mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Turizmas, lankytinos vietos

379.8 Turizmas, lankytinos vietos

[1] Viena iš lankomiausių Skuodo rajono vietų: Mažosios Laumikės / parengė Ženeta Smulkienė; Skuodo SVB Barstyčių filialas.- Barstyčiai, 2008.- 42 p.: iliustr.: Bibliogr.: p. 11 (20).- Nuotraukos Ž. Smulkienės.- Įrištas. [Saugomas Skuodo VB, Barstyčių filiale]

[2] Žemaitijos dvarų kraštovaizdžio tyrimai: magistrantūros studijų baigiamasis darbas / Erika Oželienė; Lietuvos žemės ūkio universitetas.- Kaunas, 2008.- 73 p.: iliustr.- Kopija.- [Saugomas Skuodo VB]

[3] Skuodas ir Skuodo rajonas: [apie lankytinas vietas] / parengė Alma Šakalytė.- Skuodas, 2006.- 25 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[4] Maršrutai po Skuodo rajoną: [2 maršrutai] / sudarė Indrė Leonavičiūtė.- Skuodas, 2003.- 18 p.- Rinktas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[5] Po Žemaitijos dvarus: tarptautinė ekspedicija, vykusi 1998 08 06 – 1998 08 10: [ekspedicijoje dalyvavo Skuodo P. Žadeikio vidurinės mokyklos mokiniai] / vadovės: Irena Marcinkevičienė, Laima Vaitulevičienė; Skuodo P. Žadeikio vidurinė mokykla.- Skuodas, 1998.- 64 p.- Spausdintas, neįrištas.- [saugomas Skuodo muziejuje, Skuodo VB]

[6] Skuodo rajono lankytinos vietos ir jų panaudojimas turizmui: kultūros paveldo kursinis darbas / parengė Rasa Gedrimaitė; vadovas doc. J. Genys; Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, Rekreacijos katedra.- Klaipėda, 1996.- 33 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Mašinraštis, neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB]

[7] Mosėdžio rekreacinė sistema: rekreacinės architektūros kursinis darbas / parengė Rasa Gedrimaitė; vadovas doc. P. Grecevičius; KU Gamtos mokslų fakultetas Rekreacijos katedra.- Klaipėda, 1995.- 31 p.: iliustr.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[8] Skuodo rajono saugotinos ir lankytinos vietos: [diplominis darbas] / parengė Rima Viršilienė: darbo vadovas P. Balionis; VVPI Gamtos-geografijos fakultetas Geografijos katedra.- Skuodas, 1979.- 110 p.- Bibliogr.: 106-108 (37), Skuodo rajono saugotinų paminklų sąrašas, p. 42-48, Lentelių, diagramų ir iliustracijų sąrašas, p.103-105.- Mašinraštis, neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB]