mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Rajono istorija

947.45 Rajono istorija

[1] Sodalės kaimo istorija: iš ciklo „Mažieji Šačių seniūnijos kaimai“ / atsiminimus surinko ir užrašė Magdalena Rumbutytė – Taurinskienė; Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 2013.- 121 p.: iliustr. – Neįrištas, kopija [Saugomas Šačių mokykloje, Skuodo VB, Šačių seniūnijoje]

[2] Augzeliai: žemės ir žmonių praeitis: Pataisytas ir papildytas / Parengė Janina Dobrovolskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Augzelių filialas.- Augzeliai, 2008.- 24 p.: iliustr.+ priedas [4 p.].- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Ylakių filiale]

[3] Mikytų alkakalnis. Mikytų piliakalnis / parengė Vilma Pocienė; Skuodo SVB Šliktinės filialas.- Šliktinė, 2008.- 6 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šliktinės filiale]

[4] Palšių kaimas ir jo žmonės / parengė Ona Čeponienė; Skuodo SVB Šauklių filialas.- Šaukliai, 2008.- 45 p.: iliustr.- Nuotraukos Onos Čeponienės.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šauklių filiale, Skuodo muziejuje]

[5] Barstyčių seniūnijos Laumių kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis paveldas“ metu / Darbą atliko Aldona Ozolienė; Skuodo muziejus.- Skuodas, 2006-2007.- 35 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija - [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje - originalas]

[6] Skuodo seniūnijos Kulų kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis paveldas“ metu / darbą atliko Aldona Ozolienė; Skuodo muziejus.- Skuodas, 2006-2007 m.- 39 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje – originalas]

[7] Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis paveldas“ metu / Darbą atliko Aldona Ozolienė; Skuodo muziejus.- Skuodas, 2006-2007.- 65 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje – originalas]

[8] Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos Gėsalų kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis kultūros paveldas“ metu / darbą atliko Aldona Ozolienė; Skuodo muziejus .- Skuodas, 2006.- 97 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje – originalas]

[9] Skuodo seniūnijos Luknių kaimas: medžiaga surinkta ekspedicijos „Skuodo krašto kaimų, esančių Lietuvos-Latvijos pasienyje, materialusis ir dvasinis kultūros paveldas“ metu / Darbą atliko Aldona Ozolienė: Skuodo muziejus .- Skuodas, 2006.- 68 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija – [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje – originalas]

[10] Skuodo miesto simboliai: projektinis darbas: [privilegijos, antspaudas, herbas, vėliava] / parengė Julius Bernotas; darbo vadovė Bronė Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2004/2005.- 22 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[11] Skuodo rajono piliakalniai: projektinis darbas / M. Raudys, J. Zalunskis; darbo vadovė B. Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2003.- 30 p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[12] Skuodui – 750 metų: (pranešimas teorinėje mokslinėje konferencijoje, skirtoje Skuodo miesto įkūrimo jubiliejui)/ parengė mokyt. Bronė Rušinskienė.- Skuodas, 2003.- [24] p. – Turinyje: B. Rušinskienė Apie Skuodo miesto istorijos faktus; J. Kanarskas Skuodas tarpukariu; D. Barasa „XVIII a. pabaigos Skuodo miestelėnų teisminiai ginčai“].- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB]

[13] Geidučių kaimas: literatūrinės kraštotyros būrelio darbas / vadovės: M. Taurinskienė, J. Bagočienė; Skuodo rajono Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, 2001.- 162 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[14] Gėsalų ir aplinkinių kaimų enciklopedija: [Gėsalų, Kervių, Dvaralio, Veitelių, Nuosamų, Detlaukės, Viršilų] / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, 2001.- 67 p.: iliustr.- Nuotraukų autoriai nenurodyti.- Spausdintas leidinys. [Saugomas Skuodo VB, Gėsalų filiale, Skuodo muziejuje]

[15] Knežės kaimo istorija / parengė Stanislava Šmaižienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos filialas.- Aleksandrija, 2001.- 23 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- Nuotraukų autorė Sigita Šmaižytė. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos filiale]

[16] Išnykusio kaimo istorija: [Šniukščių kaimas] / parengė Onutė Čeponienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Šauklių filialas.- Šaukliai, 2000.- 19 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šauklių filiale, Skuodo muziejuje]

