mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Lietuvos Respublikos valstybingumo atkūrimas

947.45.09 Lietuvos Respublikos valstybingumo atkūrimas

[1] Ar viską padariau dėl Tėvynės...: Skuodo krašto žmonių, budėjusių prie Parlamento ir saugojusių ją, 1991 m. sausyje ir vėliau, ir per rugpjūčio pučą, atsiminimai, išsakyti įvairiuose susitikimuose, minėjimuose ar paskelbti spaudoje / sudarė Judita Galdikienė; Skuodo viešoji biblioteka.- Skuodas, 2013-2014 m.- 64 p.: iliustr.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

(093) Istorijos šaltiniai, kronikos

[1] Ar pažįstame Skuodą?: [klausimynas].- 2-as, papildytas leid./ parengė mokyt. Bronė Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2009.- [puslapiai nenurodyti].- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[2] Ar pažįstame Skuodą?: Skuodo 750 metinėms: [klausimynas] / parengė mokyt. Bronė Rušinskienė; Skuodo P. Žadeikio gimnazija.- Skuodas, 2003.- [puslapiai nenurodyti]. Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[3] Skuodo rajono kronika: 1984 m. / Parengė Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1985.- 32 p.- Mašinraštis, neįrištas.- Rodyklės: pavardžių p. 24-28, vietovardžių p. 29, organizacijų ir kolūkių p. 30-31. [Saugomas SVB]

[4] Skuodo rajono kultūrinio gyvenimo kronika: (1972-1983) / paruošė Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1984.- 67 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas.- Rodyklės: pavardžių p. 59-62, vietovardžių p. 64-65. [Saugomas SVB]