mobili versija | standartinė versija
main-image

Lietuvos sostinėse atstovavo Žemaitijai

Rugsėjo 19 d. Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir Vilniaus mokytojų namuose parodyta programa „Žemaičių kultūros diena“. Ją susirinkusiesiems dovanojo būrys skuodiškių: žemaitiškai rašantys rajono literatai; respublikos moksleivių, atliekančių liaudies kūrybą, konkurso „Tramtatulis“ dalyviai; žemaitiškų skaitymų rajono ir viso Žemaitijos regiono turų nugalėtojai bei prizininkai; respublikinių tarmiškos kūrybos konkursų laimėtojai ir kiti etninio identiteto puoselėtojai bei propaguotojai.

Daugiau nei porą valandų trukusioje programoje netrūko nei žemaitiškos pasakojamosios tautosakos, nei autentiškų liaudies dainų ar muzikos, nei šiuolaikinės autorinės kūrybos. Susirinkusieji taip pat išgirdo linksmų pašmaikštavimų, netgi pamatė trumpą humoristinį spektakliuką.
Mosėdžio gimnazijos aštuntokės Ugnė Petrauskaitė ir Armantė Kontrimaitė, dalyvavusios Lietuvos vaikų ir moksleivių, atliekančių liaudies kūrybą, konkurse „Tramtatulis“, dainuoti mokomos muzikos pedagogės Vitos Pajarskienės, susirinkusiesiems dovanojo autentiškų žemaitiškų liaudies dainų. Armantė jų išmoksta ir kartu su tėvais nuo mažens dainuodama Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio folkloro ansamblyje (vadovė V. Pajarskienė), kuris įvertintas garbingu „Aukso paukštės“ apdovanojimu. O Ugnė – tiesiog iš labai muzikalios šeimos. Armonikierius Benediktas Šiumbrys, tikras dzūkas iš Lazdijų rajono, Juozapavičių kaimo, daugybę metų gyvenantis Žemaitijoje – mūsų rajone, Lenkimuose, programas praskaidrino muzikos kūriniais. Vilniuje prisidėjo ir ten bioinformatiką studijuojanti skuodiškė bardė, „Kiečiausia žemaitė 2014“ Živilė Mackevičiūtė. Pagal išsilavinimą matematikas-informatikas, o šalia to – Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys, Skuodo rajono kultūros centro Skuodo žemaičių teatro artistas, folkloro ansamblio „Vereta“ dainininkas, renginių vedėjas Stasys Vainoras papasakojo, kaip pats sako, linksmų istorijų iš savo gyvenimo. Humoro grupė „Kvietkas“, kurią „pakrikštijo“ Lietuvos humoro sambūrio „Juokis“ vadovas, kraštietis režisierius Vaclovas Vičius, tądien atėjęs pažiūrėti skuodiškių programos Vilniuje (taip pat buvo Danutė Mukienė, Algirdas Arlauskas ir kt.), – literatė Danguolė Pauliuvienė su bičiule Adelija Riepšiene, arba Palergonija su Agniete, – pasidalijo judviejų šiandienio gyvenimo aktualijomis. Mosėdžio gimnazijos septintokė Agnė Jakučinskaitė (nuo mažens įvairiems skaitovų konkursams ruošta mokytojos Dalios Noreikienės) bei Skuodo P. Žadeikio gimnazijos 1 c gimnazinės klasės mokinė Greta Kaupaitė (praėjusiais mokslo metais Skuodo Bartuvos progimnazijoje žemaitiškiems skaitymams ruošta mokytojos Jūratės Ridikienės), vaidinusi ir vaidinsianti Skuodo žemaičių teatro vaikų bei jaunimo grupėje, pasirodė kaip skaitovės. O štai pastarosios gimnazijos auklėtinis, 3 b gimnazinės klasės mokinys, Auksius Račkus – kaip tarmiškos kūrybos autorius. Be jo savo kūrinių tądien paskaitė lenkimiškiai – rajone žinomas literatas bei kraštotyrininkas, muzikantas, „Kiečiausias žemaitis 2016“ Leonas Rimeikis; bibliotekininkės, literatės Gražina Daukantienė su Romalda Bridikiene. Visi jie, kaip ir minėta Danguolė Pauliuvienė, – Skuodo literatų klubo „Nojus“ nariai. Skaičiusiųjų savo žemaitišką kūrybą būrį papildė skuodiškiai: režisierius ir dramaturgas, Skuodo žemaičių teatro įkūrėjas bei vadovas, poetas, prozininkas, vertėjas ir bibliotekininkas, kurio veikla etniniam identitetui puoselėti bei propaguoti įvertinta daugybe įvairių apdovanojimų, Edmundas Untulis; buvęs pastarojo vadovaujamo teatro artistas, trijų respublikinių tarmiškos kūrybos konkursų laureatas (dusyk – už poeziją, vieną – už prozą), pirmojo „Slem‘o“ Klaipėdoje, surengto