mobili versija | standartinė versija
main-image

Įvyko jau dvi

Pagal Žemaitijos metams skirtą projektą „Žemaitijos turtas – jos žmonės ir kalba“, kurį dalinai finansuoja mūsų rajono Savivaldybė, Skuodo literatų klubas jau surengė dvi tarmiškos poezijos popietes „Gimtuoji kalba vėsam kam pasabni“.


Pirmoji birželio 30 d. įvyko Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje Nasrėnuose (Kretingos r.). Po ekskursijos, pravestos šios įstaigos direktorės Violetos Čėsnienės, daugybės įsiamžinimų fotojuostoje, Skuodo literatai sename kluone, kuriame čia dažniausiai ir vyksta įvairios programos, paskaitė savo žemaitiškų eilių. Programoje atrinkti dalyvauti Joana Pajauskienė, Adelė Mosteikienė, Staselė Jurgilevičienė Aldona Mončienė, Danutė Lekniuvienė, Romalda Bridikienė, Genutė Kaunienė, Danguolė Pauliuvienė, Adelė Zubienė, Leonas Rimeikis bei Napoleonas Reimontas. Skaitomą žemaitišką poeziją dainuojamąja nuspalvino kretingiškis (tiksliau, rūdaitiškis) jos atlikėjas Leonas Rimeika. Pastarasis,  grojantis ne vienu muzikos instrumentu, savo dainų repertuare turi ir skuodiškių autorių tekstų, tarp kurių – šių eilučių autorės, Skuodo literatų klubo vadovės, projekto, pagal kurį surengtas susiėjimas, iniciatorės, programos vedėjos Dalios Zabitienės.
Po programos jos dalyviai sulaukė ne tik padėkų bei dovanų, bet ir tikrų žemaitiškų vaišių – V. Čėsnienės su pagalbininkėmis buvo pakviesti prie kastinio, cibulynės, karštų bulvių. Skaniai „lindo“ ir sūris, kuris muziejaus šeimininkei pačių literatų įteiktas kaip padėka už partnerystę, su šviežiu medumi.
Praėjusį penktadienį, liepos 12-ąją, toks pat renginys sukvietė Rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos memorialiniame muziejuje Židikuose (Mažeikių r.). Po ekskursijos po jį, kurią pravedė muziejininkė Erika Skeivienė, bei apsilankymo šviesaus atminimo rašytojos amžinojo poilsio vietoje – Židikų kapinėse esančioje koplyčioje, savo žemaitiškos kūrybos paskaitė visi minėti autoriai, išskyrus Klaipėdoje gyvenančią Romaldą Bridikienę: vietoje pastarosios į programą įtraukta Bronė Diekontienė. Ji turėjo net specialiai Marijai Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai skirtą kūrinį. Nors tądien Židikuose svečiavosi toli gražu ne tik ten skaičiusieji kūrybą – ir kiti „Nojaus“ nariai ar net jų artimieji: juk, kaip Nasrėnuose, daugeliui iki tol nebuvusių neišdildomais įspūdžiais liks vertingas pats pabuvimas, ekskursija. (Juk, pavyzdžiui, Marijos Pečkauskaitės atvaizdas ant jos vardo Židikų gimnazijos atsirado tik pernai rudenį...) Na, o instrumentinės liaudiškos muzikos šįsyk susirinkusiesiems dovanojo lenkimiškis muzikantas Benediktas Šiumbrys.
Nors vietos žmonių, t. y. židikiškių, dėmesio „nojiečiai“ ir nenusipelnė, užtat labai džiaugiasi sulaukę bičiulių iš Mažeikių. Beje, jų renginiu muziejuje susidomėjo šio miesto televizija bei laikraštis „Būdas žemaičių“.
O rugpjūčio 9 d. 18 val. programa „Gimtuoji kalba vėsam kam pasabni“ numatyta Žemaitės memorialiniame muziejuje Bukantėje (Plungės r.).

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo vadovė

Nuotraukos Danutės LEKNIUVIENĖS ir Augenijaus ZABIČIO

Nuotraukų galerija