mobili versija | standartinė versija
main-image

Tundroje – septynių rajonų literatai

Rugpjūčio 25 d. Šauklių poilsiavietėje, šalia Lelijų tvenkinio ir unikaliosios tundros, surengta literatūrinė iškyla „Pasitikim rudenį karu!..“, kurioje be renginio iniciatoriaus bei organizatoriaus – Skuodo literatų klubo „Nojus“ – dalyvavo net šešių rajonų literatai: iš Joniškio, Tauragės, Šilalės, Plungės, Mažeikių ir Kretingos. Tai pirmas toks didelis Skuodo literatų klubo „Nojus“ renginys po šios organizacijos atgimimo pernai pavasarį.


Nors lietutis vis kėsinosi renginį sugadinti, laimė, to nepadarė. Tad įvyko viskas, kas suplanuota. O kaip, atsidūręs šalia tokio unikalaus gamtos kampelio, kaip Šauklių bei Kulalių riedulynai, populiariai vadinami tundra, ten dar nebuvusiems nesurengsi bent trumputės ekskursijos?! Tad ji ir surengta. Pačios tundros Laumikės (Danguolės Pauliuvienės). Nors prieš tai, kol nusipelnė jos būti palydėti į unikalų gamtos kampelį, susirinkusieji turėjo nuskaidrinti savo mintis ir širdis... Tie, kuriems per ekskursiją pavyko rasti Laumikės paslėptus siurprizus, galėjo džiaugtis ne tik jais, bet ir dovanų už radybas gavo. (Pačią Laumikę kaip tik tądien pasiekė prizas, kurį ji laimėjo pavasarį Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ surengtame respublikiniame vieno eilėraščio konkurse „Lietuviškas pavasaris“, skirtame Lietuvos valstybingumo 100-mečiui paminėti, užėmusi 3-ią vietą – įteikė pati minėto klubo vadovė Adelė Daukantaitė.)
O tada jau visi susirinkusieji – penkios dešimtys literatų (Joniškio klubo „Audruvė“, vadovaujamo Alinos Jonaitienės; Tauragės klubo „Žingsniai“, vadovaujamo Eugenijaus Šalčio; Šilalės klubo „Versmė“, kurio vadovė – Stefa Minutaitė; Plungės klubo „Vingiorykštė“, vadovaujamo Adelės Daukantaitės; Mažeikių menų studijos „Erdvė“, kurios vadovė – Eglė Mažonienė, atstovai ir kretingiškiai Adelė Semenavičienė, Aldona Anužienė bei Juozas Maksvytis) – sulipo į „Nojaus“ laivą ir, vadovaujami jo kapitonės, šių eilučių autorės Dalios Zabitienės, išplaukė. Kelionėje po Lietuvą užsukta ten, iš kur sulaukta svečių: į Plungę, Kretingą, Šilalę, Joniškį, Mažeikius ir Tauragę – pasidairyta, ar talentingi žmonės ten gyvena. Ir nenusivilta: vieni literatai prisistatė tradiciškai – papasakojo, kiek jų klube yra, ką veikia, o kiti originalius numerius buvo paruošę. Gyvu paveikslu tapusį skuodiškių prisistatymą, padedama visų jame dalyvavusių – Staselės Jurgilevičienės, Irenos Gudaitienės, Adelės Viskontienės, Adelės Zubienės, Roberto Ramono, Onos Budrienės, Joanos Pajauskienės, Genutės Kaunienės, sumanė bei, kaip sakoma, realizavo Danutė Lekniuvienė. Ji pasirūpino ir renginio aplinką papuošti – labai pasitarnavo ne tik O. Budrienės eilėraštis apie „Nojų“, parašytas netrukus po to, kai ši papildė tos organizacijos narių gretas, bet ir spalvingi vyriški kaklaraiščiai. O stengtis buvo verta – už originaliausią prisistatymą pažadėtas prizas. Kadangi pastarasis – originali raganiukė, tad pateko savon kompanijon – Šilalės literatų klubo atstovėms Raganaitėms, kurios ją pažadėjo poetiškai išauklėti.
Kai jau pirmojoje – prisistatymų – dalyje apsikeista lauktuvėmis ir dovanomis (skuodiškiai kiekvienam būriui svečių šviežios naminės duonos su kulinarinio paveldo sertifikato ženklu, kokią Virbaluose kepa Jolanta Laureckienė, bei lenkimiškio Benedikto Šiumbrio medaus ir po lankstinuką apie kurią nors lankytiną mūsų rajono vietą įdėjo), prasidėjo eilėraščių apie gamtą skaitymai. Ir vėl ne veltui: kiekvienam skaičiusiajam kliuvo po originalų suvenyrą – paukštuką – sumanytą bei padarytą „nojiečių“ Aldonos Mončienės su Joana Pajauskiene, padedant pirmosios vyrui Pranciškui Mončiui. Skaitymus praturtino autorinių dainų kūrėjas bei atlikėjas Napoleonas Reimontas iš „Nojaus“ ir šįsyk ne autorines, bet populiarias dainas, kad visi susirinkusieji galėtų pritarti, dainavusi Vilija Imbrienė iš „Erdvės“.
Po to, kai jau papenėta siela, neliko alkanas ir kūnas – Pranciškus Mončius su Robertu Ramonu, padedami Adelės Zubienės, visiems iškepė dešrelių. O prie jų labai tiko „Nojaus“ moterų firminiai patiekalai. Nors ne vienas iš svečių taip pat ką nors padėti ant draugystės vakarienės stalo buvo atsivežęs. Tad vaišių tikrai nepritrūko. Kad jos atrodytų patraukliai, padedama visų „nojiečių“ kolegių, pasirūpino nepamainoma gaspadinė Genutė Kaunienė.
Pasistiprinus buvo galima išbandyti save tapyboje, kuo ypač susižavėjo mažeikiškės Eglės Mažonienės sūnus Kęstutis Januška, laimėti prizų literatūrinėje rungtyje, kai reikėjo atspėti populiarių eilėraščių apie gamtą autorius.
Ežere žydinčių vandens lelijų ir jame gyvenančių gulbių šeimynos kaimynystėje laikas prabėgo bemat. Su kitų rajonų literatais atsisveikinta iki kitų renginių.
Literatūrinę iškylą „Pasitikim rudenį kartu!..“ Skuodo literatų klubas „Nojus“ suorganizavo be jokių projektų – tik savo pastangomis ir lėšomis. Be pačių „nojiečių“ labai daug prie šio renginio savo pagalba prisidėjo minėtas Pranciškus Mončius, Augenijus Zabitis ir Robertas Šakalys. Už paskolintus suolus nuoširdžiai ačiū Šauklių kaimo bendruomenės pirmininkei Dalei Apulskienei. Liaudies išmintis sako tiesą: kartais turėti draugų geriau nei pinigų.
Beje, 2013-aisiais toje pačioje poilsiavietėje būta tris dienas trukusios respublikinės literatų ir fotomenininkų stovyklos, kurios veiklą teko koordinuoti, tada dar nesant Skuodo literatų klubo nare, o priklausant respublikiniam. Tąsyk buvo susirinkę kūrėjai net iš Vilniaus bei Kauno.


Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentė

Nuotraukos Augenijaus ZABIČIO

Nuotraukų galerija