mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Rajonas tremties metais

947.45.083 Rajonas tremties metais

[1] Notėnų kaimo tremtiniai: [tremtinių atsiminimai] / parengė ir atsiminimus užrašė Zita Stropuvienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Notėnų pagrindinės mokyklos biblioteka – filialas.- Notėnai, [ 2006].- [ 26] p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas.- Nuotraukos iš tremtinių asmeninių archyvų. [Saugomas Skuodo VB; Notėnų filiale]

[2] Pranešė, kad nekalti: tremtinio atsiminimai / Parengė Birutė Strakšytė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Daukšiai, 2000. [Saugomas Daukšių filiale]

[3] Tremtinių prisiminimai ir laiškai: [gyvenančių Skuodo miesto Gedimino, Mokyklos, Durbės gatvėse, Gėsalų ir Luknių kaimuose] / prisiminimus surinko ir parengė Daiva Gedrimienė, Judita Galdikienė; Skuodo rajono savivaldybės viešoji biblioteka.- Skuodas, 2000.- 75 p.: iliustr. + priedas [21 p.].- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Gureckų šeimos istorija: tremties istorija / parengė Gražina Adomauskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kaukolikų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Kaukolikai, 1999. [Saugomas Kaukolikų filiale]

[5] Leiskit į Tėvynę: (tremtinių istorija) / paruošė B. Bružienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Luknių filialas.- Luknės, 1993. [Saugomas Luknių filiale]