mobili versija | standartinė versija
main-image

Baigiamasis – su garbiais svečiais

Gruodžio 21-osios vakarą Skuodo meno mokyklos salėje įvyko baigiamasis Skuodo literatų klubo „Nojus“ narių kūrybos rinktinės „Pradžioje buvo žodis…“ pristatymas, kuriame netrūko nei garbių svečių, nei gražių kalbų, dovanų, muzikos ar dainų.


Renginys prasidėjo Skuodo literatų klubo „Nojus“ menine kompozicija – jo narių kūrybos rinktinės „Pradžioje buvo žodis…“ sceniniu pristatymu, kurio idėjos autorės bei režisierės – „nojietės“ Danguolė Pauliuvienė ir Danutė Lekniuvienė.
Po to įsilingavo, kaip prieš Kalėdas ir dera, tikra padėkos šventė, kai Skuodo literatų klubas „Nojus“ padėkojo savo bičiuliams už bičiulystę, pagalbininkams bei rėmėjams – už jų pagalbą bei paramą. Ne vienam, be kita ko, dovanodamas ir savo naująją knygą.
Pirmiausia ją gavo Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė (be jos renginyje iš valdžios dar buvo ir Tarybos nariai Juozas Vyšniauskas bei Ignas Jonušas), kadangi būtent Savivaldybė buvo „Nojaus“ projekto „Pradžioje buvo žodis“, pagal kurį išleista knyga, rėmėja – projektas dalinai finansuotas iš jos kultūros plėtros ir bendruomenių aktyvinimo veiklų finansavimo fondo. O Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos atstovės – direktoriaus pavaduotoja Renata Griciūtė bei Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė, buvusi klubo vadovė Gražina Daukantienė – tąsyk gavo net 16 minėto leidinio egzempliorių. Pagal projektą „Nojus“ įsipareigojo visiems šios bibliotekos filialams ir knygų išdavimo punktams dovanoti po vieną. 7-iems jau buvo padovanojęs tiesiogiai, o skirtus kitiems perdavė tą vakarą. (Beje, biblioteka dar tapo ir renginio rėmėja – jo organizatoriams paskolino indų.) Be naujojo leidinio neliko nė Skuodo meno mokyklos direktorė Anelė Raugienė bei Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Skuodo rajono bendrijos pirmininkė Joana Viščiūnienė. Mat įstaiga „Nojų“ parėmė, suteikdama baigiamajam pristatymui patalpas. O minėta organizacija su literatų klubu susijusi ne tik tuo, jog 2018-aisiais būta bendros projektinės veiklos, bet ir tuo, kad „Nojuje“ yra penkios bendrijai priklausančios moterys. Jas J. Viščiūnienė pasveikino, įteikdama po rožės žiedą.
Pirmoji iš tolimiausių bei garbingiausių svečių tarti žodį ir atsiimti dovaną pakviesta Lietuvos Respublikos Seimo narė Levutė Staniuvienė, į šį renginį atskubėjusi iš kito, tą vakarą vykusio Kretingoje.
O daugiausiai „nojiečiams“ prikalbėjo ir prilinkėjo bičiuliai kone iš pusės Lietuvos: Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ vadovas Eugenijus Šaltis; gausi (net 8-ių žmonių) Joniškio literatų klubo „Audruvė“ delegacija, vadovaujama šios organizacijos prezidentės Alinos Jonaitienės; Rietavo meno mylėtojų klubo „Mūza“ narės Genutė Česnauskienė ir Regina Tolenienė; Plungės literatų klubo „Vingiorykštė“ vadovė Adelė Daukantaitė su nare Irena Stražinskaite-Glinskiene; Mažeikių menų studijos „Erdvė“ narė Vilija Imbrienė su vyru Danu; Kretingos rajone gyvenantys literatai Juozas Maksvytis ir Adelė Semenavičienė; Palangos literatų klubo „Takai per kopas“ vadovas, kraštietis Vytautas Lukšas.
Skuodiškių literatų įgyvendinto projekto tikslas buvo ne tik meno mėgėjų – klubo „Nojus“ narių – kūrybos sklaida, bet ir prisidėti prie atokiau nuo Skuodo rajono centro esančių vietovių gyventojų kultūrinimo, švietimo, jų laisvalaikio paįvairinimo. Tad lapkričio mėnesį naujosios knygos pristatymai surengti šešiose kaimų bendruomenėse: Šaukliuose, Šatraminiuose, Daukšiuose, Notėnuose, Vižančiuose ir Pašilėje. Ir visur susirinkusieji dovanų gavo po knygos skirtuką. Tad nenusižengta tradicijai nė baigiamajame pristatyme.
Renginį vedė Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentė, minėto projekto iniciatorė ir vadovė, šių eilučių autorė Dalia Zabitienė. Kadangi projektas, pagal kurį išleista knyga „Pradžioje buvo žodis…“, vykdytas, Lietuvai švenčiant savo valstybingumo 100-metį, į talką pasikviesta Lietuvos valstybingumo 100-mečio mergaitė – šešiametė mosėdiškė Arina Kontrimaitė. Ši mergytė – šiemetinio žemaitiškų skaitymų Skuodo rajono turo, viso Žemaitijos regiono turo bei žemaitiškų skaitymų konkurso Telšiuose nugalėtoja savo amžiaus – priešmokyklinukų – grupėje. Tad mielai paskaitė ir visur sėkmę prišaukusį tekstą – Simono Daukanto, kurio 225-ąsias gimimo metines pernai minėjome, užrašytą šmaikštų tautosakos kūrinį :Kas malagis, tas ėr vagės“ (konkursams ruošia Mosėdžio gimnazijos mokytoja Dalia Noreikienė). Ir nuo pat mažumės kartu su tėvais – Regina ir Arūnu Kontrimais – Skuodo rajono kultūros centro Mosėdžio skyriaus folkloro ansamblyje dainuojanti, deklamuojanti, pasakojanti mergytė savo komunikabilumu sužavėjo visus. Nors jos šeimoje gabumų netrūksta nė vienam: kaip geri skaitovai garsėjo ir brolis Brigimantas bei sesuo Armantė, kadaise taip pat padėję vesti renginį. O pastaroji Respublikos vaikų ir moksleivių, atliekančių liaudies kūrybą, konkurse „Tramtatulis“ bei Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos su Skuodo žemaičių draugija įvairiuose Lietuvos regionuose surengtose „Žemaičių kultūros dienose“ dalyvavo kaip liaudies dainų atlikėja.
Gausiai susirinkusiems žiūrovams ir klausytojams tą šventinį vakarą koncertavo Skuodo litetatų klubo „Nojus“ narys, autorinių dainų kūrėjas bei atlikėjas Napoleonas Reimontas; visoje Lietuvoje žinoma bardė, Vilniuje studijuojanti skuodiškė, „Kiečiausia žemaitė“ Živilė Mackevičiūtė; mažeikiškė bardė, Mažeikių menų studijos „Erdvė“ narė Vilija Imbrienė; Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Skuodo rajono bendrijos duetas Jadvyga Zubienė ir Danutė Budrikienė.
Naudojantis proga, už nuolatinę pagalbą Skuodo literatų klubui „Nojus“ dovanėlėmis padėkota Giedriui Lekstučiui, Thibaud Evers, Augenijui Zabičiui, Benaditai Skaivydienei, Pranciškui Mončiui. O pastarasis su žmona Aldona, kuri yra Skuodo literatų klubo narė, dar ir pasveikintas auksinių vestuvių proga. Salė jiems abiem plojo atsistojusi.
Na, o jau po to visų susiburta prie vaišių stalo. Ypač greitai ant jo neliko didžiulio šventinio torto, padabinto Skuodo literatų klubo „Nojus“ narių kūrybos rinktinės pavadinimu, kurį dovanojo dosnus rėmėjas – UAB „Mirilda“ ir jos vadovas Algis Reliuga.
Nors, pavyzdžiui, bendrystė su bičiuliais iš kitų rajonų literatų klubų nesibaigė ir po to – jau kitą rytą elektroniniu paštu, interneto socialiniame tinkle „Facebook“ pradėjo plaukti jų atsiliepimai apie renginį. Kas jau kas, o kuriantys žmonės paprastai labai jautrūs, kritiški, reiklūs. Tad jų geri atsiliepimai labai brangūs – daug verti. Vertingesni už visas tą vakarą gautas gėles ir dovanas, kurios vos tilpo lengvajame automobilyje.

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ prezidentė
Nuotraukos Augenijaus ZABIČIO ir Giedriaus LEKSTUČIO

Nuotraukų galerija