mobili versija | standartinė versija
main-image

Tai, kas per gyvenimą parašyta

Vasarai baigiantis pasirodė Skuodo literatų klubo „Nojus“ narės, salantiškės Adelės Semenavičienės kūrybos rinkinys „Ieškojimai ir atradimai“.


Po spalio 1–3 dienomis įvykusios VIII Klaipėdos knygų mugės, arba Tarptautinio kultūros festivalio „Pasiduok traukai“, kur teko pristatinėti žemaitišką leidinį, bei po šio mėnesio antrąjį savaitgalį literatūros žmones sukvietusio „Poetinio Druskininkų rudens“, kuriame dalyvavome su Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus atstovėmis, negalima nepastebėti, jog knygų šiandien išleidžiama labai daug. Įvairaus formato ir dar įvairesnio turinio. Tad nustebinti leidyboje labai sunku. O galbūt net neįmanoma. Kadangi jau išleista knygų ir be pavadinimo, ir tuščiais puslapiais... Tiksliau, intriguojančių visais įmanomais būdais. Tad spalio 13-ąją Skuodo literatų klubo „Nojus“ nariams, su artimaisiais ir bičiuliais besilankantiems Telšiuose, Šv. Antano Paduviečio katedrą bei Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją aprodęs kanauninkas Andriejus Sabaliauskas pastebėjo: „Jeigu gali nerašyti, geriau nerašyk – negadink popieriaus: Lietuvos miškai tau už tai padėkos.“ Bet daugelis rašančių vis dėlto nori, kad tai, ką yra parašę, neišsibarstytų, o sugultų į knygą, kuri kaip prisiminimas liktų artimiesiems, giminėms, draugams, pažįstamiems. Tuo labiau, jog, turint pinigų, šiandien galima išleisti / išsileisti bet kokį leidinį. Nebūtinai turintį išliekamąją vertę ar pretenduojantį į kokią nors vietą literatūroje.
Tad ir salantiškę Adelę Semenavičienę, beveik prieš porą metų įstojusią į Skuodo literatų klubą „Nojus“ bei aktyviai dalyvaujančią šios organizacijos veikloje, rudeniop pasiekė jos knyga – lietuviškų ir žemaitiškų eilėraščių bei prozos rinktinė „Ieškojimai ir atradimai“. Ne plonas šis leidinys – per 380 puslapių. Bet, kaip sako autorė, surinkus viską, kas per gyvenimą parašyta, būtų dar storesnis. Tiesa, tiražas nedidelis – tik 58 egzemplioriai. Bet saviems padovanoti užteks. Adelė atvira: jeigu interneto socialiniame tinkle „Facebook“, kur susibūrė daug įvairių kuriančiųjų grupių, nebūtų radusi informacijos apie vienos spaustuvės paskelbtą akciją – konkrečiu laikotarpiu atpigintas paslaugas, gal leidyba ir nebūtų susigundžiusi. Bet juk kiekvienas literatas nori pasijusti rašytoju. O koks rašytojas be knygos?!.
A. Semenavičienė, iki pat užtarnauto poilsio dirbusi pedagoginį darbą, aktyviai dalyvauja įvairiuose kūrybos konkursuose. Su dideliu užmoju imasi net tų literatūros žanrų, kurių iki tol dar nėra išbandžiusi. Tad jos kūryba publikuota įvairių konkursų dalyvių kūrybos rinkiniuose, almanachuose, kituose leidiniuose.

Dalia ZABITIENĖ
Skuodo literatų klubo vadovė