mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Kultūros švietimo darbas rajone

374.7 Kultūros švietimo darbas rajone

[1] Didžiųjų Rūšupių kultūros namų veikla 1979-1986 m.: „Kultūra? Buvo visokios: ir prievarta brukamos, ir iš širdies širdin plaukiančios...“ / parengė B. Domarkienė; Skuodo SVB Didžiųjų Rūšupių filialas.- Didieji Rūšupiai, 2008.- 58 p.: iliustr. – Nuotraukos iš D. Rūšupių kultūros namų archyvo ir D. Domarkaitės; Bibliogr.: p. 58.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Didžiųjų Rūšupių filiale. Filiale saugomas nuotraukų archyvas]

[2] Senovės genčių karybos ir amatų šventės organizavimo ypatumai Apuolėje: diplominis darbas / parengė Vaida Baltonytė; darbo vadovas A. Guzauskas; Klaipėdos kolegija Pedagogikos fakultetas.- Klaipėda, 2008.- 67 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Rinktas kompiuteriu, įrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[3] Vindašių sodyba – XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Ylakių kultūros centras: kraštotyros darbas / parengė Gintaras Balsys; darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 2004/2005 m.m.- 6 p.: schema.- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]