[17] Klaišių kaimo istorija: [pasakojimai] / pasakojimus surinko ir užrašė Aušra Gadeikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Aleksandrijos pagrindinės mokyklos biblioteka.- Aleksandrija, 2000.- [ 20] p.: iliustr., gyv. planai.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Kaimo gyventojų sąrašas: p. 11-20. [Saugomas Skuodo VB, Aleksandrijos pagrindinės mokyklos bibliotekoje]

[18] Augzeliai: žemės ir žmonių praeitis / Paruošė Janina Dobrovolskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Augzelių filialas.- Augzeliai, 1999.- 14 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Ylakių filiale]

[19] Skuodo miestas, žydų bendruomenė ir vidurinė mokykla: kursinis darbas / parengė Gediminas Bugaitis; VU Istorijos fakultetas.- Vilnius, 1999.- 16 p.+ priedai [7 p.].- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[20] Skuodo rajono Šačių seniūnijos Šačių kaimo istorija / Nijolė Butkutė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1999.- 25 p.: iliustr.+ priedas [16].- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[21] Neakivaizdinė kelionė po senuosius Šačių apylinkės vienkiemius / Nijolė Butkutė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- [20] p.: iliustr.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[22] Pagramantės kaimas: literatūrinės kraštotyros būrelio darbas/ vadovė M. Taurinskienė; Skuodo rajono Šačių pagrindinė mokykla.- Šatės, [2000].- 120 p.: iliustr.- Neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[23] Vižančių kaimo istorija / parengė Nijolė Birkantienė ; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vižančių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Vižančiai, 1998.- 11 p.- Mašinraštis, neįrištas.- Prisiminimų autoriai: V. Sirutienė, O. Klovienė, M. Momkienė, O. Miltenienė, D. Čižauskienė, B. Bubliauskienė. [Saugomas Skuodo VB; Vižančių filiale]

[24] Puodkalių kaimas: referatas/ autorius nežinomas.- Skuodas, 1998.- 2 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[25] Notėnų apylinkės glausta istorija: (pagal 1994 m. birželio mėnesio ekspedicijos Notėnuose medžiagą / sudarė Skuodo P. Žadeikio vidurinės mokyklos jaunieji kraštotyrininkai).- Skuodas, 1997.- 109 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[26] Jedžiotai: (kaimo istorija) / Adelija Vaitkutė-Gudynienė.- Vaišvydava, 1996.- 115 p.: iliustr.[kopijos].- Neįrištas, mašinraštis. [Saugomas Skuodo muziejuje, Skuodo VB]

[27] Skuodo miesto istorija: (nuo seniausių laikų iki šių dienų).- Skuodas, 1993- .-
D. 1: Nuo seniausių laikų iki 1900 m. / parengė Rimantė Šmaižienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- 1993.- 25 [4] p. + priedas [8 p.].- Mašinraštis, neįrištas.- Bibliogr.: p. 23-24 (50 pavad.). [Saugomas Skuodo VB]
D. 2: XX amžius.- 8 p.: iliustr. [Saugomas Skuodo VB]

[28] Skuodas Lietuvos respublikos laikais: (1918-1940 m.) / medžiagą rinko Skuodo 2-osios vidurinės mokyklos jaunieji kraštotyrininkai; vadovas mokyt. Virginijus Jokšas; Lietuvos kraštotyros draugijos Skuodo rajono skyrius.- Skuodas, 1990.- 6 p.- Mašinraštis, neįrištas, kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[29] Skuodo miesto istorija: (iki 1940 m.): literatūros rodyklė / Aurelija Rymantė Šmaižienė; vadovė – docentė A. Miežinienė; Vilniaus universitetas.- Vilnius, 1974.- 100 p.: iliustr.- Diplominis darbas.-Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[30] Skuodo miesto istorija nuo seniausių laikų iki 1940 metų: diplominis darbas / Irena Meškytė; vadovas doc. J. Dobrovolskas; Vilniaus valstybinis darbo raudonosios vėliavos ordino V. Kapsuko universitetas, Lietuvos istorijos katedra.- Vilnius, 1973.- 60 p.+ priedas [4] p.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[31] Buržuazinių nacionalistų veikla Skuodo rajone okupacijos metais: kursinis darbas / parengė Aloyzas Vasiliauskas; VVPI Istorijos fakultetas.- Skuodas, 1970.- 20 p.- Mašinraštis, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]