šių metų birželį, nugalėtojas, „Kiečiausias žemaitis 2013“ Pranis Žvinklys; Skuodo P. Žadeikio gimnazijos lituanistas ir bibliotekininkas Donatas Žvaginis bei šių eilučių autorė – Skuodo žemaičių draugijos pirmininko pavaduotoja, Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentė, respublikinių tarmiškos kūrybos konkursų laureatė ir nugalėtoja, „Kiečiausia žemaitė 2012“ Dalia Zabitienė. Pastaroji vedė abi programas, kurių žiūrovams bei klausytojams suteikta galimybė ne tik daug sužinoti apie Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklą žemaitiškų leidinių leidybos srityje, bet ir parodyti, kaip jie patys moka žemaitiškai, laimint po ketvertą vertingų prizų: po tris mūsų motobolo komandos „Bartuva“ 50-mečiui skirto leidinėlio egzempliorius bei unikaliuosius skaitinius vaikams „Cīrulielis“. Tiesa, norint laimėti pastarąjį leidinį, reikėjo ne žemaitiškų žodžių reikšmes pasakyti, o tiesiog iš tos knygos šiek tiek paskaityti. Paradoksalu, bet Trakuose aukštaitei sekėsi kiek geriau nei žemaičiui Vilniuje.
Viena vertus, abu renginiai ganėtinai panašūs (pavyzdžiui, ir vienur, ir kitur skuodiškiai uždirbo po gardų pyragą: Trakuose – ten gyvenusių karaimų palikimu laikomą šimtalapį, Vilniuje – degančia žvakute papuoštą didžiulį šakotį), kita – netgi labai skirtingi. Kadangi, jeigu Trakuose, kur išties pasijusta labai jaukiai, žemaičių beveik nebuvo, Vilniuje pasitiko visa jų minia – pilnut pilnutėlėje salėje priėmė, apdovanojo, pavaišino bei išlydėjo Žemaičių kultūros draugijos Vilniaus skyrius, vadovaujamas Alvydo Stričkos. Tad jis supažindino su savo organizacijos veikla, o Skuodo žemaičių draugijos pirmininkas, kuris yra ir Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos direktorius, Jonas Grušas – su savo.
Na, o Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė projektinei veiklai Gražina Daukantienė ir vienur, ir kitur susirinkusiuosius supažindino su šios įstaigos, pasitelkiant partnerius – Trakų bei Zarasų rajonų savivaldybių viešąsias bibliotekas, Žemaičių kultūros draugijos Vilniaus skyrių, etninę kultūrą propaguojantį Skuodo rajono laikraštį „Mūsų žodis“, įgyvendinamu tarpsritiniu kultūros ir meno projektu „Mūsų stiprybė – kalboje ir kultūroje“. Tai jam laimėtas LR kultūros ministerijos bei Lietuvos kultūros tarybos finansavimas suteikė galimybę skuodiškiams programą „Žemaičių kultūros diena“, su kuria jau apsilankyta ne viename mieste, parodyti ir vilniečiams bei Trakų gyventojams. Projekto tikslas – atskleisti Skuodo krašto, o kartu – ir visos Žemaitijos regiono kultūros savitumą bei išskirtinumą kitų Lietuvos regionų gyventojams, užmegzti kultūrinius ryšius su minėtomis bibliotekomis ir Žemaičių kultūros draugijos Vilniaus skyriumi. O kartu – skatinti Skuodo žemaičių kūrybiškumą bei saviraišką. Pagal šį projektą išleista aktyvią skuodiškių veiklą gimtajai žemaičių kalbai puoselėti atspindinti brošiūra, kurioje spausdinama ir tarmiškos kūrybos, „Mūsų stiprybė – kalboje ir kultūroje“ (šio leidinio padovanota Trakų bibliotekai bei Žemaičių kultūros draugijos Vilniaus skyriui). Tarp dešimties kūrinių autorių – septynetas Skuodo literatų klubo „Nojus“ narių: Romalda Bridikienė, Gražina Daukantienė, Danutė Lekniuvienė, Adelė Mosteikienė, Danguolė Pauliuvienė, Leonas Rimeikis ir Dalia Zabitienė. O įvairiais žanrais turtingą, spalvingą etnokultūrinę programą „Žemaičių kultūros diena“, parodytą Trakuose bei Vilniuje, spalio 19-ąją turės galimybę pamatyti ir Zarasų gyventojai.
Labai panašus projektas, pavadintas „Kultūrų spiečius“, sėkmingai įgyvendintas 2015-aisiais. Pagal jį programa „Žemaičių kultūros diena“ parodyta Pasvalyje, Vilkaviškyje ir Varėnoje.

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentė

Nuotraukos Augenijaus ZABIČIO ir Giedriaus LEKSTUČIO

Nuotraukų galerija