mobili versija | standartinė versija
main-image

Penktoji knyga, riedanti saulelė ir kūrybos prasmė

Vasario 8 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skaitykloje vyko ilgametės Skuodo lopšelio-darželio pedagogės, Skuodo literatų klubo „Nojus“ narės Aldonos Jadvygos Mončienės penktosios knygos „Neriedėk, saulele...“ pristatymas.


Renginį netradiciškai vedė ir naujosios knygos autorę kalbino Skuodo literatų klubo vadovė Dalia Zabitienė. O kalbėta su autore apie penktąją knygą, riedančią saulelę ir kūrybos prasmę. Renginio pradžioje su autore supažindino ir jos kūrybos paskaitė „nojietės“ Danutė Lekniuvienė, Genutė Kaunienė, Danguolė Pauliuvienė, Adelė Zubienė.
Gausiai susirinkusiems Aldonos Mončienės gerbėjams buvo užminta sueiliuotų Aldonos mįslių. Muzikiniais intarpais renginiui linksmesnių spalvų suteikė lenkimiškis armonikierius Benediktas Šiumbrys ir „nojietis“ bardas Napoleonas Reimontas.
Vėliau nusitiesė ilga sveikintojų eilė. Pirmiausia Aldoną sveikino šeimos nariai: vaikai, anūkai, vyras, sūnėnas ir kiti artimieji. Po to garbė teko antrajai „šeimai“ – literatų klubo „Nojus“ nariams, kurių tą vakarą susirinko net šešiolika. Bibliotekos vardu sveikino Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja ir kartu „nojietė“ Birutė Strakšytė. Buvusią bendradarbę sveikino Skuodo lopšelio-darželio atstovės, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Skuodo rajono bendrijos atstovai, Aldoną kaip darželio auklėtoją puikiai prisimenančios ir jos auklėtų vaikų mamos. Autorės pasveikinti atvyko ir Skuodo rajono savivaldybės tarybos narys, Skuodo garbės pilietis Juozas Vyšniauskas su žmona Liuda bei dar daugelis kitų jos pažįstamų ir draugų.
Renginio pabaigoje Aldona Mončienė padėkojo visiems, padėjusiems išleisti šią knygą – tautodailininkui Jonui Jautakiui, kurio kūrybos darbais iliustruota naujoji knyga, režisieriui ir rašytojui Edmundui Untuliui už pagalbą parengiant spaudai žemaitiškus tekstus, anūkams Auksei ir Gabrieliui už piešinius, kurie taip pat iliustravo knygą, dukrai Vilijai už pagalbą išleidžiant knygą. Taip pat autorė padėkojo Daliai Zabitienei už renginio vedimą bei visokeriopą pagalbą.
Gražu, kai gyvenimas įprasminamas knygose, žmonių atmintyje, auklėtinių ir jų tėvų prisiminimuose – tai palaimą ir pilnatvę suteikiantis jausmas, kuriuo gali mėgautis autorė.

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus informacija

Nuotraukų galerija