mobili versija | standartinė versija
main-image

Poetiškoji gegužė buvo turtinga renginių

Kaipgi nesidžiaugsi gavęs tokią dovaną?!. O taip nutiko Bukantėje.
Gegužė Lietuvoje – poezijos mėnuo. Tad, nors šio literatūros žanro kūrinių skamba ir kitais, gegužę – ypač daug. Ir pačiose įvairiausiose erdvėse. Mat visi nori atliepti kasmetiniam tarptautiniam „Poezijos pavasariui“. Todėl praėjusį mėnesį nemažai renginių, kuriuose skambėjo eilėraščiai, būta ir mūsų rajone. Nors čia gyvenantys kūrėjai buvo pakviesti bei išvykę savo kūrybos paskaityti ir kitur.

Poetiškoji gegužė prasidėjo Motinos dienai skirtais renginiais. O kaipgi juose be posmų, skirtų pačiam brangiausiam žmogui pasaulyje?!. Štai Skuodo literatų klubo „Nojus“ narė, Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių teatro aktorė Adelė Zubienė gegužės 4-ąją spėjo dalyvauti net dviejose popietėse: Skuodo globos namuose bei Skuodo kaimo, verslų amatų ir paslaugų mokykloje. Pastarojoje renginys suorganizuotas kartu su Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos Senamiesčio filialu. Tiksliau, jo vyresnioji bibliotekininkė Silvija Puškorienė buvo iniciatorė. Toje šventėje palaikyti Adelei kompaniją pakviesta „Nojaus“ narė Joana Pajauskienė bei vadovė Dalia Zabitienė. Ir visos jos čia įvykusiame renginyje dalyvavo – savo bei kitų autorių kūrybą skaitė – jau nebe pirmą ar antrą kartą.
Tradiciškai šiokia tokia duoklė „Poezijos pavasariui“ atiduodama ir gegužės 13-ąją Skuodo žemaičių draugijos inicijuojamoje bei rengiamoje senovės lietuvių meilės deivės Mildos dienai skirtoje šventėje. Kaip ir kasmet, joje sulaukta svečių literatų, kurių šiemet būta iš Kretingos bei Plungės rajonų. O iš skuodiškių savo žemaitiškos kūrybos apie meilę paskaitė literatų klubo narės Staselė Jurgilevičienė, Aldona Mončienė, Joana Pajauskienė, Genutė Kaunienė ir Adelė Zubienė. 
Gegužės 18-ąją Mosėdyje, įstabioje Vaclovo Into sodyboje, įvyko tradicija betampą – jau antrieji – šviesaus atminimo kraštiečiui Vytautui Brenciui skirti skaitymai „Po klajonių ženklu“. Kadangi didžiąją savo gyvenimo dalį Šaukliuose gimęs poetas praleido Klaipėdoje, simboliška, jog skaitymus pradėjo Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus suformuota poetų grupė: Daiva Molytė, Gerda Jankevičiūtė, Dalia Tamošauskaitė, Dainius Sobeckis ir Danielius Milašauskas. Prie jų prisidėjo gausus Skuodo literatų klubo „Nojus“ narių būrys: Joana Pajauskienė, Aldona Mončienė, Adelė Mosteikienė, Danutė Lekniuvienė, Birutė Strakšytė, Adelė Viskontienė, Genutė Kaunienė bei dar visai neseniai – tiktai balandžio pabaigoje – „nojiečių“ gretas papildžiusios Elena Janušaitienė, Ona Budrienė ir Danguolė Pauliuvienė. Nors skaitymai prasidėjo lietuvių bendrine kalba, jų akimirkas įamžinusiam Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos fotografui Eugenijui Maciui pasiteiravus, gal kas nors rašo žemaitiškai, t. y. jo gimtąja kalba, daugelis nepraleido progos paskaityti ir tarmiškai. Ar net suskato tai daryti iš antro karto... Juk tiktai penketas iš 20-ies Skuodo literatų klube nerašo žemaitiškai.
