mobili versija | standartinė versija
main-image

Dvare prie Aleksandrijos

Liepos 6-ąją išskirtinėje mūsų rajono vietoje – vieninteliame dvare – prie Aleksandrijos įvyko popietė „Ryški poezijos šviesa“, sukvietusi su poezija bei muzika atšvęsti Valstybės dieną ne tik rajono gyventojus, bet ir kretingiškius bei palangiškius. Ir toks renginys – ne kokios valdžios institucijos, o Liudos ir Juozo Vyšniauskų iniciatyva. Tiesa, jiems rengti tradicinę – šiemet, Simono Daukanto metais, vykusią jau šeštą kartą – popietę padeda Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos Aleksandrijos filialas.


Kaip pastebėjo renginyje dalyvavusieji ir ankstesniais metais, kiekvienais, atvykęs į Kivylių dvarą, vis aptinki, pastebi kokių nors naujovių – jo savininkai Liuda ir Juozas Vyšniauskai idėjų, kūrybingumo bei darbštumo tikrai nestokoja. Štai prie kelio, vedančio sodybos link, atsirado informatyvios rodyklės, kieme – naujų meno kūrinių. Vis daugiau įrengiama ir vienintelio išlikusio Kaunackių – garsiojo kraštiečio istoriko, tautosakos rinkėjo, kalbininko bei rašytojo Simono Daukanto giminaičių – dvaro pastato, t. y. trobos. O pažiūrėti čia esančią ekspoziciją, išsamiai supažindinančią su buvusiais dvaro savininkais, norisi ne vieną kartą... Bet visų didžiausios, reikšmingiausios naujienos šią liepos 6-ąją būta tos, jog dienos šviesą išvydo ir nekantriai susitikimo su skaitytojais laukia dar viena žurnalisto, tautodailininko, kraštotyrininko, muziejininko Juozo Vyšniausko knyga – „Vargo pelės ainiai“, pasakojanti apie S. Daukanto, kurio gimimo 225-ąsias metines šiemet minime, gimines. Tai tarsi antroji „Dvaro prie Aleksandrijos“ dalis – naujais faktais, dokumentine medžiaga papildytas tęsinys, bet kartu – ir atskiras informatyvus leidinys.
Nors šiandien, kai pasaulyje visa kinta ir mainosi, tam tikra prasme didžiausia vertybė – pastovumas. Tad ir susirinkusieji į „Ryškią poezijos šviesą“ džiaugėsi pasijutę kaip namie – šeimyniškai jaukiai, o kartu – labai ypatingai. Mat be patoso apie šiemet valstybingumo 100-metį švenčiančią Lietuvą, be deklaratyvių kalbų apie patriotizmą kiek daugiau nei penketą valandų tiesiog... su ta Lietuva būta. Klausytasi muzikos ir dainų, eilių ir humoro.
Šįsyk renginį pradėjo Skuodo rajono kultūros centro Rukų kaimo kapela „Gaspadorius“, vadovaujama Gintauto Petrausko. Po to mikrofono paprašė Palangos literatų klubo „Takai per kopas“, vadovaujamo kraštiečio Vytauto Lukšo, atstovai – vadovas su trimis narėmis dovanojo literatūrinę-muzikinę kompoziciją. Ir, beje, palangiškiai Kivylių dvare – nebe pirmą kartą.
Vėliau iš kiemo persikelta į specialiai susiėjimams, susibūrimams įrengtą vietą po stogu prie trobos galo. Čia, pradėjusi paties „dvarininko“ Juozo Vyšniausko eilėmis, popietės vadeles į savo rankas perėmė ilgametė jo bičiulė, Aleksandrijos kaimo bendruomenės tarybos narė, aktyvi visuomenininkė ir tautodailininkė Irma Baužienė. O jos šįsyk tradiciniam renginiui, pačios vedamam nebe pirmus metus, išties labai ruoštasi – daugelis dalyvavusių Skuodo literatų klubo „Nojus“, vadovaujamo šių eilučių autorės Dalios Zabitienės, narių, kurių be jos šįsyk buvo net 14 (Staselė Jurgilevičienė, Joana Pajauskienė, Adelė Mosteikienė, Aldona Mončienė, Bronė Diekontienė, Danutė Lekniuvienė, Adelė Zubienė, Danguolė Pauliuvienė, Genutė Kaunienė, Adelė Viskontienė, Irena Gudaitienė, Ona Budrienė, Robertas Ramonas bei Napoleonas Reimontas), pristatyti jų pačių eilėmis. Tiksliau, kūrybos citatomis, laikytinomis savotiškais credo. Kai kuriems tai tapo tikra staigmena – prisiminti labai seniai parašyti jų kūriniai... Na, o literatai, kaip pridera, paskaitė savo kūrybos eilių. Taip pat ir šviesaus atminimo poeto Stasio Jonausko. Renginio vedėjos žodžiais, desertui paliktas Napoleonas Reimontas padainavo ir autorinių dainų. O štai Klaipėdos regiono neįgaliųjų meninės raiškos ir sveikos gyvensenos asociacijos “Trijų mūzų blyksniai” atstovai, vadovaujami Ginos ir Jono Tiškų, nuotaiką praskaidrino net iš lietuvių bendrinės kalbos į žemaičių išversta šviesaus atminimo rašytojos Birutės Lengvenienės humoreska. Šios organizacijos nariai Kivyliuose taip pat svečiavosi ne pirmą kartą. Galiausiai I. Baužienė, kuri, pasirodo, muzikuoja – puikiai sutaria su akordeonu, susirinkusiuosius išmokė dainos, kuri galėtų tapti savotišku šio renginio himnu.
Na, o kai svetingų išskirtinio renginio organizatorių – Juozo Vyšniausko ir Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Aleksandrijos filialo vyresniosios bibliotekininkės Aušros Gadeikienės – apdovanoti mielomis smulkmenomis atminčiai, tie, kurie neskubėjo namo arba atvyko prieš pat 21 val., prie laužo užtraukė “Tautišką giesmę”, ją tikriausiai girdėjo lietuviai visame pasaulyje. Buvo taip paprasta ir nuoširdu!.. Vadinasi, tikra. Tad galima būti ramiems: kol yra štai tokių iniciatyvų – tokių naujųjų “dvarininkų”, bus ir Lietuva, mūsų valstybė. Nes ji – ne šūkiai, deklaracijos, o tiesiog joje gyvenantys žmonės. Ir gyvenantys ne dėl / ne vien dėl savęs.

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ vadovė

Nuotraukos autorės ir iš jos archyvo

Nuotraukų galerija