mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Rajono politinės partijos

329 Rajono politinės partijos

[7] Mosėdžio Tarybų Lietuvos 40-mečio kolūkio pirminės komjaunimo organizacijos istorija / parengė Jadvyga Laureckienė; Mosėdžio kolūkio kraštotyros organizacija; Skuodo rajono centrinės bibliotekos Mosėdžio filialas.- Mosėdis, 1981.- 65 p.: iliustr.- Mašinraštis, įrištas.- Nuotraukų autorius A. Bernotas. [Saugomas Skuodo VB]

 329.71 Visuomeninės organizacijos

[8] Skuodo rajono Luknių kaimo bendruomenė / parengė Birutė Bružienė; Skuodo SVB Luknių filialas.- Luknės, 2008.- 97 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Luknių filiale]

[9] Tarpukario organizacijų veikla Ylakiuose ir aplinkiniuose kaimuose: projektinis darbas / parengė Lina Matutytė; darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2002.- 12 p.: iliustr. – Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[10] Jaunieji ūkininkai [Šatėse] / parengė mokyt. Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- 5 p.: Iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[11] Šaulių sąjunga [Šatėse] / parengė mokyt. Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- 11 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[12] Tretininkai [Šatėse]/ parengė mokyt. I. Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.-5 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šatėse]


Jaunimo ir vaikų sąjūdžiai ir organizacijos

[1] Valančiukų veikla Žemaitijoje – geriausia nusikalstamumo ir svaiginimosi prevencija Lietuvoje / parengė Virginija Jonkuvienė; Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija.- Skuodas, 2007.- 26 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[2] Jaunieji angelaičiai [Šatėse] / parengė mokytoja Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- 3 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šačių pagrindinėje mokykloje]

[3] Pavasarininkai [Šatėse] / parengė Irena Kontenienė; Skuodo rajono Šačių vidurinė mokykla.- Šatės, 1998.- 8 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Šatėse]