mobili versija | standartinė versija
main-image

Aušra Tiškienė

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Vyresnioji bibliotekininkė

Adresas:

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresniojo bibliotekininko pareigybė


Specialūs reikalavimai

1.Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą;

2.Išmanyti raštvedybos taisykles;

3.Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;

4.Mokėti dirbti Lietuvos integralia bibliotekų informacijos sistema (toliau – LIBIS);

5.Bent vieną užsienio kalbą mokėti B1 lygiu.


Funkcijos

1.Administruoja Lietuvos integralią bibliotekų informacijos sistemą (toliau LIBIS) Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje;

2.Kuria naujų vartotojų duomenis ir suteikia jiems tam tikras teises;

3.Valdo LIBIS vartotojus, jų įgaliojimus ir teises;

4.Šalina atsiradusius LIBIS sistemos sutrikimus;

5.Šalina LIBIS kompiuterinio katalogo klaidingai įvestus duomenis;

6.Konsultuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojus darbo LIBIS klausimais;

7.Analizuoja LIBIS kompiuterinio katalogo klaidas ir apie jas praneša Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių vedėjams, filialų ir Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojams;

8.Vykdo nuolatinę LIBIS kompiuterinio katalogo priežiūrą;

9.Vykdo elektroninių skaitytojų pažymėjimų ir brūkšninių kodų (spaudiniams ir mokiniams iki 5 klasės) užsakymą;

10.Rengia metodines rekomendacijas darbo LIBIS klausimais;

11.Informuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos ir Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekų darbuotojus, dirbančius su LIBIS, apie LIBIS pakeitimus, atnaujinimus ir kt.;

12.Planuoja, organizuoja ir koordinuoja skaitmeninimo veiklą Skuodo rajone;

13.Renka iš Skuodo rajono švietimo įstaigų norimų įsigyti vadovėlių sąrašus;

14.Pagal Skuodo rajono švietimo įstaigų įgaliojimus, atlieka vadovėlių pirkimo viešuosius pirkimus (iki pirkimo sutarties su leidyklomis (tiekėjais) sudarymo);

15.Siunčia vadovėlių užsakymus leidykloms (tiekėjams): užsakymuose nurodomi konkrečių Skuodo rajono švietimo įstaigų, perkančių vadovėlius, rekvizitai, būtini PVM sąskaitoms faktūroms išrašyti;

16.Veda Skuodo rajono švietimo įstaigų vadovėlių apskaitą;

17.Pasibaigus kalendoriniams metams, su Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekininkais derina vadovėlių apskaitos duomenis;

18.Gautus vadovėlius paskirsto Skuodo rajono švietimo įstaigoms;

19.Skuodo rajono švietimo įstaigoms užsako mokyklinę dokumentaciją;

20.Skuodo rajono švietimo įstaigoms paskirsto mokyklinę dokumentaciją;

21.Skuodo rajono švietimo įstaigoms užsako papildomas mokymo priemones;

22.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriams, filialams bei Skuodo rajono švietimo įstaigoms (suderinus su Skuodo rajono švietimo įstaigų bibliotekininkais) prenumeruoja periodinius leidinius;

23.LIBIS vykdo dokumentų nurašymus;

24.Dalyvauja organizuojant renginius;

25.Dalyvauja projektinėje veikloje;

26.Pagal iš anksto Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus patvirtintą darbo šeštadieniais grafiką dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriuje šeštadieniais:

26.1.Aptarnauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vartotojus;

26.2.Supažindina vartotojus su Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus teikiamomis paslaugomis;

26.3.Registruoja naujus ir kasmet perregistruoja vartotojus LIBIS;

26.4.Moko vartotojus naudotis LIBIS: rezervuoti, užsakyti, prasitęsti dokumentų išdavimo laiką ir t. t.;

26.5.Moko vartotojus naudotis Bibliotekų elektroninių paslaugų portalo (www.ibiblioteka.lt) teikiamomis paslaugomis;

26.6.Konsultuoja vartotojus dokumentų atviruose Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus fonduose paieškos klausimais;

26.7.Vykdo internetu iš vartotojų gautus dokumentų užsakymus: atrenka užsakytas knygas ir paruošia jas išdavimui;

26.8.Skaitytojų pageidavimu pratęsia išduotų leidinių grąžinimo terminus (ne daugiau kaip 2 kartus).

27.Veda Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos darbuotojų darbo LIBIS, Microsoft Office programomis ir informacinio raštingumo mokymus;

28.Maketuoja plakatus, skrajutes, lankstinukus ir t. t.;

29.Pavaduoja viešųjų pirkimų organizatorių jo atostogų ar laikino nedarbingumo metu;

30.Administruoja:

30.1.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetinę svetainę, prieinamą adresu www.svb.lt;

30.2.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą;

30.3.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos socialinio tinklo „Instagram“ paskyrą;

30.4.Kitas internetines svetaines, paskyras socialiniuose tinkluose ir t. t., sukurtas įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projektus, iniciatyvas ir t. t.