mobili versija | standartinė versija
main-image

Giedrius Lekstutis

Pasirinkite kontaktą

Kontaktai

Inžinierius bibliotekinių procesų automatizavimui

Jūsų el. pašto adresas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Nuorodos

Kita informacija

Kita informacija:

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus inžinieriaus bibliotekinių procesų automatizavimui pareigybė

Specialūs reikalavimai

  1. Turi būti įgijęs ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą;
  2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį kultūros ar kitoje su pareigybės funkcijomis susijusioje srityje;
  3. Išmanyti Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bibliotekų veiklą;
  4. Išmanyti informacinių sistemų kūrimą, priežiūrą bei plėtrą;
  5. Turėti programavimo patirties;
  6. Turėti patirties dirbant turinio valdymo sistemomis;
  7. Išmanyti kompiuterinių tinklų struktūrą ir jų diegimą;
  8. Išmanyti raštvedybos taisykles;
  9. Mokėti dirbti Microsoft Word, Excel ir PowerPoint programomis;
  10. Bent vieną užsienio kalbą mokėti B2 lygiu.


Funkcijos

1.Diegia naujas informacines technologijas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekoje ir jos filialuose;

2.Diegia ir atnaujina programinę įrangą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų kompiuterizuotose darbo vietose;

3.Planuoja ir skaičiuoja lėšų, reikalingų Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterių bazės atnaujinimui, poreikį. Skaičiavimų rezultatus teikia Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijai iki einamųjų metų gruodžio 1 d.;

4.Įgarsina Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginius;

5.Fotografuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginius, redaguoja nuotraukas;

6.Teikia metodinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyrių ir filialų darbuotojams;

7.Filmuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos renginius, konferencijas ir t. t., montuoja nufilmuotą medžiagą;

8.Maketuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos leidžiamas knygas;

9.Administruoja:

9.1.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos kompiuterių tinklą;

9.2.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos internetinę svetainę, prieinamą adresu www.svb.lt;

9.3.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą;

9.4.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos socialinio tinklo „Instagram“ paskyrą;

9.5.Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos socialinio tinklo „YouTube“ paskyrą;

9.6.Elektroninę Skuodo krašto enciklopediją;

9.7.Kitas internetines svetaines, paskyras socialiniuose tinkluose ir t. t., sukurtas įgyvendinant Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos projektus, iniciatyvas ir t. t.;

10.Įrengia kompiuterinius tinklus, kompiuterizuotas darbo vietas Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekoje ir jos filialuose;

11.Dirba Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose ir darbo grupėse;

12.Dalyvauja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos administracijos organizuojamuose darbuotojų susirinkimuose ir pasitarimuose, vykdo juose priimtus nutarimus;

13.Pagal direktoriaus patvirtintą edukacinių užsiėmimų grafiką veda edukacinius užsiėmimus (lankytojams) Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos skyriuose ir filialuose;

14.Laikantis Lietuvos Respublikos galiojančių įstatymų ir teisės aktų, vykdo viešuosius pirkimus (perkant kompiuterius, kompiuterinę techninę įrangą, ryšių paslaugas ir t. t.)

15.Vykdo interneto, telefonijos paslaugų bei techninės ir programinės įrangos užsakymą;

16.Pagal savo kompetenciją peržiūri su tiekėjais pasirašomas sutartis ir sprendžia dėl sutarties sąlygų tinkamumo;

17.Rengiant projektus, teikia siūlymus informacinių technologijų klausimais;

18.Teikia informaciją, skirtą ataskaitų rengimui;

19.Esant reikalui, vairuoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos automobilius.

20.Pavaduoja Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Dokumentų komplektavimo ir informacinių technologijų skyriaus vyresnįjį bibliotekininką jo atostogų ar laikino nedarbingumo metu.