mobili versija | standartinė versija
main-image

Kad kūryba būtų prieinama visiems

Džiugi žinia: pagaliau Skuodo literatų klubas „Nojus“ turi savo narių kūrybos rinktinę. Siekiant prisidėti prie atokiau nuo rajono centro esančių, tad kultūrinę atskirtį – renginių stygių – patiriančių vietovių gyventojų užimtumo ir saviugdos, artimiausiu laiku naujoji knyga bus pristatyta šešiuose kaimuose.


Skuodo literatų klubas, kuriame yra net prestižinių respublikinių konkursų nugalėtojų, aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose ne tik mūsų rajone. Neretai respublikiniuose šios organizacijos nariams tenka reprezentuoti visą Žemaitijos regioną. Tačiau, išgirdus patikusį kurio nors skuodiškio kūrinį ir norint jį perskaityti ar rekomenduoti perskaityti negirdėjusiam, iki šiol tokios galimybės nebuvo: Skuodo literatų klubas savo kūrybos rinktinės neturėjo. O tai labai ribojo jo narių kūrybos sklaidą. Be to, „nojiečiai“ nejaukiai pasijusdavo, kai kitų rajonų literatų klubai jiems dovanodavo išvaizdžias savo narių kūrybos knygas.
Tad šių metų pavasarį Skuodo literatų klubas parengė bei projektų, finansuojamų iš Savivaldybės kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų fondo, konkursui pateikė projektą „Pradžioje buvo žodis“. Ir nusišypsojo sėkmė – skirtas dalinis finansavimas, kuo išties galima pasidžiaugti: jeigu nemažai kitų visuomeninių organizacijų pačios projektų nerašo – ieško pagalbininkų, literatų klubas pasikliovė tik savo jėgomis. Ir nesamdė netgi finansininko tarptautiniams pervedimams banke atlikti.
Projekto tikslas – per leidybą sudaryti sąlygas mėgėjų meno – Skuodo literatų klubo narių kūrybos – sklaidai ir prieinamumui bei prisidėti prie atokiau nuo rajono centro esančių kaimų gyventojų užimtumo ir saviugdos, t. y. suteikti galimybę jiems pažinti savo krašto kūrėjus, susipažinti su jų kūrybą bei turiningai praleisti laisvalaikį. Tad ne tik išleista Skuodo literatų klubo narių kūrybos rinktinė „Pradžioje buvo žodis...“, bet ir bus surengti net 7 jos pristatymai: Skuode bei Šauklių, Šatraminių, Daukšių, Notėnų, Vižančių ir Pašilės kaimų bendruomenėse. Taip bus sudarytos sąlygos kultūrinę atskirtį – renginių stygių – patiriančių rajono vietovių visuomenei aktyviau dalyvauti kultūriniame gyvenime, t. y. bus prisidedama prie jos kultūrinimo. Aišku, padarius tai, kas įsipareigota pagal projektą, jeigu bus pageidavimų, naująjį leidinį bus galima pristatyti ir kitose kaimų bendruomenėse, bibliotekose bei už mūsų rajono ribų. Taip bus puoselėjamas Skuodo rajono išskirtinumas bei patrauklumas, parodant, jog čia gyvena talentingų kūrėjų.
300 egzempliorių tiražu išėjusį 236 psl. apimties leidinį spaudai parengė minėto projekto iniciatorė ir vadovė, Skuodo literatų klubo prezidentė, šių eilučių autorė Dalia Zabitienė. Nors ji – ne tik šios knygos redaktorė, bet ir viršelio dizainerė, daugumos bičiulių „nojiečių“ nuotraukų autorė. Šis neatlygintinas savanoriškas darbas (o dauguma literatų klubo narių yra vyresnio amžiaus ir nesinaudoja kompiuteriu, tad nemažai leidinyje publikuojamos kūrybos reikėjo juo surinkti) – materialus pačios organizacijos prisidėjimas prie knygos leidybos. Jeigu atvirai, laiko ir darbo projektas “Pradžioje buvo žodis” pareikalavo tikrai daug. Bet stengtis buvo verta: juk šis leidinys neabejotinai turi išliekamąją vertę. „Pradžioje buvo žodis...“ sumaketavo leidyklos „Aušta“ Punske (Lenkija), kurioje knyga ir išleista, vadovas, poetas Sigitas Birgelis.
Knygoje publikuojami Skuodo literatų klubo narių, kurių šiandien yra 20 (Romalda Bridikienė, Ona Budrienė, Bronė Diekontienė, Irena Gudaitienė, Elena Janušaitienė, Staselė Jurgilevičienė, Genutė Kaunienė, Danutė Lekniuvienė, Aldona Mončienė, Adelė Mosteikienė, Joana Pajauskienė, Danguolė Pauliuvienė, Robertas Ramonas, Napoleonas Reimontas, Leonas Rimeikis, Rita Rupeikienė, Birutė Strakšytė, Adelė Viskontienė, Dalia Zabitienė, Adelė Zubienė) eilėraščiai ir proza lietuvių bendrine bei žemaičių kalba. Leidinio pradžioje išspausdintame jo redaktorės įžanginiame žodyje „Žodis gali daug“ trumpai pristatyti visi autoriai. Kiekvienam skirta po 11 puslapių: vienas – spalvotai nuotraukai ir 10 – kūrybai. Tad kūrinių skaičius nevienodas: kai kurių, rašančių, pavyzdžiui, trumpesnius eilėraščius, galima perskaityti jų visą dešimtį, o ilgesnius arba prozą – 8–9 ar mažiau. Nors ne paslaptis, jog tarp klubo narių netrūksta rašančių viską – ir prozą, ir eilėraščius.
Naujasis leidinys be knygoms įprastos pabaigos: po turinio – pora tuščių lapų. Bet tai ne koks leidyklos brokas, o specialus sumanymas: tie ketvertas puslapių – priminimas, jog kūrėjas yra kiekvienas. Tereikia tik atrasti savyje tūnančią kūrybinę energiją... Ir išdrįsti ją panaudoti. O gal kam nors gims eilėraštis ar prozos kūrinys, išprovokuotas, paskatintas būtent šios knygos?.. Tad bus galimybė jį ten pat ir užrašyti – leidinį pratęsti, savotiškai tampant dar vienu iš jo bendraautorių. Juk kūryba neturi pabaigos.
“Nojiečių“ kūrybos rinktinė išleista ne komerciniais, o reprezentaciniais tikslais. Tad pardavinėjama ar kitaip platinama nebus. Visi susidomėjusieji naujuoju leidiniu galės jį pavartyti ar perskaityti bibliotekoje. Kadangi Skuodo literatų klubas po vieną savo knygos egzempliorių dovanos kiekvienam Romualdo Granausko viešosios bibliotekos filialui, kad rajono gyventojams šio krašto kūrėjų kūryba visada būtų prieinama. (Beje, 20 naujojo leidinio egzempliorių privaloma tvarka tiesiai iš leidyklos iškeliavo į didžiausias Lenkijos bibliotekas.)
Nors šiemet ruduo išskirtinis geru oru, lapkritis – pats tamsiausias metų mėnuo. Tad Skuodo literatų klubas „Nojus“ kviečia jaukiai ir šviesiai pavakaroti bei kartu pasidžiaugti dar spaustuvės dažais kvepiančiu nauju leidiniu – savo narių kūrybos rinktine „Pradžioje buvo žodis...“.

