mobili versija | standartinė versija
main-image

Juozo Baltušio knygos „Vietoj dienoraščio. 1970-1975“ atgarsiai Skuode

Lapkričio 6 d. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje buvo susirinkęs Skaitytojų klubas. Tai buvo spontaniškas kelių šio klubo narių noras, kuo greičiau aptarti, perskaitytą Juozo Baltušio knygą „Vietoj dienoraščio. 1970-1975“.


Pirmasis dienoraščių tomas apima 1970–1975 m. Jame atveriama tuometinių rašytojo šeimos santykių drama, jo nomenklatūrinės veiklos, pažiūrų į tam tikrus įvykius Sovietų sąjungoje ir užsienyje trajektorijos, rašytojo kasdienybės liudijimai. Šioje knygoje neabejotinai įdomūs J. Baltušio sutiktų literatūros žmonių vertinimai, literatūrinių, kultūrinių, visuomeninių įvykių interpretacija.
Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Birutė Sruogienė papasakojo knygos atsiradimo istoriją. Kaip sakė pats šios knygos sudarytojas poetas A. Šimkus, tapęs mėnraščio „Metai“ redaktoriumi, ieškojo kokios nors medžiagos, susijusios su praeitimi, ir sužinojo, jog Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomi J. Baltušio dienoraščiai ir įniko juos skaityti. Beskaitant neapleido nuojauta, jog šie dienoraščiai yra svarbūs ne tik kaip paties J. Baltušio pastebėjimai, bet ir visos epochos dokumentas. Anot A. Šimkaus, jeigu jie įdomūs jam, vadinasi, turėtų būti įdomūs ir jaunajai kartai. Jis buvo teisus. Dabar su dideliu susidomėjimu šią knygą skaito visa Lietuva ir laukia pasirodančių kitų tomų.
Nijolė Žukauskienė pristatė Juozo Baltušio (Alberto Juozėno) biografiją, kartu įpindama ir fragmentų iš dienoraščio bei knygos „Monika Mironaitė. Apie gyvenimą, meilę, kūrybą“.
Dauguma susirinkusiųjų buvo dalyvavę susitikimuose su J. Baltušiu. Vieni Skuode, kiti Šiauliuose, Telšiuose ir t.t.. Prisiminimais iš šių susitikimų įspūdžiais dalinosi Juozas Jurgelevičius, Staselė Jurgilevičienė, Joana Viščiūnienė ir kt.
Staselę Jurgilevičienę šioje knygoje ypač domino žmogiškieji jausmai, kūrybinės asmenybės pojūčiai šeimoje.
Išsakyta mintis, jog reikia nusiųsti padėką šios knygos sudarytojui A. Šimkui už gražią iniciatyvą, nuveiktą didelį darbą ir atgaivintą Juozo Baltušio atminimą.
Dvi valandos išties prabėgo akimirksniu. Įsitikinome, kad meilė literatūrai ar įdomiai knygai tikrai gali suburti žmones!

Birutė Sruogienė
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų galerija