mobili versija | standartinė versija
main-image

Klubas leis knygą

Skuodo literatų klubas leis savo narių kūrybos rinktinę. Tokią galimybę suteikė Skuodo rajono savivaldybės kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų fondas, kuris skyrė finansavimą šios organizacijos projektui „Pradžioje buvo žodis“. 

Skuodo literatų klubo nariai, kurių gretose yra net prestižinių respublikinių konkursų laureatų, nugalėtojų, dažnai dalyvauja įvairiuose renginiuose mūsų rajone bei kitur, kur paskaito savo kūrybos. Jiems tenka nuvykti ir į respublikinius renginius, kuriuose reprezentuoja ne tik mūsų rajoną, bet visą Žemaitijos regioną. Tačiau tie, kurie, išgirdę patikusį kūrinį, nori jį perskaityti dar kartą, panaudoti kokiuose nors renginiuose ar pasiūlyti perskaityti negirdėjusiems, tokios galimybės neturi – išskyrus anksčiau išleistas kuklias brošiūrų tipo knygeles, kuriose spausdinama po porą ar po vieną kiekvieno autoriaus kūrinį, Skuodo literatų klubo nariai savo kūrybos rinktinės neturi. (Akcentuotina, jog šiuo atveju kalbama tik apie klubo, o ne apie viso rajono kūrėjų kūrybos publikavimą.) O tai labai riboja jų – meno mėgėjų – kūrybos sklaidą, populiarinimą. Be to, priverčia nejaukiai pasijusti, kai kitų rajonų literatų klubai dovanoja išvaizdžias ir solidžias jų narių kūrybos rinktines.
Tad projekto “Pradžioje buvo žodis” tikslas – per leidybą sudaryti sąlygas mėgėjų meno – Skuodo literatų klubo narių kūrybos – sklaidai ir prieinamumui bei prisidėti prie atokiau nuo rajono centro esančių kaimų gyventojų užimtumo ir saviugdos, t. y. suteikti galimybę jiems pažinti savo krašto kūrėjus, susipažinti su jų kūrybą bei turiningai praleisti laisvalaikį.
Tam iki spalio bus parengta ir išleista Skuodo literatų klubo narių kūrybos rinktinė „Pradžioje buvo žodis...“, o spalio–lapkričio mėnesiais – surengti net 7 jos pristatymai: Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešojoje bibliotekoje bei Šauklių, Šatraminių, Daukšių, Notėnų, Vižančių ir Pašilės kaimų bendruomenėse. Taip bus sudarytos sąlygos kultūrinę atskirtį – renginių stygių – patiriančių rajono vietovių visuomenei aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime, t. y. bus prisidedama prie jos kultūrinimo.
Be to, Skuodo literatų klubas po vieną knygos egzempliorių dovanos kiekvienam Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos filialui, kad kiekvienam rajono gyventojui šio krašto kūrėjų kūryba būtų pasiekiama, prieinama, net projekto įgyvendinimo laikui pasibaigus. Tad naudos iš projekto gaus ir rajono literatai, ir gyventojai.
Po to, kai pagal projektą „Pradžioje buvo žodis“ išleista knyga bus pristatyta ten, kur įsipareigota, ją pagal pageidavimą bus galima pristatyti ir kitose kaimų bendruomenėse, bibliotekose bei už mūsų rajono ribų – įvairiuose renginiuose susitinkant su kitų rajonų literatais. O taip bus puoselėjamas viso Skuodo rajono išskirtinumas bei patrauklumas, parodant, jog čia gyvena talentingų kūrėjų – žodžio meistrų.
Jeigu nemažai kitų visuomeninių organizacijų pačios projektų nerašo – ieško pagalbininkų, Skuodo literatų klubas pasikliovė tik savo jėgomis. Ir netgi finansininko projekto įgyvendinimo laikotarpiu nesamdys – pats praves ir viešųjų pirkimų konkursą, ir atliks visus reikiamus atsiskaitymus. Be to, memažai savanoriško darbo bus įdėta, ruošiant knygą spaudai. Trumpiau tariant, laiko ir darbo projektas “Pradžioje buvo žodis” pareikalavo ir dar pareikalaus išties daug. Bet stengtis verta: juk leidinys – ne koks renginys – turės išliekamąją vertę. Tad esame labai dėkingi supratusiems projekto svarbą ir skyrusiems jam finansavimą. Kad ir ne visą, kiek prašyta.
 
Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo vadovė