mobili versija | standartinė versija
main-image

Dovanojo ir buvo apdovanoti

Praėjusiųjų metų gruodžio 17-ąją pusė Skuodo literatų klubo „Nojus“ svečiavosi Ukrinuose (Mažeikių r.), kur surengtas tradicinis renginys senoliams „Jūs – mums, mes – jums“. Skuodiškiai ten pakviesti parodyti literatūrinę-muzikinę programą „Kriuok a jaukēs – metā maun kap žaltē...“.


Viskas prasidėjo nuo to, kad pernai, Žemaitijos metais, Skuodo literatų klubas vykdė projektą „Žemaitijos turtas – jos žmonės ir kalba“. Pagal jį trijuose memorialiniuose muziejuose – Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės Nasrėnuose (Kretingos r.), rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos Židikuose (Mažeikių r.) bei Žemaitės Bukantėje (Plungės r.) surengtos žemaitiškos poezijos popietės „Gimtuoji kalba vėsam kam pasabni“. Renginiuose skambėjo ne tik „nojiečių“ tarmiški eilėraščiai, bet ir lenkimiškio muzikanto Benedikto Šiumbrio armonikos garsai ar rūdaitiškio (Kretingos r.) Leono Rimeikos atliekama žemaitiška dainuojamoji poezija Telšių, Plungės bei Skuodo literatų tekstais. Įvykdę projektą, su ta pačia programa skuodiškiai literatai dar pakviesti į Švėkšną (Šilutės r.) bei Rūdaičius (Kretingos r.).
Šią programą Židikuose pamačiusi Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Ukrinų filialo vyresnioji bibliotekininkė Valda Muravjovienė panoro skuodiškius parodyti ir ukriniškiams. Tad, po to susitikus kituose renginiuose, vis primindavo, jog pasikvies „Nojų“ į Ukrinus... Bet pageidautų, kad šis „atplukdytų“ šiek tiek kitokią programą nei matyta bei girdėta Židikuose – linksmesnę, t. y. su dar daugiau humoro (nors jo buvo ir taip).
Tad, kai sulaukta pakvietimo į tradicinį renginį, kuris įvyko Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Ukrinų padalinyje, paruošta programa „Kriuok a joukēs – metā maun kap žaltē...“ pagal iš Mažeikių rajono kilusio šviesaus atminimo kalbininko ir savo gimtąja žemaičių kalba rašiusio poeto Alekso Girdenio eilėraščio „Sēstont“ (nereikėtų stebėtis rašyba – būtent toks ir yra pavadinimas) pirmąsias eilutes. Šioje programoje dalyvavo šįsyk ne, kaip dažniausiai būna, savo poeziją, o žemaitišką prozą skaičiusios Danutė Lekniuvienė, Aldona Mončienė, Rita Rupeikienė, eilėmis su klausytojais pasidaliję Danguolė Pauliuvienė, Joana Pajauskienė, Adelė Zubienė, Adelė Mosteikienė, Danutė Kaunienė, Staselė Jurgilevičienė, Pranis Žvinklys ir Napoleonas Reimontas. Tiesa, pastarasis ne tik skaitė, bet ir atliko 27-ąją ar 28-ąją ariją iš savo operos „Mano meilė“... Trimis skirtingais instrumentais grojo bei dainavo minėtas L. Rimeika.
Nors susiėjimą pradėjo ne skuodiškiai – vietos, t. y. Ukrinų, bei Auksodės senjorų vokaliniai ansambliai. Jie susiėjimą ir užbaigė.
O kol jis baigėsi, buvo visko: parapijos klebonas Dainoras Židackas uždegė Advento žvakutę ir pasveikino visus susirinkusiuosius su artėjančiomis Kalėdomis; nešina dideliu maišu dovanų, atėjo Kalėdų Bobutė – Kalėdų Senelio žmona, kuri teigė kompetentingai galinti savo vyrą pavaduoti, nes dabar lygios teisės bei galimybės... Už gražius palinkėjimus kiekvienas iš jos gavo po dovanėlę. Nors prizų bei siurprizų turėjo ir svečiai iš Skuodo: bičiulei bibliotekininkei, kaip pridera, įteikė knygų; Ukrinų kultūros namų gaspadinei Jūratei Šiaulienie (o ir Kalėdų Bobutė buvo stebėtinai į ją panaši...) bei visiems susirinkusiesiems – naminį sūrį ant Napoleono Reimonto išdrožtos originalios lentelės... O tie, kurie nepatingėjo galvą pasukti ir liežuvį pajudinti, net po širdį galėjo užsidirbti (žaisliuką eglei papuošti).
Na, o kadangi taip jau sutapo, kad Leonas Rimeika išvakarėse šventė 65-erių metų sukaktį, pasinaudojant proga, pasveikintas ir jis.
Graži tradicija prieš Kalėdas sukviesti ar netgi suvežti (tuos, kurie sunkiau juda) Ukrinų senolius vienon vieton, susodinti prie ilgo stalo... Ir taip keleriopai apdovanoti: dėmesiu, proga pasižmonėti bei kalėdinėmis dovanėlėmis. Juk ne vienas, ją atsiimdamas, net savo kūrybos eilių Kalėdų Bobutei padeklamavo!.. Kas rodo, kaip rimtai šiam susiėjimui ruošėsi. Tad daugeliui, be jokios abejonės, šis renginys įsimins ilgam. Kaip ir skuodiškiams literatams, turėjusiems progą pabūti drauge... bei pasidalinti tuo, ką geba. Juk kur kas maloniau šventę dovanoti kitiems nei švęsti pačiam. Nors jauni retai apie tai susimąsto...


Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ vadovė
Nuotraukos Danutės LEKNIUVIENĖS ir iš jos archyvo

Nuotraukų galerija