mobili versija | standartinė versija
main-image

„Poezijos pavasaris“ užsuko dukart

Šiemet dėl pasaulinės koronaviruso pandemijos tarptautinis festivalis „Poezijos pavasaris“ Lietuvoje vėlavo – nusikėlė į vasarą – ir vyko liepos 26 d.– rugpjūčio 9 d. Jis išskirtinis tuo, kad į mūsų rajoną užsuko ne vieną kartą, kaip iki šiol o du.


Liepos 28 d. jau įprastoje vietoje – Vaclovo Into sodyboje Mosėdyje – įvyko Vytauto Brenciaus skaitymai. Tradiciniame renginyje savo kūrybos paskaitė Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus suformuota delegacija – šio skyriaus pirmininkė Nijolė Kliukaitė, Jūratė Sučylaitė, Dainius Sobeckis ir Danielius Milašauskas – bei Skuodo literatų klubo „Nojus“ nariai: Adelė Semenavičienė, Emilija Jablonskienė, Danutė Lekniuvienė, Ona Budrienė, Bronislava Paulauskienė, Joana Pajauskienė, Genutė Kaunienė, Bronė Diekontienė, Danguolė Pauliuvienė, Rimantas Piekus ir Robertas Ramonas.
Dainuojamosios poezijos dovanojo bardė Živilė Mackevičiūtė.
Nors prieš pat renginį V. Into sodyboje pasklido ne viena dešimtis žmonių, kurie sakėsi esą senjorai iš kaimyninės Kretingos, klausytis poezijos jie nebuvo nusiteikę. Ir nieko nuostabaus, jeigu tikslas – ne kuo daugiau išgirsti, o kuo daugiau pamatyti. Tad netrukus visi nuėjo pasižvalgyti po įstabią sodybą (beje, kaip ir renginio pradžią nufilmavę LRT atstovai)... Ir besiklausančių, arba neskaitančių, liko vos per dešimt. Nors, turint omenyje faktą, jog neplūsta žmonės į poezijos renginius netgi uostamiestyje, kur dažnai tenka dalyvauti organizuojamuose Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus (šiemet – pradžios renginyje, kuris liepos 26-osios vakarą įvyko uostamiestyje, Prano Domšaičio galerijoje; tą patį vakarą surengtame teletilte su JAV ir Jungtinės Karalystės poetais; liepos 29-ąją Juodkrantėje įvykusiuose tradiciniuose Onos Dovidavičiūtės-Pučenios skaitymuose; rugpjūčio 8-ąją baigiamuosiuose renginiuose – laive ir Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje, beje, taip pat gal tik su kokia dešimtimi klausytojų), matyt, dėl to bėdoti nederėtų – tokia realybė. Tik pasidžiaugti galima, jog šiemet, kitaip nei ankstesniais metais, šių skaitymu senbuvio Dainiaus Sobeckio atvažiavo pasiklausyti visa jo Plungėje atostogaujanti šeima – žmona ir trys atžalos... Visų skaičiusiųjų kantriai išklausė sodybos, kurioje vyko renginys, šeimininko – Vaclovo Into jaunesniojo – dukra... Prie kurios, radęs laisvą minutę nuo ekskursantų, vis prisidėdavo ir tėtis... Bei pabūti nepaprastoje aplinkoje su poezija ir muzika iš Skuodo atkako kultūros renginių mėgėjai Gražina ir Danielius Vekteriai, kaip buvo galima suprasti, su anūke.
O Vytautui Brenciui skirtų skaitymų, kurie ankstesniais metais dar turėdavo ir pavadinimą „Po klajonių ženklu“, šiemet reikėjo, kaip niekada: rugsėjo 13-ąją sukaks jau 10 metų, kai poetas ilsisi Amžinybėje, o lapkričio 15-ąją būtume šventę jo 75-metį. Tad renginys ir pradėtas nuo šių datų bei buvusios Vytauto Brenciaus bendradarbės, bičiulės – žinomos Klaipėdos žurnalistės Adelės Žičkuvienės jam skirto „Pavėluoto laiško“, išspausdinto 2016 m. žurnale „Žurnalistika“ Nr. 2, padovanotame minėtos klaipėdiškės giminaitės, skuodiškės Adelės Šmitienės. Jeigu laiško autorė sutiks, rugsėjį jį bus galima perspausdinti „Mūsų žodyje“. Skaudus tai laiškas. Tiksliau, labai jau tikras... Bet visa, kas jame, – tiesa. Ir tai svarbiausia.
Rugpjūčio 4 d. į Stasio Jonausko gimtinę Gėsalus (į bendruomenės namus, nors renginys planuotas prie jų) sukvietė jam skirti tarptautiniai skaitymai. Savo kūrybos paskaitė ne tik Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus suformuota delegacija – Nijolė Kliukaitė, Dainius Sobeckis, Danielius Milašauskas, Darius Rekis bei Gerda Jankevičiūtė, bet ir Latvijos rašytojų sąjungos Liepojos skyriaus narės Gunta Šnipkė bei Sandra Vensko. Latvių poečių kūrybą į žemaičių kalbą išvertė ir vertimų bei savo kūrybos paskaitė režisierius, bibliotekininkas, rašytojas bei vertėjas Edmundas Untulis. Muzikos kūrinių dovanojo Jūratė Baltinaitė. Renginį vedė šių eilučių autorė.
