mobili versija | standartinė versija
main-image

Regiono žemaitiški skaitymai išskirtiniai gerais skaitovais

Lapkričio 30-ąją, Skuodas buvo tapęs Žemaitijos centru – Bartuvos progimnazijoje įvyko tradicinių žemaitiškų skaitymų, šiemet skirtų Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms, regiono turas. Ypač sėkmingas jis buvo mūsiškiams skaitovams, kuriems pavyko išsaugoti, apginti net 7-ias rajono ture pelnytas prizines vietas. O tai – didžiulis pasiekimas, kadangi varžovai buvo išties stiprūs.


Šiame Žemaitijos konkurse dalyvavo skaitovai iš Skuodo, Kretingos, Plungės, Klaipėdos, Telšių rajonų, Rietavo savivaldybės bei Palangos miesto. Daugiau nei 60 jų varžėsi penkiose amžiaus grupėse: ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų, 1–4 klasių, 5–9 klasių, 10–12 klasių mokinių bei suaugusiųjų. Kiekvienoje išrinkta po tris prizininkus – pirmos–trečios vietos laimėtojus.
Kadangi kompozicijų šiemet tebūta tik dviejų – 1–4 klasių bei 9–12 klasių mokinių grupėse – jos vietomis nevertintos. 
Skuodo rajonui visose amžiaus grupėse, išskyrus suaugusiųjų (joje skuodiškių nebuvo), atstovavo po tris geriausius skaitovus – rajono turo prizininkai. (Todėl atitinkamas ir jų lygis. Nors atrankiniai turai vyksta ir kai kuriuose kituose rajonuose. Pavyzdžiui, Plungėje.) O tarp kitų rajonų rekordininkas – Plungė, atvežusi net 12 pavienių skaitovų, 2 duetus ir tiek pat kompozicijų, kurias atliko po 7 vaikus ar moksleivius. 11 skaitovų šįsyk atvyko iš Rietavo savivaldybės – paties jos centro, Tverų bei Žadvainių. Iš Kretingos ir Telšių – po 5, Klaipėdos rajono – 2. Akcentuotina, jog net 4 telšiškiai varžėsi mažiausių dalyvių grupėje. Ir net 3 buvo vaikų lopšelio-darželio „Mastis“ auklėtiniai.
Na, o tarp daugiausiai skaitovų Žemaitijos regiono žemaitiškiems skaitymams paruošusių pedagogų nepralenkiama Jūratė Rubavičienė iš Telšių, dirbanti ir vaikų lopšelyje-darželyje „Mastis“, ir „Kranto“ progimnazijoje, kuri atsivežė net 4. Plungės „Saulės“ gimnazijos mokytoja Rita Barniškienė paruošė 2 pavienius skaitovus bei kompoziciją. O po 2 skaitovus paruošusių pedagogų – net keletas. Skuodo rajone – tai Mosėdžio gimnazijos mokytoja Dalia Noreikienė ir Ylakių gimnazijos mokytoja Asta Gūžienė.
Žemaitiškų skaitymų regiono turo, kurį pradėjo Skuodo Bartuvos progimnazijos mokinys, Respublikos vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė“ laureatas Tautvydas Jonaitis su tėveliais Lina bei Tadu Jonaičiais, atlikę porą muzikos kūrinių, organizatoriai – Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius; rėmėjai – Skuodo žemaičių draugija, Skuodo literatų klubas „Nojus“ bei Skuodo Bartuvos progimnazija.
Šiemet, kaip ir pernai, Žemaitijos regiono žemaitiškų skaitymų vertinimo komisijai pirmininkavo filologijos magistrė, literatūrologė, Skuodo literatų klubo „Nojus“ vadovė, šių eilučių autorė Dalia Zabitienė, o jai pasirodžiusiuosius vertinti padėjo humanitarinių mokslų daktarė, Kretingos rajono savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininkė Jūratė Laučiūtė; Skuodo rajono savivaldybės Romualdo Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresnysis bibliotekininkas, Skuodo rajono kultūros centro Žemaičių teatro įkūrėjas ir vadovas, režisierius bei dramaturgas, poetas ir vertėjas Edmundas Untulis; tos pačios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Gražina Daukantienė; Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Diana Ciparienė; Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Platelių miestelio padalinio vyresnioji bibliotekininkė Aušra Vilienė; Skuodo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Daiva Budrienė; šios Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Aldona Jasienė; Kretingos rajono švietimo centro direktorė Adelė Mazeliauskienė ir Skuodo lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Skuodo žemaičių teatro artistė  Rasa Bernotienė.
