mobili versija | standartinė versija
main-image

SVB ir filialuose saugomi kraštotyros darbai - Etnografija rajone

39 Etnografija rajone

[1] Moterų ir vyrų avalynė tarpukariu Mosėdžio apylinkėse / parengė mokytoja Biruta Lukošienė; Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija.- Skuodas (Mosėdis), 2007.- 39 p.: iliustr.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Mosėdžio gimnazijoje]

[2] Maisto produktų konservavimo būdai tarpukario Lietuvoje: projektinis darbas / parengė Sandra Latišaitė; Skuodo rajono Mosėdžio vidurinė mokykla.- Mosėdis, 2003.- 19 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas Mosėdžio gimnazijoje]

[3] XX amžiaus vidurio apavas Ersloje, Rukuose ir Žebrokuose / parengė Janina Jucienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Rukų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Rukai, 2002.- 9 p.: iliustr.- Spausdintas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Rukų filiale]

[4] Padavimai apie archeologinius, istorinius ir mitologinius – sakralinius objektus Skuodo rajone: Lauko tyrimų praktikos darbas: [padavimai žemaičių tarme] / Kęstutis Bartkevičius; darbą tikrino dėstytojas V. Almonaitis; Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Istorijos katedra.- Kaunas, 2001.- 19 p.+ priedas [3].- Rinktas kompiuteriu, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB, Skuodo muziejuje]

[5] Daukšių ir aplinkinių kaimų vietovardžių žodynėlis / paruošė Birutė Strakšytė; Skuodo SVB Daukšių pagrindinės mokyklos biblioteka.- Skuodas [Daukšiai], 2000.- 16 p.: iliustr.- Spausdintas leidinys.- Kompiuteriu maketavo Emilija Bumbliauskienė. [Saugomas Skuodo VB, Daukšių filiale, Skuodo muziejuje]

[6] Akmuo dvasiniame ir materialiame žmonių gyvenime: projektinis darbas/ parengė Sandra Latišaitė; darbo vadovė B. Lukošienė; Skuodo rajono Mosėdžio vidurinė mokykla.- Mosėdis, 2000.- 23 p.: iliustr.+ priedas (14 p.)- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas – Mosėdžio gimnazijoje]

[7] Medžio sakralumas: projektinis darbas / parengė Sandra Latišaitė; darbo vadovė B. Lukošienė; Skuodo rajono Mosėdžio vidurinė mokykla.- Mosėdis, 2000.- 25 p.: iliustr.- Nuotraukų autorius nenurodytas.- Bibliogr.: p. 25 (4).- Neįrištas, kopija. [Saugomas Skuodo VB, originalas Mosėdžio gimnazijoje]

[8] Pasakos, sakmės, nutikimai: etnografinę medžiagą sutvarkė dukra Adelė Pladukaitė-Semenavičienė / Stefanija Pladukienė.- [Vieta ir metai – nenurodyti].- Neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[9] Stefanijos Pladukienės dainos: 2 d.: melodijas šifravo A. Semenavičienė ir V. Kaubrė.- [Vieta ir metai nenurodyti].
D. 1.- 144 p.: iliustr.- Neįrištas.- [saugomas Skuodo VB]
D.2.- 136 p..- Neįrištas.- [saugomas Skuodo VB]
[10] Stefanijos Pladukienės niekur nepublikuota etnografinė medžiaga / paruošė dukra Adelė Pladukaitė.- [Vieta ir metai nenurodyti].-84 p.- Tekstas rinktas kompiuteriu, neįrištas.- [Saugomas Skuodo VB]

[11] Gyvulių vardai / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, [b.m.] [Saugomas Gėsalų filiale]

[12] Iš kur kilo kaimų pavadinimai / parengė Vida Rušinskienė; Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Gėsalų pagrindinės mokyklos biblioteka.- Gėsalai, [b. m.] [Saugomas Gėsalų filiale]

[13] Liaudies medicina: projektinis darbas; darbo vadovės I. Šukienė, I. Marcinkevičienė / parengė Indrė Leonavičiūtė; Skuodo P. Žadeikio vidurinė mokykla.- Skuodas, 1998.- 7 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[14] Lino kelias: kraštotyros darbas / parengė Airida Šiaulytė; Darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 1998.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[15] Magija Žemaičiuose: projektinis darbas / parengė Kristina Pliuškytė; darbo vadovė I. Marcinkevičienė; Skuodo P. Žadeikio vidurinė mokykla.- Skuodas, 1998.- 9 p.- Rankraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]

[16] Ylakių kaimo žemių vardai: kraštotyrinis darbas / parengė kraštotyros būrelis; darbo vadovė Lidija Drukteinienė; Skuodo rajono Ylakių vidurinė mokykla.- Ylakiai, 1996.- 4 p.- Neįrištas. [Saugomas Skuodo VB

[17] Skuodo rajono istorijos, padavimai, legendos, senų žmonių prisiminimai apie kaimus, dvarus, kalnus, akmenis, šaltinius / parengė Irena Šteinienė; Skuodo rajono centrinė biblioteka.- Skuodas, 1987.- 56 p.- Mašinraštis, įrištas.- Rodyklės: asmenvardžių p. 47-49, vietovardžių p. 50-52. [Saugomas Skuodo VB]

[18] Skuodo rajono liaudies gyvenimo būdas: pasakos ir padavimai, tikri atsitikimai, žemaičių nutikimai, pasakojimai apie darbą ir jo įrankius, papročiai, valgymas, pasakojimai apie čigonus, apranga ir ponų santykiai su samdiniais, buitis, žemaičių santykiai su žydais, patarlės, priežodžiai ir mįslės, žaidimai ir dainos: [žmonių pasakojimai] / darbo vadovė mokytoja Stefa Anužienė; LTSR Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Skuodo skyrius.- Skuodas, 1982/1983.- 80 p.- Mašinraštis, neįrištas. [Saugomas Skuodo VB]