mobili versija | standartinė versija
main-image

Literatas su stažu

Algirdas Jakštas gimė kaimyniniame Kretingos rajone, Tuzų kaime. Ten ir prabėgo vaikystė. Bet sovietinis vienkiemių ardymas, vadintas nukėlimu, ją visomis prasmėmis nusinešė į prisiminimus. Jaunystė prabėgo jau mūsų rajone – Barstyčių žemėje.

Tad ir mokslai baigti žemiški – agronomija Kretingos žemės ūkio technikume. Bet gamybinio mokymo meistru dirbta ne ten – Viekšnių profesinėje technikos mokykloje. O Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, atgimusiai gimtajai šaliai tarnauta Krašto apsaugos pasienio užkardoje. Iki pat tol, kol mūsų rajone jos nebeliko. Bet noras tarnauti Tėvynei niekur nedingo. Tad ir dabar, uostamiestyje dirbdamas apsaugos darbuotoju, yra tarp šalies gynėjų – Lietuvos šaulių sąjungos narys.
Kada Algirdas pradėjo rašyti?.. Seniai. Sako, dar toje visomis prasmėmis prisiminimais tapusioje vaikystėje. Ir iki pat šiol rašo taip, kad nė vienas, nežinodamas autoriaus, neatspėja, jog tai vyriškio kūryba. Toks šviesus graudumas... Tarsi saulėje žvilgantis rasos lašas. Arba kažkas labai pažįstamo, artimo – širviško...
Bet kam apie A. Jakšto kūrybą daug kalbėti – juk skaitantys Skuodo rajono laikraštį „Mūsų žodis“ turėjo progą jos paskaityti. Ir ne kartą. Paskutinį – dar pernai „Literato“ puslapyje. Jos galima rasti ir pirmojoje Skuodo rajono literatų kūrybos rinktinėje, „Mūsų žodžio“ redakcijos išleistoje dar 1993-aisiais. Ją sudarė ir pratarmę, pavadintą „Eiliuoto žodžio versmė“, parašė šviesaus atminimo poetas Stasys Jonauskas. Toje knygoje išspausdinti net 45-ių iš mūsų rajono kilusių ar jame gyvenančių autorių eilėraščiai. Vieni iš jų jau ilsisi Amžinybėje. Kiti arba neberašo, arba tik niekam savo kūrybos neberodo. O štai Algirdas Jakštas rašė, rašo ir turbūt rašys... Nes pareiškė norą stoti į Skuodo literatų klubą „Nojus“, kur buvo mielai priimtas. Ne kaip debiutantas – kaip literatas su stažu.


Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo „Nojus“ vadovė
Nuotrauka autorės