Kadangi tuo pačiu laiku dviejų jauniausių grupių skaitovai varžėsi Skuodo Bartuvos progimnazijos bibliotekoje, o visi kiti – aktų salėje, vertinimo komisija pasidalijo į dvi dalis ir dirbo atskirai. Kaip ir renginio vėdėjos – Skuodo literatų klubo „Nojus“ narės Adelė Zubienė ir Danutė Lekniuvienė.
Mažiausių konkurso dalyvių – ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų – grupėje pirmą vietą išsaugojo ją rajono ture laimėjusi Arina Kontrimaitė iš Mosėdžio gimnazijos, kurią paruošė mokytoja Dalia Noreikienė. Antrą laimėjo šešiametė telšiškė Luknė Kasperavičiūtė iš vaikų lopšelio-darželio „Mastis“, paruošta Jūratės Rubavičienės. Mergytė skaitė net du kūrinius. O trečia vieta, beje, kaip ir rajono ture, atiteko Indrei Ledinauskaitei iš Skuodo lopšelio-darželio. Ją paruošė mokytoja Rasa Butavičienė.
1–4 klasių mokinių grupėje rajono ture laimėtą pirmą vietą išsaugojo ir Mosėdžio gimnazijos antrokas Airidas Lazdauskas, kurį paruošė ta pati pedagogė, kaip ir mažąją Ariną. Antros vietos šįsyk niekam neužleido rajono ture tik trečią pelnęs Ylakių gimnazijos trečiokas Ignas Jonauskas, kurio pedagogė – Diana Kristutienė. Na, o trečioje liko Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos trečiokė Greta Girkontaitė, paruošta mokytojos Virginijos Virmauskienės.
5–9 klasių mokinių grupėje pirma vieta skirta energingam duetui – Ernestui Lukšui ir Jokūbui Paulikui – iš Plungės Senamiesčio pagrindinės mokyklos 5 c klasės, kurį paruošė mokytoja Rūta Paulikienė. Antra vieta atiteko Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus šeštokei Erikai Gedminaitei, paruoštai mokytojos Kristinos Untulytės-Kleinienės ir skaičiusiai jos kūrinį. Trečioje vietoje liko Ylakių gimnazijos auklėtinė, žemaitiškų skaitymų senbuvė Imelda Žutaitaitė, rajono ture buvusi pirma. Ją paruošė mokytoja Asta Gūžienė.
10–12 klasių mokinių grupėje pirmą vietą užėmė tas pats skaitovas, kaip ir šiemetiniame rajono bei pernykščiame Žemaitijos regiono ture, – Skuodo P. Žadeikio gimnazijos abiturientas Tomas Petrauskis, kurį paruošė mokytoja Laimutė Ronkaitienė. Antroje vietoje liko šiemet rajono ture taip pat antrą užėmusi Ylakių gimnazistė Jūratė Baltinaitė, paruošta mokytojos Elvyros Matutienės. Trečia vieta prisieis pasitenkinti Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos vienuoliktokui Deividui Radžvilui, paruoštam mokytojos Julitos Rimeikienės. Šis skaitovas paskaitė du tekstus: ir poezijos, ir prozos.
Be prizinių vietų įsteigtos ir kelios nominacijos, daug visokių prizų. Tad vieniems skaitovams tai tapo vieninteliu apdovanojimu, o kitiems – dar vienu. Skuodo rajono savivaldybės dovaną mero pavaduotoja D. Budrienė įteikė minėtam T. Petrauskiui. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nominacija už teksto autentiškumą atiteko 1–4 klasių grupėje besivaržiusiam Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus trečiokui Matui Rumbučiui, paruoštam mokytojos Ingos Gramauskienės. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos nominacija įteikta Plungės akademiko A. Jucio progimnazijos 8 a klasės mokiniui Nojui Raudžiui, kurio mokytoja Rineta Raudienė; Skuodo žemaičių draugijos, kuri visada vieną skaitovą išskiria už tarmės identiškumą skaitomame tekste, – penkiamečiui Telšių vaikų lopšelio-darželio „Mastis“ auklėtiniui Ąžuolui Vaukui, kurį paruošė mokytoja Jūratė Rubavičienė. Kretingos rajono savivaldybės tarybos Švietimo komiteto pirmininkė, dr. J. Laučiūtė šios savivaldybės dovana apdovanojo VšĮ Kretingos verslo ir technologijos mokyklos vienuoliktoką Svajūną Bružą, kurį paruošė mokytoja Nijolė Martinkienė. Šiam skaitovui įteikta ir viena iš Plungės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos dovanų. Antroji – Skuodo lopšelio-darželio auklėtinei Danielai Zabitytei, kuri, paruošta savo mokytojos Aurelijos Vaškienės, skaitė jos kūrinį. Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja D. Ciparienė po dovanėlę įteikė taisyklinga žemaičių kalbos tartimi išsiskyrusiai Plungės Senamiesčio pagrindinės mokyklos penktokei Živilei Gudaitei, skaičiusiai savo mokytojos Rūtos Paulikienės parašytą tekstą; už istorinius tekstus – Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazijos G2b klasės mokinei Benitai Miliūtei (mokytoja Violeta Rimkuvienė) ir minėtam N. Raudžiui, o taip pat – minėtam D. Radžvilui, Tverų gimnazijos Medingėnų skyriaus septintokui Juliui Gužauskui (mokytoja Kristina Untulytė-Kleinienė), Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos dešimtokui Modestui Klovai (mokytoja Ingrida Gedmintaitė), minėtiems E. Lukšui ir J. Paulikui.