Jos pristatymai vyks:
lapkričio 20 d. 16 val. – Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos Šauklių filiale;
lapkričio 21 d. 16 val. – Pašilės filiale;
lapkričio 22 d. 15 val. – Daukšių kaimo bendruomenės namuose;
lapkričio 24 d. 13 val. – Vižančių kaimo bendruomenės salėje;
lapkričio 25 d. 15 val. – Šatraminių kaimo bendruomenės namuose;
lapkričio 26 d. 16 val. – Notėnų seniūnijos salėje.


Kiekviename pristatyme dalyvaus grupė ką tik išleistos knygos bendraautorių – Skuodo literatų klubo narių. Tad labai laukiama visų: ir mėgstančių literatūrą, ir tiesiog norinčių daugiau sužinoti apie mūsų rajoną – susipažinti su jame gyvenančiais kūrėjais.
O baigiamasis Skuodo literatų klubo narių kūrybos rinktinės pristatymas numatytas kitą mėnesį Skuode. Jame bus laukiama ne tik skuodiškių literatų klubo bičiulių, kūrybos gerbėjų iš mūsų rajono, bet ir svečių iš kitur – literatų klubų kone iš pusės Lietuvos.

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo prezidentė
Nuotraukos iš autorės archyvo ir Danutės Lekniuvienės.

Nuotraukų galerija