metai nenurodyti].- 75 p.: iliustr.- Neįrištas, prisiminimai – rašyti ranka.- [Saugomas Ylakių krašto muziejuje, Skuodo VB]

[14] Julijos Jurkšaitės – Batakienės gyvenimas ir kūryba: kursinis darbas / parengė Jolanta Zaleckytė; darbo vadovas M. Adomavičienė; ŠPI Dailės fakultetas.- Šiauliai, 1995.- 17 p.- Bibliogr.: p.14 (8).- Neįrištas, mašinraštis. [Saugomas Skuodo VB]

[15] Skuodo dekanas kanauninkas Pranciškus Žadeikis ir jo “Skuodo metraštis” / parengė Rymantė Šmaižienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 1995.- 6 [2] p.+ priedas [7 p.].- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[16] Liaudies dailė (liaudies menininkai) Skuodo rajone nuo atmenamų laikų iki 1987 metų: diplominis darbas / parengė Juozas Vyšniauskas.- Skuodas, 1987.- 153 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[17] Skuodo rajono liaudies menininkas Juozas Kažys: kursinis darbas / parengė Audronė Mikutaitė; darbo vadovė doc. V. Rimkus; Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, Piešimo darbų fakultetas.- Šiauliai, 1978.- 12 p.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]