Tai pirmieji šviesaus atminimo poeto, 9-ių prestižinių respublikinių premijų laureato, Skuodo garbės piliečio Stasio Jonausko atminimui skirti skaitymai po pernai Skuode įvykusių tarptautinių, skirtų jo pirmosioms mirties metinėms paminėti, vykstantys jo gimtinėje. Tad gal dėl to ir žmonių, lyginant pagal tai, kiek jų į panašius renginius susirenka kitur, būta nemažai. Tarp jų – ir poeto artimieji. Bet, paprašyta tarti žodį, velionio našlė Stasė tik susigraudino ir visiems padėkojo. Nors, anksčiau teigusi, jog po vyro mirties jo gimtojoje sodyboje likti negalės, ji dabar beveik nuolat čia būna, matyt, viskas dar taip arti, kad...
Tiesa, ankstesniais metais per „Poezijos pavasarį“ į mūsų rajoną atvykdavo poetų delegacijos ne /ne tik iš Klaipėdos, bet ir iš Vilniaus. Tačiau norai – viena, o galimybės – visai kas kita: svečių viešnage besirūpinusiai Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešajai bibliotekai per brangu svečiams samdyti nakvynę, užtikrinti, kad jie ir tą vakarą, kai atvyksta, ir kitą rytą būtų sotūs... Ar net apmokėti jų kelionės iš sostinės išlaidas. Tad pastaraisiais metais pasitenkinama Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus sudaryta poetų delegacija, kurioje paprastai būna ir jo nariai, ir bičiuliai. Kadangi susitikimai su šiais svečiais ne kokie projektiniai – niekas specialių lėšų tam neskiria – visa laikosi tik šių renginių organizatorių geranoriškumu. „Poezijos pavasario“ Mosėdyje ir Gėsaluose organizatoriai – Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka bei Skuodo literatų klubas „Nojus“. O juk reikia ir renginio įgarsinimu, ir gėlėmis bei dovanėlėmis atvykusiesiems pasirūpinti, ir ką nors gardaus ant stalo po renginio padėti. Mosėdyje toks stalas nebe pirmus metus būna vietos bibliotekoje, kur mielai priima vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Vyniautienė. Gėsaluose vaišintasi šio kaimo bendruomenės namuose, kur anksčiau veikė mokykla. Ir sumanių gėsališkių moterų dėka vaišės čia tapo išskirtinės – tiktos žemaitiškos. Tad, ragaudamos patiekalus, ne vieno iš jų recepto prašė ne tik viešnios iš Latvijos, bet ir iš Klaipėdos. Aišku, nieko nebūtų buvę, jeigu ne aktyvi Gėsalų kaimo bendruomenės narė, visuomenininkė, buvusi ilgametė bibliotekininkė Vida Rušinskienė, už ką jai nuoširdi padėka. Kaip ir šiai darbštuolei padėjusioms Genovaitei Baužienei bei Irenai Intienei.
Kadangi norisi, jog kiekvienas, atvykęs į mūsų rajoną, iš čia parsivežtų ne tik abstrakčių, bet ir konkrečiai su juo susijusių, besiasocijuojančių dovanų, už pagalbą taip pat norisi padėkoti Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Dar konkrečiau, vedėjos pavaduotojui Gintui Andriekui.
Norisi tikėtis, jog nuo šiol „Poezijos pavasaris“, nesvarbu, ar gerokai vėluodamas, kaip šiemet, ar įprastu laiku – gegužę, į mūsų rajoną ir užsuks vis po du kartus – į Vytauto Brenciaus bei Stasio Jonausko skaitymus. Tik, jeigu pastarieji vyks poeto gimtinėje, laikas būtų, kaip sakoma, atstatyti tiesą ir V. Brenciaus skaitymus imti rengti jo gimtuosiuose Šaukliuose. Kam konkrečiai kilo idėja šį renginį įkurdinti Mosėdyje, kas dabar bepasakys. Užtat, kiek jis tiktai vyksta, tiek vis organizatoriai sulaukia nusistebėjimų ir klausimų, kodėl. O juk Šaukliuose dar pilna poetą prisimenančių – artimai jį pažinojusių... Tad Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriui, kuris paprastai dar prieš kelis mėnesius iki „Poezijos pavasario“ į savo planus „įsitraukia“ skaitymus būtent toje vietoje bei paskiria už juos atsakingą asmenį, kuriuo būti tenka garbė jau nebe pirmus metus, laikas persiorientuoti. Beje, po Stasio Jonausko skaitymų apie tai jau ir pakalbėta. Na, o kad šaukliškiai tikrai mėgsta kultūros renginius, nesibodi literatūra, įsitikinta, kai Skuodo literatų klubas „Nojus“ Šaukliuose pristatinėjo savo narių kūrybos rinktinę „Pradžioje buvo žodis...“: svetingas priėmimas įsiminė visiems ir visam laikui.

Dalia ZABITIENĖ
Nuotraukos Giedriaus LEKSTUČIO ir Danutės LEKNIUVIENĖS

Nuotraukų galerija