Tradicinė Skuodo literatų klubo „Nojus“ nominacija už Skuodo rajono literatų kūrybos populiarinimą įteikta Barstyčių pagrindinės mokyklos mokiniui Edmundui Petručiui, kurį konkursui paruošė mokytoja Elina Rusteikienė. Vaikinukas skaitė Leono Rimeikio tekstą. (Nors pasirinkusių pastarojo kūrybą – eilėraščius arba prozą – būta ir daugiau. Netgi atvykusių iš kitų rajonų.) Pernai šiam skaitovui Žemaitijos regiono skaitymuose savo amžiaus grupėje nusišypsojo laimė užimti pirmą, o šiemet rajono ture – antrą vietą.
Tądien iš skaitovų lūpų suskambo ne vieno daugiau ar mažiau žinomo mūsų rajono autoriaus kūriniai: net du – Leono Rimeikio, po vieną – Petro Untulio, Šarūnės Bernotaitės, Romaldos Bridikienės, Auksiaus Račkaus, Aurelijos Vaškienės, Jolantos Raišutienės, nors pastarosios eilėraštis – tiesiog dainelės tekstas.
Beje, šiais – Simono Daukanto – metais nuskambėjo ir keturi šios iškilios asmenybės užrašyti tautosakos „gabalėliai“.
Suaugusiųjų grupėje šįsyk varžėsi keturios skaitovės, kurios skaitė savo kūrybą. Pirma vieta skirta Danutei Kiršienei iš Tverų, antra – Aleksandrai Mikutienei, trečia – Irenai Stražinskaitei-Glinskienei iš Plungės rajono.
Apibendrinant konkursą, pastebėtina, jog, jį palyginus su dvejų ankstesnių metų, pastarasis išsiskyrė gerais skaitovais. Tad vertinimo komisijai sprendžiant, kas vertas prizinės vietos, iš tiesų buvo ką veikti. Ypač, kai pagal nusistovėjusias taisykles į vieną vietą gali pretenduoti tik vienas konkurso dalyvis, t. y. negali būti, pavyzdžiui, dviejų pirmų ar tiek pat trečių. Nors ne pirmus metus pasikartoja situacija, kai du ar net trys skaitovai, besivaržantys toje pačioje amžiaus grupėje, surenka vienodą balų skaičių... Tad, siekiant išrinkti tik vieną, tenka balsuoti papildomai.
Šįsyk džiugu dar ir dėl to, jog konkurse skambėjo ne tik, kaip sakoma, iki skausmo žinomi, bet ir visai nauji, dar nepabodę tekstai. Ir nenuostabu – šiandien pasirinkimas tikrai didelis. Štai Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka ne tik išleido skaitinius vaikams „Cīrulielis“, bet ir sukūrė unikalų interneto portalą zemaiciukalba.lt, kuriame be žemaičių kalbos pamokų, edukacinių žaidimų šimtai įvairiausių žanrų tarmiškų kūrinių. O jeigu nepatinka sukurtieji, juk ir patys skaitovai, ir jų pedagogai gali kurti naujus. Todėl skaičiusių savo ar konkursui paruošusio mokytojo kūrybą šįsyk buvo tikrai ne vienas. Be abejo, galima išsiversti ir patinkančius lietuvių bendrine kalba parašytus tekstus... Tik tai būtina daryti labai kompetentingai.
Kokios buvo skaitovų klaidos?.. Įprastos. Vienam kilo problemų su kirčiavimu, kitam – su įtaigumu. Kaip suprasti?.. Na, kad visiškai teisūs režisieriai, akcentuodami, jog skaitymas – tai ne rodymas. Todėl skaitovo talentas – ką jis gali duoti auditorijai surištomis rankomis: tekstas, jo suvokimas bei vidinis išgyvenimas ir tos patirties perteikimas / pateikimas. Balsu bei mimika. Tad ne vienam konkurso dalyviui išties norėjosi surišti rankas... Arba priėjus patapšnoti per petį, kad atsitokėtų – kiekvieno žodžio netartų vis kita balso intonacija, nepalydėtų vis kitokia mimika. Mat kartais dėl to rimtas tekstas tampa humoristiniu, įtaigus skaitymas – parodija. Ir ta riba, kurios nevalia peržengti, labai trapi.

Nuotraukas iš renginio galite peržiūrėti FOTO galerijoje.

Dalia ZABITIENĖ
Vertinimo komisijos pirmininkė
Nuotraukos Giedriaus LEKSTUČIO ir Vytautės JAUTAKIENĖS

Nuotraukų galerija