mobili versija | standartinė versija
main-image

Apkabino eilėraštį. Kaip draugą

Gegužės 19 d. keletas Skuodo literatų klubo „Nojus“ atstovių dalyvavo 12-ojoje respublikinėje poezijos šventėje „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“ Tauragėje, kur be skuodiškių ir vietos kuriančiųjų susirinko bendraminčiai iš Tauragės, Raseinių, Kėdainių, Kelmės, Šilalės, Šilutės, Šiaulių, Telšių bei kitur.


Skuodiškiai pas tauragiškius svečiavosi jau antrą kartą – graži bičiulystė prasidėjo praėjusiais metais. Kadangi tąsyk pasisekė rasti rėmėjų, o dar tiksliau, talpesnį transportą, į tradicinę šventę buvo nuvykęs didesnis „Nojaus“ narių būrys: Birutė Strakšytė, Danutė Lekniuvienė, Irena Gudaitienė, Ona Budrienė, Elena Janušaitienė ir Napoleonas Reimontas. Šiemet, kai į renginį vykta įprastu lengvuoju automobiliu, Skuodo delegacija sudaryta jau tik iš ketverto pernai nebuvusių „nojiečių“: Adelės Mosteikienės, Genutės Kaunienės, Adelės Zubienės... O, kaip ir dera, jas lydėjo bei pristatė šių eilučių autorė, klubo vadovė Dalia Zabitienė. Kadangi organizacijoje, kurioje aktyvūs visi jos nariai, laikomasi principo, jog į tradicinį renginį kasmet turi vykti ten dar nebuvę, kitąmet Tauragėn važiuos dar kiti skuodiškiai literatai.
Šiemet, švenčiant Lietuvos valstybingumo 100-metį, pirmą kartą šventė „Apkabinu eilėraštį kaip draugą“ išsikėlė iš uždaros erdvės ir vyko netradicinėje, bet labai įspūdingoje – aikštėje prie paminklo Vincui Kudirkai. Na, o vienoje to paminklo pusėje puikuojasi meška  iš Žemaitijos herbo. Tad skuodiškės, kaip tokioje vietoje ir pridera, kalbėjusios savo gimtąja žemaičių kalba bei paskaičiusios ja parašytų eilėraščių, visai to nesiekdamos, išsiskyrė iš kitų ir tapo originalios. O už tai sulaukė nemažai komplimentų. Todėl vėliau įsidrąsino žemaitiškai paskaityti ir Tauragės rajone gyvenanti žinoma literatė Regina Bliūdžiuvienė. Kaip žinia, Tauragė – Žemaitija, bet čia kalbant tarmiškai mažai begirdėsi. Užtat Regina puikiai valdo pietų žemaičių, vadinamųjų dūnininkų, patarmę. Nors tarp tauragiškių teko sutikti ir puikiai mokančių šiaurės žemaičių kalbą.
Po daugiau nei porą valandų trukusių skaitymų, kurie prasidėjo, kaip ir priklauso, išsamiu supažindinimu su paminklo V. Kudirkai istorija, bei muzikos susirinkta kavinėn papietauti. O šitokių vaišių tokiai daugybei žmonių daugelis turbūt nė sapnuoti nesapnavo!.. Kažin, kur rastų rėmėjų Skuodo literatų klubas „Nojus“, jeigu štai tokį – respublikinį – renginį suorganizuoti mūsų rajone panorėtų?!. Užtat Tauragės literatų klubas „Žingsniai“, kuriam, vadovauja Eugenijus Šaltis, kaip įrodė, rėmėjų randa. Tad susirinkusius bičiulius ne tik gardžiai, kaip tikrame pobūvyje, pavaišino, bet ir apdovanojo. Nors nėra ko pavydėti – nuoširdžiai dėkui jam už malonų priėmimą bei svetingumą... Ir iki kitų malonių susitikimų!..

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ vadovė

Nuotraukos Augenijaus ZABIČIO

Nuotraukų galerija