mobili versija | standartinė versija
main-image

Žmogus laimingas tada, kai gali save realizuoti

Paroda iš plunksnų

Tai gali patvirtinti bet kuris, buvęs Skuodo viešosios bibliotekos skaitykloje vykusiame Marijonos Jazbutienės paveikslų iš paukščių plunksnų parodos atidaryme.
Tiesa, parodoje eksponuojami ne tik paveikslai, bet dar ir keletas puokščių, o taip pat dukros Jolantos sukurti papuošalai. Viskas iš plunksnų. Viskas kurta su meile ir šiluma.
Reikėjo pamatyti, su kokiu užsidegimu abi moterys pasakojo apie savo darbus,
negailėjo gerų žodžių giminėms ir kaimynams, aprūpinantiems jas įvairiausių paukščių plunksnomis.
Dirbti, kol sukuriamas šis grožis, reikia daug ir kruopščiai.
Plunksnas ponia Marijona dėlioja tol, kol gaunasi norimas vaizdelis. Jos lengvos,
todėl nei kvėpuoti, nei čiaudėti negalima, nes iš sudėlioto vaizdelio gali nieko nebelikti. Kad plunksnos neišbėgiotų, sugalvojo, kad jas reikia kažkuo prispausti. Tam tikslui naudoja akmenukus ir monetas. Dirbant ne vienerius metus ir ateina patirtis. Susirinkusiems rūpėjo įvairiausios subtilybės, todėl paklausti buvo apie ką. Parodos autorės viena per kitą atsakinėjo į vis naujus ir naujus klausimus.
Šias mielas moteris vertina ir gerbia bendruomenė, todėl parodos atidarymo proga jų pasveikinti atvyko Skuodo seniūnijos valdžia: seniūnė Viliutė Jautakienė, D. Rūšupių kaimo seniūnaitė Vaclava Ložienė, bendruomenės pirmininkė Irena Abrutienė. Bendruomenės vardu kalbėjo Janina Pajauskienė, kuri abi kuriančias grožį moteris pasveikino poetiniu žodžiu.
Prasmingų savo kūrybos eilių paskaitė ir literatų klubo „Nojus“ narė Adelė Zubienė.
Bartuvos vidurinės mokyklos moksleivės, bibliotekos savanorės, seserys trynukės Aušra, Giedrė ir Rūta Žitkutės bei meno mokyklos moksleivės Viktorija Girdžiūnaitė, Auksė Šakinytė ir Karolina Kirsenko parodos autorėms padovanojo muzikinių sveikinimų puokštę.
Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja Stanislava Minelgienė padėkojo už surengtą parodą ir įteikė padėkos raštą.
Sveikinimų, linkėjimų ir gėlių buvo ir daug, ir gražių.
Tai bendras Skuodo viešosios bibliotekos ir D. Rūšupių filialo renginys.