Viskas Mosėdyje buvo neblogai: ir oras vasariškas, ir skaitančiųjų labai gausu... Tiktai besiklausančių labai trūko. Tarsi tame miestelyje tokie renginiai vyktų kasdien, ir visi jau būtų jų „atsikandę“. Vietiniai, t. y. skuodiškiai literatai, per daug dėl to nenustebo, nesutriko bei nenuliūdo. Tik prieš svečius iš uostamiesčio, kurių viešnage rūpinosi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, o ypač – Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Strakšytė su Mosėdžio filialo vyresniąja bibliotekininke Nijole Vyniautiene, nesmagu.
Gegužės 19 d. Skuodo literatų klubo „Nojus“ narės Aldona Mončienė, Joana Pajauskienė, Danutė Lekniuvienė ir vadovė Dalia Zabitienė dalyvavo Bukantės dvarelyje (Plungės rajone), kuriame įsikūręs Žemaitės memorialinis muziejus, įvykusiame žemaitiškame literatūriniame vakare „Žemaitėškā – Žemaitės tievėškie“. Sužavėjo geras renginio organizavimas, jaunieji žemaitiško žodžio puoselėtojai iš Plungės rajono... O juk ne tik sočiai pavaišintos buvome, bet ir dovanų gavome bei lauktuvių kitiems, ten nebuvusiems, parvežėme.
Gerokai iš anksto rajono literatai pakviesti į gegužės 20-ąją turėjusį vykti renginį skambiu pavadinimu „Žemaitijos poezijos pavasaris“. Tokį siekta suorganizuoti ką tik po restauracijos atgimusiame Pavirvytės dvare (Mažeikių rajone). Ir skuodiškių prašyta nei daug, nei mažai – žemaitiško literatūrinio spektakliuko. Kaip sakė to renginio iniciatorė bei organizatorė, Mažeikių literatų klubo „Aura“ vadovė Janina Butnorienė, esą skaitančių eilėraščius lietuvių bendrine kalba ir taip būsią užtektinai, tad savo gimtosios žemaičių kalbos puoselėjimu bei propagavimu garsėjantys skuodiškiai turį išsiskirti. Pasakyta – padaryta: vos per porą savaičių skuodiškiai pastatė tragikomedijos žanro spektakliuką „Vėinė – joukas, kėtė – kriuok“ pagal Skuodo literatų klubo „Nojus“ narių Adelės Mosteikienės, Aldonos Mončienės, Staselės Jurgilevičienės, Danguolės Pauliuvienės, Gražinos Daukantienės, Napoleono Reimonto, Leono Rimeikio ir vieno iš šio klubo įkūrėjų, vėliau apleidusio jo gretas, Pranio Žvinklio (Augenijaus Zabičio) žemaitiškas eiles. Režisavo ir viską į muzikinį rūbą įvilko Dalia Zabitienė. Vaidmenis be trejeto minėtų autorių – Aldonos Mončienės, Danguolės Pauliuvienės ir Pranio Žvinklio – sukūrė Genutė Kaunienė bei Adelė Zubienė. Kadangi visi jie vienaip ar kitaip ragavę artisto duonos, didelio vargo nebuvo. Tai rodo ir geri mačiusiųjų spektaklį Pavirvytės dvare atsiliepimai.
Užtat pačių skuodiškių, dalyvavusių „Žemaitijos poezijos pavasaryje“, atsiliepimai apie tą renginį, švelniai tariant, labai šiaip sau. Kaip įsitikinta, siekiant surengti tokią šventę, apžiotas per didelis kąsnis... O ir nelabai aišku, kam visa tai: vien tiktai sau parodyti... Ar svečiams pamatyti... Nors iš esmės kaip ir nėra dėl ko per daug bėdoti – pabūta išties puikioje dvaro aplinkoje (Pranis Žvinklys dar ir pirmą vietą eilėraščio parodijos konkurse spėjo laimėti), sutikta daug bičiulių, bendraminčių iš kitų rajonų... Na, ir „pasidaryta“ generalinė repeticija – pasiruošta spektakliuką dar ne kartą suvaidinti, kaip norisi tikėtis, kur kas geresnėmis sąlygomis.
Gegužės 26-ąją Lenkimų poilsiavietėje įvyko „Poezijos pavasario 2017“ renginys, į kurį atvyko būrys poetų iš Vilniaus – Saulius Vasiliauskas, Dainius Gintalas, Almis Grybauskas, Alvydas Šlepikas bei kraštietis Justinas Kubilius, kaunietis Viktoras Rudžianskas ir klaipėdietis Sigitas Poškus. Prieš tai, pasidaliję į dvi grupes, jie dalyvavo susitikimuose su savo kūrybos gerbėjais Ylakiuose bei Daukšiuose. Pastaruosiuose savo kūrybos paskaitė ir skuodiškis Edmundas Untulis.
Nors gerokai iš anksto sudarytoje „Poezijos pavasario 2017“ renginių, numatytų visoje šalyje ir netgi užsienyje, programoje buvo skelbiama, jog Lenkimuose vakaras vyks pačiame miestelio centre, prie paminklo Simonui Daukantui, ir radosi tokių, kurie, pakeitus vietą, renginio paprasčiausiai nerado, šis galėjo pasigirti tikrai ne viena dešimtimi klausytojų. Tarp jų būta ir rajono literatų, ir vietos, t. y. Lenkimų S. Daukanto mokyklos-daugiafunkcio centro, mokinių.
Kitą rytą plunksnos vyrų desantas, pernakvojęs Skuode, išvažiavo savo kūrybos skaityti į Naująją Akmenę. O klaipėdiškis Sigitas Poškus, Lenkimuose vieną savo kūrinį patikėjęs perskaityti šių eilučių autorei, – namo, į Klaipėdą.
Na, o gegužės 27 d. grupė Skuodo literatų klubo „Nojus“ narių – Birutė Strakšytė, Danutė Lekniuvienė, Ona Budrienė, Elena Janušaitienė, Irena Gudaitienė ir Napoleonas Reimontas – dalyvavo Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos bei literatų klubo „Žingsniai“ surengtoje respublikinėje poezijos mėgėjų šventėje „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“. Iš renginio, kuriame būta literatų ne iš vieno rajono, grįžta su gerais įspūdžiais bei dovanomis.
Be to, jog renginiuose, įvykusiuose kitur, dalyvavo grupėmis, mūsų rajono kūrėjai gegužę sulaukė ir asmeninių pakvietimų. Štai, pavyzdžiui, Dalia Tamošauskaitė dalyvavo net trijuose Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus bei Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos surengtuose „Poezijos pavasario 2017“ renginiuose uostamiestyje: gegužės 15 d. – popietėje „Eilės liejasi laisvai“; 22 d. – pirmąsyk surengtuose poetinių duetų skaitymuose, kai kultūros renginių įvairove garsėjančioje kavinėje „Pauzė“ savo kūrybą skaitė kartu su klaipėdiškiu Dariumi Rekiu, muzikavo žinomas bardas Jonas Baltokas; 27 d. – baigiamojoje popietėje, į kurią atvyko ne tik gausus būrys poetų iš Vilniaus, Kauno, bet ir iš užsienio: Airijos, Lenkijos, Rusijos. Beje, kaip sako liaudies išmintis, įpratimas – antras prigimimas: tame renginyje jai teko skaityti ne tik savo kūrybą (beje, jos yra ir šiemetiniame almanache „Poezijos pavasaris“, iš kurio perspausdino periodiniai leidiniai), bet ir klaipėdiškio poeto Sigito Poškaus. Tik šįsyk autoriaus šalia nebuvo – jis renginyje nedalyvavo. Nors pavaduoti netapo per sunku: juk, kitaip nei išvakarėse Lenkimuose, šį kartą jau atsirado galimybė iš anksto akimis permesti tekstus... O vienas iš jų net buvo žemaitiškas.
Nors gegužė baigėsi, Skuodo rajono literatams nei veiklos, nei poezijos netrūksta. Visai neseniai į savo klubą priėmę dar vieną naują narį – Robertą Ramoną, jie ruošiasi kasmėnesiniam „Nojaus“ susirinkimui, kuris birželio 21 d. vyks kaimyniniame Kretingos rajone įkurtame įstabiame Baltų mitologijos parke. Į svečius pasikviesti iš to, jog dalyvauja mūsų rajone vykstančiuose renginiuose, gerai pažįstami ano rajono literatai. 
 
Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentė
 
Nuotraukos Giedriaus LEKSTUČIO ir Augenijaus ZABIČIO

Nuotraukų galerija