mobili versija | standartinė versija
main-image

Mindaugas Varneckis

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vedėjas

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Ūkio skyriaus vedėjo pareigybės aprašymas

Specialūs reikalavimai

 1. Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų panašaus darbo patirtį;
 3. Išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą;
 4. Išmanyti raštvedybos taisykles;
 5. Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;
 6. Bent vieną užsienio kalbą mokėti B2 lygiu.


Funkcijos

 1. Planuoja, organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
 2. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ūkinę veiklą;
 3. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Ūkio skyriaus darbuotojų darbą;
 4. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių remonto darbą;
 5. Skaičiuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir jos struktūrinių padalinių patalpų einamojo ir kapitalinio remonto sąmatas;
 6. Užtikrina, kad Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ūkio subjektai tinkamai funkcionuotų;
 7. Prižiūri, kad Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ūkio objektai būtų naudojami racionaliai ir pagal paskirtį;
 8. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja inventoriaus įsigijimą, paskirstymą ir perskirstymą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose;
 9. Užtikrina, kad laiku būtų atlikti Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos šildymo sistemų paruošimo žiemos sezonui darbas;
 10. Atlieka turto, už kurį yra materialiai atsakingas, inventorizaciją bei nurašo susidėvėjusį ar naudoti nebetinkamą inventorių;
 11. Atlieka įsigytų medžiagų inventorizaciją bei nurašo sunaudotas medžiagas;
 12. Planuoja, organizuoja ir koordinuoja darbo saugos instruktažus Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojams;
 13. Rūpinasi, kad Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose būtų sukomplektuotos pirmosios pagalbos vaistinėlės;
 14. Prižiūri, kad elektros įrenginiai prie srovės šaltinių būtų jungiami tik tinkamai izoliuotais laidais ar kabeliais;
 15. Užtikrina, kad elektros skydai, skydeliai ir spintos būtų rakinamos;
 16. Rūpinasi, kad Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje būtų reikiamas gesintuvų skaičius;
 17. Prižiūri ir reguliariai tikrina ar žmonių evakavimo keliai ir išėjimai, koridoriai, prieangiai, laiptai neužkrauti pašaliniais daiktais;
 18. Pasirūpina, kad būtų parengti ir matomose vietose pakabinti evakuacijos planai;
 19. Moko ir instruktuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojus priešgaisrinės saugos klausimais;
 20. Reikalauja, kad visi Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojai laikytųsi nustatyto gaisrinės saugos režimo;
 21. Rengia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos vairuotojo darbo grafikus;
 22. Esant reikalui, vairuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos automobilius;
 23. Užtikrina Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos šildymo, kanalizacijos, vandentiekio sistemų tinkamą būklę, operatyviai organizuoti jų gedimų pašalinimą;
 24. Apie elektros instaliacijos gedimus informuoja įmonę, atsakingą už elektros instaliacijos gedimų šalinimą;
 25. Pakitus darbo procesams, informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai;
 26. Savo kompetencijos ribose atstovauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešąją biblioteką;
 27. Esant reikalui, pavaduoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorių.